Muzejní výstava roku

Pačtí rytíři nebes
Výstava připomněla příběhy letců z Novopacka, kteří za druhé světové války sloužili v řadách RAF. Výstava proběhla ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Hradec Králové a spolkem letecké historie Czech Spitfire Club při příležitosti 80. výročí Bitvy o Británii a 75. výročí ukončení druhé světové války. Výstava dokumentovala příběhy nejen packých letců Stanislava Fejfara, Otakara Hrubého, DFC a Adolfa Vrány, ale i dalších letců z Novopacka. Projekt byl uskutečněn především díky nadšencům z řad místních občanů zabývajících se vojenskou historií, především díky panu Radimu Karlovi. V rámci výstavy byl v blízkých Jírových sadech odhalen pomník packým letcům.
84/2020
Městské muzeum Nová Paka
Stanislava Suchardy 283, 509 01 Nová Paka
+420 493 723 542
+420 737 289 730
mecirova@muzeum.cz
http://www.muzeum.cz
00371033
Město Nová Paka

Povinné přílohy

Výstava připomněla příběhy letců z Novopacka, kteří za druhé světové války sloužili v řadách RAF. Výstava proběhla ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Hradec Králové a spolkem letecké historie Czech Spitfire Club při příležitosti 80. výročí Bitvy o Británii a 75. výročí ukončení druhé světové války. Výstava dokumentovala příběhy nejen packých letců Stanislava Fejfara, Otakara Hrubého, DFC a Adolfa Vrány, ale i dalších letců z Novopacka. Členěna byla do dvou celků. Ve velké výstavní síni Suchardova domu proběhlo "představení příběhů rytířů nebes z Novopacka". Příběhy byly veřejnosti přiblíženy díky množství dokumentačního materiálu, ale i výstroje a osobních věcí letců a modelů tehdejší letecké techniky, které byly zapůjčeny především díky ochotě občanů z celé ČR. Malá výstavní síň byla pak věnována připomínce legendárního filmu Nebeští jezdci. Ta připomněla nejen jeho předlohu (román Filipa Jánského), ale i vznik filmu. Výstava byla doplněna prezentací části filmového příběhu. Výstava oslovila veřejnost, i když byla konána v nelehké době koronavirové pandemie, pro svůj nadregionální charakter a díky otevření části "paměti místa", příběhů letců z Novopacka. Domníváme se, že i z hlediska edukace je důležité takové výstavy konat, aby se nezapomnělo. A zcela určitě výstava zapojila nejen místní občany do spolupráce s naší institucí, což je jedna z našich priorit, o kterou naši muzejní činnost opíráme. Proto jsme se také rozhodli díky Gloria Musaealis 2020 ji připomenout.
Radim Karel, Jan Rail, Jiří Šebek
Radim Karel
12.10.2020
20.3.2021
říjen–březen
po–ne
9–16
Iveta Mečířová
mecirova@muzeum.cz

Nepovinné přílohy

Skládačka k výstavě, kniha
1. V „malém výstavním sále výstava Filipa Procházky o filmu „Nebeští jezdci“ z roku 1968. 2. Zahájení výstavy byla součástí slavnostního uctění památky letců Novopacka (1939–1945) při příležitosti 80. výročí Bitvy o Británii a 75. výročí ukončení druhé světové války. Součástí bylo odhalení pomníku letcům Novopacka v Jírových sadech v Nové Pace a komentované prohlídky ve stanovém táboře RAF s maketou letounu Spitfire. Na závěr výstavy koncert „Pocta rytířům nebes“ (ve spolupráci se ZUŠ Nová Paka).

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru