Muzejní výstava roku

Poslové z vesmíru: Meteority a tektity
Výstava věnovaná meteoritům a tektitům ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně i ze sbírek soukromých, je realizována v prostorech jindy určených pro panelové výstavy. Představeny jsou tu unikátní předměty muzejní geologické sbírky, z nichž některé jsou vystaveny úplně poprvé. Odborné informace na panelech představují téma obecně i v detailu konkrétních příkladů, a to stylem prezentujícím odborné poznatky stylem zohledňujícím i laického návštěvníka. Akcentace lokálních zajímavostí (Sazovický meteorit) přirozeně přitahuje pozornost obyvatel okolí Zlína. Množství pozoruhodných exponátů z řady soukromých sbírek jsou důkazem zapálení kurátorky výstavy pro téma, které pojala v duchu „není malých výstav“. Doplnění výstavy ukázkami šperkařského zpracování tektitů podtrhuje atraktivnost tématu pro veřejnost. Velmi cenným rysem výstavy je její zohledňování dětských návštěvníků. Interaktivní prvky, pracovní listy, edukační programy i dílny a rodinné programy připravené pro děti různých věkových kategorií bohužel zásadně ovlivnilo uzavření muzea v důsledku vládních opatření, stejně jako výstavu samotnou. Na svou chvíli rovněž čekají komentované prohlídky a přednášky k hlavním tématům výstavy. Všechny vystavené exponáty byly instalovány níže běžnému zornému poli dospělého člověka s ohledem na návštěvníky dětské a hendikepované, především pak vozíčkáře.
91/2020
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
+420 573 032 301, +420 573 032 326
+420 774 374 397
sekretariat@muzeum-zlin.cz
http://www.muzeum-zlin.cz
00089982
Zlínský kraj

Povinné přílohy

Výstava věnovaná meteoritům a tektitům ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně i ze sbírek soukromých, je realizována v prostorech jindy určených pro panelové výstavy. Představeny jsou tu unikátní předměty muzejní geologické sbírky, z nichž některé jsou vystaveny úplně poprvé. Odborné informace na panelech představují téma obecně i v detailu konkrétních příkladů, a to stylem prezentujícím odborné poznatky stylem zohledňujícím i laického návštěvníka. Akcentace lokálních zajímavostí (Sazovický meteorit) přirozeně přitahuje pozornost obyvatel okolí Zlína. Množství pozoruhodných exponátů z řady soukromých sbírek jsou důkazem zapálení kurátorky výstavy pro téma, které pojala v duchu „není malých výstav“. Doplnění výstavy ukázkami šperkařského zpracování tektitů podtrhuje atraktivnost tématu pro veřejnost. Velmi cenným rysem výstavy je její zohledňování dětských návštěvníků. Interaktivní prvky, pracovní listy, edukační programy i dílny a rodinné programy připravené pro děti různých věkových kategorií bohužel zásadně ovlivnilo uzavření muzea v důsledku vládních opatření, stejně jako výstavu samotnou. Na svou chvíli rovněž čekají komentované prohlídky a přednášky k hlavním tématům výstavy. Všechny vystavené exponáty byly instalovány níže běžnému zornému poli dospělého člověka s ohledem na návštěvníky dětské a hendikepované, především pak vozíčkáře.
Mgr. Andrea Dovicová
Milena Gregůrková, aranžérka; pracovníci firmy FMIB – výstavářská práce
25.9.2020
5.9.2021
leden–prosinec
út–ne
10–18
Mgr. Pavel Hrubec
pavel.hrubec@muzeum-zlin.cz

Nepovinné přílohy

Andrea Dovicová, Milena Gregůrková
Milena Gregůrková
Katalog výstavy graficky upravila A. Kočicová. Dovicová, A.: Poslové z vesmíru, zelená posedlost. Zážitky přímo z nalezišť vltavínů z Jižních Čech graficky uspořádala A. Kočicová. Trnčáková J.: PRACOVNÍ LISTY: Zelená sklíčka plná bublinek; Domečky třpytící se vltavíny; Nebe, peklo, ráj; Vltavíny prší z nebe – vzdělávací program přizpůsobený na míru pro MŠ, ZŠ i SŠ; Proč vymřeli dinosauři – vzdělávací program s tvořivou dílnou pro MŠ, 1.–3. ročník ZŠ
Vzhledem k vládním opatřením neproběhly dosud žádné doprovodné akce. Ty jsou naplánovány od 20. března viz seznam AKCÍ. V krátkém čase předvánočního otevření muzea proběhly pouze čtyři komentované prohlídky, dvě pro zaměstnance Baťova institutu (10., 16. 12. 2020) a dvě pro studenty SOŠ Luhačovice (11., 18. 12. 2020). V červnu 2019 kurátorka výstavy přednášela dětem 3 A. ZŠ Křiby o vltavínech. Na základě jejího povídání pak děti namalovaly obrázky, které byly použity ve výstavě. Po dobu trvání výstavy je nainstalována vitrína k tématům výstavy také v prostorách Magistrátu města Zlína. Program plánovaných doprovodných programů viz příloha.
A. Dovicová, J. Trnčáková: Rozhovor s Pavlem Vackem - Rendez-vous v Českém rozhlase Zlín – 1. 10. 2020. Dovicová, A.: Sazovický meteorit a další poslové z vesmíru v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. ZVUK Zlínského kraje, podzim/zima 2020. Dovicová, A.: Geologické výstavy v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně v „kovidovém“ roce 2020. ACTA CARPATHICA OCCIDENTALIS, Tom. 11/2020. Měsíčník Magazín Váš Zlín, říjen 2020: Tajemství meteoritů na dosah ruky. Holubec, O.: Tajemný poklad z vesmíru našel pastevec v poli kousek od Zlína. 5plus2, Zlínsko a Uherskohradišťsko, 4. 12. 2020. Po znovuotevření výstavy budou publikovány články v MF DNES, na Idnes.cz. Natáčení pro televizi Zlín TVS: https://itvs24.cz/zlin/vystava-poslove-z-vesmiru-predstavuje-meteority-a-tektity.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru