Muzejní publikace roku

Současný evropský šperk: Mezinárodní šperkařské sympozium v Turnově (1984–2018)
Reprezentativní monografie o sbírce současného šperku, která vznikla v průběhu let 1984–2018 z výsledků mezinárodních šperkařských sympozií v Turnově. Z více než 600 šperků vybral historik umění MČR a kurátor sympozií PhDr. Miroslav Cogan, 190 nejlepších, které byly již vícekrát prezentovány na výstavách u nás i v zahraničí. Kniha není jen katalogem sbírky, kterou M. Cogan vytváří pořádáním sympozií déle než 30 let, je dnes významná v celoevropském kontextu a uvedla opět Turnov po poválečné cézuře na mapu šperkařského světa. Přináší navíc i dokumentární fotografie ze setkání osobností z oboru a nad rámec běžného katalogu také teoretické statě o postavení českého granátu v současné šperkařské tvorbě od M. Cogana a nový pohled na interpretaci šperku jako prostředku komunikace od německé teoretičky Julie Wild.
94/2020
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Skálova 71, 511 01 Turnov
+420 481 322 106
+420 603 779 364, +420 736 145 450
mail@muzeum-turnov.cz
http://www.muzeum-turnov.cz
00085804
Liberecký kraj

Povinné přílohy

Od roku 1984 shromažďuje Muzeum Českého ráje v Turnově výsledky z mezinárodních šperkařských sympozií, pořádaných v tomto městě s tradicí broušení drahých kamenů a zlatnictví. Z kolekce přesahující šest set šperků vybral kurátor, historik umění MČR, PhDr. Miroslav Cogan, 190 autorských děl významných výtvarníků z celého světa, kteří se turnovského sympozia v minulosti zúčastnili a publikuje v obrazové monografii Současný evropský šperk s podtitulem Mezinárodní šperkařská sympozia v Turnově 1984–2018. Tento výběr se víceméně shoduje s kolekcí, která byla spěšně vystavována v domácích a zahraničních muzeích a galeriích, naposledy v Praze, v galerii České spořitelny, na přelomu let 2019–2020. Úvod knihy se věnuje vzniku sbírky šperků v turnovském muzeu. Následují kapitoly dělené do časo-vých úseků podle toho, jak se tvůrčí dílny stěhovaly mezi komerčními zlatnickými provozy a zdejší šperkařskou školou. Další kapitolou „Český granát, tradice, inspirace provokace“ již překračuje autor hranice běžného katalogu muzejní sbírky a svá zjištění o proměnlivém vnímání českého granátu ilustruje různými příklady tvůrčích přístupů k našemu národnímu drahokamu. Stejně i vložený text „Jazyk šperku“ od německé teoretičky Julie Wild, účastnice sympozia v roce 2016, nahlíží na tento výtvarný žánr jinak než z pozice formálního uměleckohistorického rozboru. Publikaci uzavírá seznam účastníků všech sympozií, doprovázený reportážními portréty umělců, a nakonec černobílý katalog zmíněných 190 šperků s technickými údaji. Autor se tak vyhnul zahlcení texty u barevných reprodukcí. Publikace totiž vychází s polskou jazykovou mutací, neboť je jedním výstupů česko-polského projektu Digitalizace sbírek (Brána do světa sbírek, program IROP) a také v mutaci německé, vzhledem ke spolupráci MČR s německými kulturními institucemi.
PhDr. Miroslav Cogan, Julia Wild M.A.
Miroslav Cogan, Bohumil Jakoubě, Jaroslav Kvíz, Martin Tůma
Tomáš Coufal, ak.mal.
zdarma
700 ks
Povinné výtisky do vědeckých knihoven, dary partnerským muzeím a galeriím, dotčeným výtvarníkům a autorům fotografií, použití při výstavách v ČR a zahraničí

Nepovinné přílohy

978-80-87416-30-3
Vzhledem k tomu, že kniha byla uvedena do distribuce v polovině února 2021 nejsou zatím dostupné ohlasy na ni ve sdělovacích prostředcích křest a autogramiáda se zatím nekonaly kvůli omezením spojeným s pandemií covid–19. Propagace v médiích je komunikována. Publicita: Webové stránky muzea http://www.muzeum-turnov.cz, facebook a instagram muzea. Muzejní čtvrtletník č. 1 / 2021.

Fotogalerie

nahoru