Muzejní výstava roku

Adolf Loos světoobčan
Výstava představuje stěžejní dílo Adolfa Loosa se zaměřením na jeho realizace v českých zemích, které dává do kontextu celé Loosovy tvorby a teoretické práce. Tento kontext je představen na prostorovém diagramu Loosova života a architektonické tvorby, který je umístěn na ploše výstavního sálu, a ukazuje, kdy a kde vznikaly jednotlivé Loosovy projekty včetně vystavených modelů. V diagramu se podélně zobrazuje polohopis, kde Adolf Loos žil a tvořil, a příčně ukazuje časovou osu Loosova života od roku 1870 do roku 1933. Návštěvník tak může snadno pochopit, v jaké životní fázi jednotlivé projekty vznikaly. Z tohoto rozložení je možné vidět, že Loos tvořil architekturu převážně ve druhé polovině jeho života. Výstava byla zahájena úspěšnou streamovanou vernisáží s pestrým programem včetně koncertu z Müllerovy vily a vizualizace Posledního domu A. Loose.
88/2020
Muzeum hlavního města Prahy; Národní technické muzeum
Kožná 1/475, 110 00 Praha 1; Kostelní 42, 170 78 Praha 7
+420 221 012 911; +420 220 399 111
muzeum@muzeumprahy.cz info@ntm.cz
http://www.muzeumprahy.cz http://www.ntm.cz
00064432; 00023299
Hlavní město Praha; Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Výstava si klade za cíl interpretovat Loosovy teorie v souvislosti s jeho realizacemi v českých zemích. Vizuální stránka výstavy je založena především na velkoformátových současných fotografiích fotografa Martina Poláka. Jde zejména o snímky pražské Müllerovy vily a Brummelova domu v Plzni. Jako pět zásadních témat Loosovy tvorby jsou zvoleny Raumplan, enfiláda, symetrie, materiály a vnitřní zařízení a tyto pojmy jsou instalací návštěvníkům srozumitelně vysvětleny jak fotografiemi, tak i textovou části výstavy. Důležitým prvkem výstavy je obdélníkový diagram Loosova života se schématickou zlatou linkou, který symbolizuje jeho životní dráhu, umístěný uprostřed podlahy výstavního sálu, kde v průsečících mříže časových a prostorových souřadnic jsou připomenuty nejdůležitější Loosovy projekty v českých zemích i ve světě. Vrcholem - high-light - výstavy však je zejména pro laickou veřejnost soubor 10 modelů Loosových staveb i neuskutečněných návrhů. Dominantou je model soutěžního návrhu na mrakodrap Chicago Tribune z roku 1922. Tento návrh sám o sobě dokumentuje Loosovu originální polohu mezi vztahem ke klasickému dědictvím a novodobými tendencemi tvorby prostoru. Výstavu doplňují tři originální sedací nábytkové kusy ze soukromých i veřejných sbírek, které Adolf Loos osobně navrhoval nebo vybral do svých interiérů. Expozici doplňují i audiovizuální prvky v podobně původní animace od výtvarníka Matěje Smetany s názvem O stavbě a oděvu a úryvky z knihy Řeči do prázdna, které čte Václav Žmolík Výstava byla zahájena 10. prosince 2020 naživo přenášenou vernisáží z Národního technického muzea a stala se tak vyvrcholením projektu Rok Adolfa Loose 2020.
Mgr. Maria Szadkowska, Ing. arch. Petr Krajči
Muzeum hlavního města Prahy, Národní technické muzeum
10.12.2020
1.8.2021
prosinec–srpen
út–ne, státní svátky
9–18
Ing. arch. Vladimír Šlapeta

Nepovinné přílohy

Ing. arch. Jan Hájek
Markéta Othová
V den 150. výročí narození Adolfa Loose byla výstava v Národním technickém muzeu zahájena streamovanou vernisáží. Bohatý program sledovalo v živém přenosu 200 zájemců. Zpětně zhlédlo program na YouTube 1438 zájemců. Úspěch zaznamenala vernisáž i na sociálních sítích. První část byla přenášena z Müllerovy vily a obsahovala Domácí koncert Bennewitzova kvarteta a televizní dokument Můj nejkrásnější dům. Druhá část byla samotnou vernisáží přenášenou z NTM s hudebním doprovodem Karolíny Cingrošové. Zazněla úvodní slova zástupců institucí a přání patronů a na závěr proběhly komentované prohlídky výstavy s autory. Vernisáž moderoval ředitel NTM Karel Ksandr. Záměr stavby Posledního domu Adolfa Loose na pozemku vedle budovy NTM v Praze na Letné se z důvodu protiepidemických opatření přesunul na rok 2021. Dům vznikne díky spolupráci NTM a Fakulty architektury ČVUT v Praze, jejíž studenti nerealizovaný návrh vily pro Evu Müllerovou, který se dochoval ve formě architektonické studie z roku 1932, pro stavbu připravili. Exteriér objektu bude věrnou replikou původního návrhu dle dochovaných podkladů, interiér pouze objemovou abstrakcí Loosova raumplanu a bude sloužit pro výstavní účely. V rámci vernisáže byl poslední dům představen formou vizualizace.
Záznam vernisáže: youtu.be/-p74nxVkP0Q; Koncert z Müllerovy vily: https://youtu.be/oSdPcP4rcLg; Úvodní slovo a komentovaná prohlídka: youtu.be/4_7OZSZlx3U; Poslední dům Adolfa Loose: youtu.be/fGXbxqnqycs. Česká televize Studio 6: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/220411010101210/obsah/807372-vystava-adolf-loos-svetoobcan. Česká televize Z metropole: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288835-z-metropole/221411058230002/obsah/812196-rok-adolfa-loose; wave.rozhlas.cz/je-loos-neni-loos-badatele-stale-nachazi-nove-stavby-a-interiery-od-slavneho-8385620. Příloha 1 – zprávy z tištěných médií

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru