Muzejní výstava roku

Věci vyprávějí: 140 let muzea
V roce 2020 se časové souřadnice pardubického muzea sešly hned ve dvě kulatá výročí. Sto čtyřicet let uplynulo od vzniku samotného muzea a před sto lety zakoupil zdejší muzejní spolek pardubický zámek. Celých 140 let shromažďují generace pardubických muzejníků sbírkové předměty, které mají připomínat chvíle slávy, ponížení, ale také všední život lidí i přírodní krásy východočeského regionu. Proto jsme se pokusili oněch kulatých 140 let muzejní práce shrnout v rámci jediné výstavy, na které prostřednictvím příběhů 140 výjimečných předmětů nebo jejich souborů vyprávíme neobyčejný příběh pardubického muzea. Jako součást výstavy jsme také vydali obsáhlý reprezentativní katalog „140 let pardubického muzea v příbězích /nejen/ exponátů“, který přibližuje cestu všech vystavených předmětů do muzejní sbírky, stejně jako osoby jejich původních držitelů.
89/2020
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
+420 466 799 240
+420 773 819 222
vcm@vcm.cz
http://www.vcm.cz
14450542
Pardubický kraj

Povinné přílohy

Výstava je v první řadě oslavou práce několika generací muzejníků, kteří v lehkých i nelehkých dobách od roku 1880 neúnavně rozvíjeli myšlenku instituce, jež by shromažďovala, zachraňovala a prezentovala kulturní a přírodní dědictví pardubického regionu. Prostřednictvím sedmi tematických celků definovaných důležitými časovými mezníky v dějinách pardubického muzea je pomocí 140 sbírkových předmětů či jejich souborů přiblížena akviziční činnost této instituce od jejích počátků až do současnosti. Zcela zvlášť pak stojí prezentace numismatické sbírky, z níž jsou na výstavě zastoupeny skutečné skvosty v podobě nejvzácnějších soukromých i vládních dukátových ražeb od středověku po 20. století. Jedinečnost výstavy tkví na jednu stranu v jejím výtvarném pojetí, kde se zábavnou formou podařilo zkombinovat kreslené („komiksové“) postavy a scény zasazené na pozadí reálných historických fotografií s atypickým mobiliářem, který v barevně odlišených tematických blocích pomáhá utvářet přirozenou dějinnou linku celého příběhu, který vypráví stočtyřicetiletý vývoj pardubického muzea. Na druhé straně je výstava unikátní i volbou samotných exponátů, které jsou v řadě případů návštěvníkovi tímto způsobem představeny vůbec poprvé. Výzvou byla především realizace výstavy ve zcela nových výstavních prostorách rekonstruovaných hospodářských budov pardubického zámku. Součástí výstavy, která je instalována v celkem čtyřech místnostech, je také její interaktivní část, kde si dětští i dospělí návštěvníci mají možnost vyzkoušet práci muzejního archeologa, historika, přírodovědce či konzervátora. Výstavu doplňuje také reprezentativní katalog, který souží jednak jako průvodce, jednak coby svébytná publikace obsahující shrnutí dějin pardubického muzea, ale především příběhy všech vystavených exponátů.
PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D., Mgr. Jan Tetřev
25.9.2020
31.12.2021
leden–prosinec
út–ne
10–18
PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D.
nekvapil@vcm.cz

Nepovinné přílohy

MgA. Veronika Doutlíková; PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D.
MgA. Veronika Doutlíková
MgA. Veronika Doutlíková
Publikace (katalog) 140 let pardubického muzea v příbězích /nejen/ exponátů. NEKVAPIL, Ladislav – TETŘEV, Jan (edd). Pardubice, 2020. 207 s. ISBN 978-80-87151-51-8; plakát; pozvánka na vernisáž
Z důvodu koronavirové pandemie nebyly realizovány.
V1 TV, 25. 9. 2020, Muzeum slaví jubileum špičkovou výstavou; 5plus2, 2. 10. 2020, Věci obyčejné, vzácné i kuriózní. Muzeum si připomíná výročí; Právo, 26. 9. 2020, Příběhy exponátů připomínají výročí; Metro, 25. 9. 2020, Východočeské muzeum slaví 140 let, připravilo výstavu Věci vyprávějí; Český rozhlas Pardubice, Věci vyprávějí. 140 let pardubického muzea se vešlo na jedinou výstavu https://pardubice.rozhlas.cz/veci-vypraveji-140-let-pardubickeho-muzea-se-veslo-na-jedinou-vystavu-8321817; Pardubický deník, 22. 9. 2020, Nová výstava Věci vyprávějí; Východočeský týdeník, 16. 9. 2020, VĚCI VYPRÁVĚJÍ; chrudimskenoviny.cz, 15. 2. 2021, Obyčejné, vzácné i kuriózní exponáty s příběhem https://chrudimskenoviny.cz/kategorie/kultura/obycejne-vzacne-i-kuriozni-exponaty-s-pribehem; Česká televize, Toulavá kamera, 14. 2. 2021, https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/221562221500007/

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru