Muzejní publikace roku

ETA v životě našich domácností
„ETA v životě našich domácností“ je první publikací, která monograficky mapuje jednu z nejvýznamnějších, nejpopulárnějších, a ekonomicky klíčových značek československého a českého průmyslu – společnost ETA. Současně jde o „pilotní“ publikační zhodnocení aktuálně i historicky významných akvizic Národního technického muzea – sbírky a archivu podniku Elektro-Praga Hlinsko, resp. společnosti ETA, které tvoří významnou součást našeho průmyslového i kulturního dědictví. Graficky moderně zpracovaná, obrazově bohatá publikace nepřináší jen vzpomínku na důvěrně známé výrobky. Odhaluje i velmi zajímavé okolnosti jejich vzniku a vývoje, ale i vliv na proměny života našich domácností v posledních osmi desetiletích. Vydání publikace je výsledkem propojení záměru hlavního vydavatele, společnosti scrptd media, spolupracující v posledních letech se společností ETA, a dlouholeté odborné, publikační a výstavní činnosti Národního technického muzea.
96/2020
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
+420 220 399 111
info@ntm.cz
http://www.ntm.cz
00023299
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Jde o první publikaci monograficky mapující jednu z nejvýznamnějších, nejpopulárnějších, a ekonomicky klíčových značek československého a českého průmyslu. Navíc jde o „pilotní“ publikační zhodnocení aktuálně i historicky významných akvizic Národního technického muzea – sbírky a archivu podniku Elektro-Praga Hlinsko, resp. společnosti ETA, které tvoří významnou součást našeho průmyslového i kulturního dědictví. Vydání publikace je výsledkem propojení záměru hlavního vydavatele, společnosti scrptd media, spolupracující v posledních letech se společností ETA, a dlouholeté odborné, publikační a výstavní činnosti Národního technického muzea v oblasti vývoje a výroby elektrospotřebičů pro domácnost v českých zemích. Publikace spojuje několik zdánlivě zcela rozdílných přístupů. Podstatnou část bohaté obrazové složky publikace tvoří na jedné straně reprodukce z tzv. vývojových knih, které NTM získalo od společnosti ETA a z nichž část vůbec poprvé představila veřejnosti výstava ETA – umění (a) spotřebiče (Východočeská galerie v Pardubicích ve spolupráci s NTM, 2017), na straně druhé např. ukázky dobových receptů, které jsou tradiční součástí publikačních výstupů společnosti scrptd media. Aktuální ateliérové fotografie zachycují především exponáty jmenované výstavy, pocházející z velké části z unikátní podnikové sbírky ETA a.s., aktuálně darované do sbírek NTM. Převážně z bývalého podnikového archivu pocházejí také dobové propagační fotografie, vypovídající nejen o samotných výrobcích, ale i soudobém životním stylu. Na 230 stranách, rozdělených do kapitol – od historického úvodu přes počátky výroby elektrospotřebičů v Hlinsku až po současné výrobky, které si už stačily získat nezanedbatelný okruh příznivců – se tak potkávají stati přibližující dané období, dění v podniku a samozřejmě samotné výrobky i jejich „vlastní život“ v našich domácnostech. Značná pozornost je věnována vývoji výrobků a vkladu průmyslových designérů – především pak dlouholetého hlavního průmyslového výtvarníka podniku Elektro-Praga Hlinsko Stanislava Lachmana. Opomenuta není ani propagační grafika a proměny firemního stylu výrobce. Graficky moderně zpracovaná, obrazově bohatá publikace, která je zpracována na vysoké odborné úrovni, nalezla odezvu u čtenářů. Nepřináší totiž jen vzpomínku na důvěrně známé výrobky. Odhaluje i velmi zajímavé okolnosti jejich vzniku a vývoje, ale i vliv na proměny života našich domácností v posledních osmi desetiletích.
Jiří Hulák, Kristina Šemberová
NTM, ČTK/ Krejčí Bedřich, Sýbek Jaroslav, Vlček Karel, ETA Brand@ETA a.s., fotografie upravil Martin Tryščuk
Richard Bakeš
společnost scrptd media a Národní technické muzeum
399 Kč
10 000 ks
Distribuce EUROMEDIE GROUP, prodej v síti českých knihkupectví, prodej v prodejně a na e-shopu Národního technického muzea

Nepovinné přílohy

978-80-906402-4-5 (scrptd media); 978-80-7037-325-5 (NTM)
Křest publikace ani autogramiáda autorů neproběhly z důvodu protikoronavirových opatření.

Fotogalerie

nahoru