Muzejní publikace roku

Rakousko-uherské válečné námořnictvo na fotografiích ze sbírky Jaroslava Bílého
Publikace prezentuje fotografie s tématikou c. a k. válečného námořnictva ze sbírek Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočky Západočeského muzea v Plzni p. o. Autorem sbírky fotografií byl Jaroslav Bílý, kurátor a správce muzea, který během první světové války sloužil v hlavním rakousko-uherském přístavu v Pule. Kniha seznamuje také s životem Jaroslava Bílého a jsou zde publikovány jeho vzpomínky na období služby u námořnictva. Jaroslav Bílý během svého pobytu na Jadranu fotografoval a také rozšiřoval a doplňoval své fotografie soudobými oficiálními fotografiemi, pohlednicemi a snímky jiných, neznámých autorů. Publikovaný výběr představuje scény z působiště Jaroslava Bílého, z přístavu, z okolí Puly a také válečná plavidla. Texty k fotografiím informují o jejich vývoji, technických aspektech a kariéře ve válečných operacích.
95/2020
Západočeského muzea v Plzni p. o.
Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň 3
+420 378 370 111
info@zcm.cz
https://www.zcm.cz
00228745
Plzeňský kraj

Povinné přílohy

Publikace poprvé seznamuje veřejnost s rozsáhlým souborem fotografií, které dokumentují období první světové války. Sbírku shromáždil během své služby u námořnictva Jaroslav Bílý, který v letech 1914–1917 sloužil v hlavním rakousko-uherském přístavu v Pule, poslední rok války prožil v Terstu. Jeho vzpomínky na toto období se dochovaly ve Státním okresním archivu Rokycany a jsou poprvé publikovány v této knize. Předmětem mnoha snímků sbírky je město a válečný přístav Pula. Kapitola zabývající se vznikem novodobého města Puly a válečného přístavu uvádí čtenáře do tématiky snímků. Jedinečnou dokumentaci představují záběry z hulku SMS Custoza, odstavené lodě, na níž J. Bílý velel v roce 1914 skupině dělníků, kteří byli ubytováni na palubě. Snímky z pobřežní pevnosti Marie Louise představují též vzácnou fotografickou dokumentaci. V dalších kapitolách jsou fotografie roztříděny dle válečných plavidel, a to od nejmenších torpédových člunů k největším bitevním lodím typu dreadnought, doplňuje je také kapitola o námořním letectvu. Texty se zabývají vznikem plavidel na pozadí vývoje doktrín a plánu zbrojení rakousko-uherského válečného námořnictva, které bylo před první světovou válkou na pátém místě nejmocnějších námořnictev. Velice pozoruhodné fotografie pochází z paluby pancéřového křižníku Kaiser Karl VI., které dokumentují loď v Boce Kotorské při ostřelování nepřátelských pozic na hoře Lovčen. Sbírka fotografií se dochovala v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a je významnou dokumentací, která zachycuje nejen přístav či válečná plavidla, ale také běžný život námořníků. Spolu s publikovanými vzpomínkami tak přináší individuální pohled na službu vojáka během první světové války na Jadranu.
Radka Hentschová, Jan Lehner
Václav Marian
Erwin Sieche
Petr Fák
280 kč
300 ks
prodejna: https://www.zcm.cz/nabizime/prodejna; e-shop : https://www.zcm.cz/e-shop/neperiodicke-publikace/neperiodicke-publikace/rakousko-uherske-valecne-namornictvo-na-fotografiich-ze-sbirky-jaroslava-bileho

Nepovinné přílohy

978-80-7247-176-8

Fotogalerie

nahoru