Muzejní výstava roku

O městě, krajině, umění / Olomouc 1919–1989
Výstava představuje zásadní příspěvek k regionálním dějinám Moravy, ale v širší rovině obecně k dějinám české kultury 20. století. Na příkladu vývoje jednoho krajského města zkoumá úskalí tří odlišných etap české (nejen kunst-) historie od éry první republiky přes protektorát k období reálného socialismu. Je prvním pokusem o shrnující přehled toho nejpodstatnějšího, co se ve středomoravském městě odehrálo na poli výtvarné kultury, urbanismu a architektury, památkové péče i vztahu k příměstské krajině. Takto komplexní pojetí otevírá řadu námětů, které jsou v hlavním výstavním sále Muzea umění rozděleny na sedm stěžejních témat. Materiálově pestrá expozice zahrnuje výtvarná díla (sochy, malby, kresby, grafiky, fotografie), architektonické výkresy, modely a urbanistické plány.
83/2020
Muzeu umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc
+420 585 514 111
info@muo.cz
http://www.muo.cz
75079950
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Výstava představuje zásadní příspěvek k regionálním dějinám Moravy, ale v širší rovině obecně k dějinám české kultury 20. století. Na příkladu vývoje jednoho krajského města zkoumá úskalí tří odlišných etap české (nejen kunst-) historie od éry první republiky přes protektorát k období reálného socialismu. Je prvním pokusem o shrnující přehled toho nejpodstatnějšího, co se ve středomoravském městě odehrálo na poli výtvarné kultury, urbanismu, architektury, památkové péče i vztahu k příměstské krajině. Materiálově pestrá expozice zahrnuje výtvarná díla (sochy, malby, kresby, grafiky, fotografie), architektonické výkresy, modely a urbanistické plány, ale i filmové sekvence. Kromě vlastních sbírkových předmětů ze sbírek Muzea umění Olomouc obnášela příprava výstavy spolupráci s více než třemi desítkami zapůjčitelů, včetně zahraničních (Itálie a Švýcarsko). Takto komplexní pojetí otevírá řadu námětů, které jsou v hlavním výstavním sále Muzea umění Olomouc rozděleny do sedmi ústředních kapitol. Vnější krajinný rámec pouští diváka dovnitř města, spolu se stylizovanou řekou, která jako hlavní linie prochází celou výstavou. Architektonické řešení bylo svěřeno lokálnímu experimentálnímu studiu Ječmen. Elementární uchopení výstavního mobiliáře vnáší do velkého množství vystavených exponátů pevnou strukturu, střídají se zákoutí pro koncentrované výstavní vjemy i ty, které expozici zklidňují. Výstavu volně doprovází kniha Pavla Zatloukala Meditace o městě, krajině, umění: Olomouc 1919–1989 a atraktivní mapový průvodce po 250 nejvýznamnějších stavbách a realizacích ve veřejném prostoru města - včetně těch, které zanikly, nebo které zůstaly jen v návrzích.
Pavel Zatloukal (autor), Šárka Belšíková a Martina Mertová (kurátorky)
22.10.2020
9.5.2021
říjen–květen
út–ne
10–18
Mgr. Šárka Belšíková, Mgr. Martina Mertová
belsikova@muo.cz mertova@muo.cz

Nepovinné přílohy

Studio Ječmen (Lukáš Blažek, Eva Blažková, Lucie Vyhlídalová) a Renata Slámková
Petr Šmalec
Kniha: Pavel Zatloukal, Meditace o městě, krajině, umění: Olomouc 1919–1989, Ostravská univerzita – Muzeum umění Olomouc, 2020
Z důvodu pandemické situace byla výstava otevřena v reálné otevírací době pouze 10 dní. Velká plakátovací plocha v historickém jádru města dává nahlédnout do expozice grafickou zkratkou včetně konceptu řeky nesoucí stěžejní témata výstavy. Další doprovodné aktivity jsme soustředili do on-line prostředí. Výstava byla průběžně představována videosekvencemi s komentářem autora výstavy a kurátorek, v samostatných cyklech jsou uváděny vybrané exponáty s textovým doprovodem. Ve spolupráci s edukačním oddělením byla vytvořena speciální fb stránka O městě příběhů, jako mnohovrstevnatá platforma pro sdílení reflexí města ať už zaměstnanci Muzea umění, veřejností nebo výrazných olomouckých osobností oslovovaných dle pevné dramaturgické linky. Pro nejmenší zájemce a jejich rodiče jsou nachystány v cyklech „Muzeum z pokoje“ a „EDU na drátě“ pracovní listy a video-návody k domácí tvorbě, která reflektuje umění a architekturu druhé poloviny 20. století a zprostředkovává tak výstavu on-line.
• Umění klade otázky. V době pandemie se ptá, jak vystavovat virtuálně; ČT2-kultura, TV vysílání, 26. 10. 2020; • Vyšla mimořádná knížka o Olomouci, Proti šedi, článek, 13. 12. 2020; • Co mohlo stát v Olomouci; MF Dnes, článek, 13. 11.2020; • Nepostavené město. Muzeum ukazuje plány, které zůstaly na papíře; 24zpravy.com, 10. 12. 2020; • O městě, krajině, umění / Olomouc 1919-1989; Český rozhlas Vltava, 9. 1. 2021; • Muzeum umění otevřelo novou online výstavu. Zachycuje 70 let Olomouce; Olomoucká drbna, 26. 10. 2020; • Otloukánek jménem první republika. Dnes ji vnímáme nostalgicky, ve 20. století ale byla nenáviděná, říká historik umění Pavel Zatloukal; Český rozhlas Vltava, 31. 1. 2021.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru