Muzejní publikace roku

Chrám umění: Rudolfinum
Kniha je prvním syntetickým zpracování dějin Rudolfina, významného pražské stavby otevřené v roce 1885, která v sobě spojuje dvě důležité složky kulturního života – hudbu a výtvarné umění. Vydání publikace je výsledkem spolupráce hlavního vydavatele České filharmonie s Národním památkovým ústavem a Národním technickým muzeem. Kniha sleduje vývoj stavby jak z architektonického hlediska, tak co se týče kulturních i politických událostí a institucí, které ji naplňovaly. Stejnou měrou se věnuje i osobnostem české i německé národnosti spojených s Rudolfinem. Zásluhou mezioborového autorského týmu jsou čtenáři předkládány nové skutečnosti o objektu zpracované z pohledu dějin umění, architektury a urbanismu, historie a muzikologie. Kniha je také prvním komplexním zpřístupněním reprezentativního výběru zásadní plánové dokumentace stavby v jednotlivých etapách své existence. Tyto výkresy jsou doplněny řadou reprodukcí dobových fotografie, ale i současnými autorskými fotografiemi, které dokreslují celkový obraz.
97/2020
Národní technické muzeum / Česká filharmonie / Národní památkový ústav
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
+420 220 399 111
info@ntm.cz
http://www.ntm.cz
00023299
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Jedná se o první syntetické zpracování dějin Rudolfina, významného pražské stavby otevřené v roce 1885, která v sobě spojuje dvě důležité složky kulturního života – hudbu a výtvarné umění. Vydání publikace je výsledkem spolupráce hlavního vydavatele České filharmonie s Národním památkovým ústavem a Národním technickým muzeem. Kniha, která vychází u příležitosti 125. výročí České filharmonie a 135. výročí otevření Rudolfina, sleduje vývoj stavby jak z architektonického hlediska, tak co se týče kulturních i politických událostí a institucí, které ji naplňovaly. Komplikovanou historii Rudolfina přibližuje tým historiků, historiků umění a muzikologů. Historik umění Richard Biegel se v publikaci věnoval urbanistickým dějinám území, na kterém bylo Rudolfinum postaveno. Historik Vít Vlnas představil společenský, národnostní a politický kontext doby jeho vzniku a dále se soustředil na výstavní funkci Rudolfina. Historik umění Jindřich Vybíral se zaměřil na vlastní plánování výstavby Rudolfina, architektonickou soutěž a rozbor vítězného projektu architektů Schulze a Zítka. Historik umění Roman Prahl se věnoval umělecké výzdobě budovy: Historik Jakub Jareš shrnul historii Pražské konzervatoře v Rudolfinu. Muzikolog Petr Kadlec popsal historii České filharmonie, která od roku 1945 v budově sídlí. Muzikoložka Vlasta Reittererová se věnovala tématu hudby v epoše Protektorátu. Historik Michal Novotný podrobně zmapoval zabrání Rudolfina Parlamentem první československé republiky spojené s razantní přestavbou pro účely Sněmovny a následné vrácení Rudolfina hudební funkci nacistickou okupační mocí. Podrobnému popisu a zhodnocení poslední velké rekonstrukce, která v 90. letech setřela řadu úprav z doby parlamentu a okupace, se věnoval historik umění Jakub Bachtík. Zásluhou pečlivého vedení tří hlavních editorů (Duchek, Bachtík, Jareš) nabízí kniha – i přes vícehlavý mezioborový autorský tým, který aplikuje historické, uměleckohistorické a muzikologické přístupy – na 535 stranách ucelený a kompaktní příběh stavby, která zaujímá nepostradatelné místo v dějinách nejen české kultury, ale i politiky. Kombinace přístupů přináší nejen shrnutí dosavadních vědomostí o Rudolfinu a jeho dějinách, ale v mnoha případech zpřístupňuje také zcela nové a mnohdy zásadní poznatky. Díky této koncepci má kniha několik vrstev, které se vzájemně prolínají i doplňují. Od snahy zachytit dobu, ve které se Rudolfinum rodilo, prostředí a myšlenky, na kterých je postaveno, přechází k vyprávění o jeho samotném vzniku a životě budovy. Širší urbanistické souvislosti střídá rozbor detailů a výzdoby. Příběhy institucí, jež zde sídlily, se prolínají s osudy osobností, které těmto institucím, ale často i Rudolfinu, vtiskly jejich podobu. Kniha je také prvním komplexním zpřístupněním reprezentativního výběru zásadní plánové dokumentace stavby v jednotlivých etapách své existence. Tyto výkresy jsou doplněny řadou reprodukcí dobových fotografie, ale i současnými autorskými fotografiemi, které dokreslují celkový obraz. Knihu tak doprovází přes 270 historických fotografií, výkresů, plánů či plakátů, přičemž naposledy zmíněné plakáty jsou graficky pozoruhodně zpracovány a publikaci oživují.
Jakub Bachtík, Lukáš Duchek, Jakub Jareš (eds.); Jakub Bachtík, Richard Biegel, Lukáš Duchek, Jakub Jareš, Petr Kadlec, Michal Novotný, Roman Prahl, Vlasta Reittererová, Vít Vlnas, Jindřich Vybíral
Martin Micka (autorské fotografie), Jožka Gabriel (úprava reprodukcí)
Petr Bosák, Robert Jansa
Česká filharmonie ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Národním technickým muzeem
790 Kč (ČF), 941 Kč (knihkupectví)
2 000 ks
Prodej v síti českých knihkupectví, prodej na e-shopu České filharmonie.

Nepovinné přílohy

978-80-906787-1-2 (Česká filharmonie); 978-80-7480-139-6 (Národní památkový ústav); 978-80-7037-323-1 (Národní technické muzeum)
Křest publikace, autogramiáda autorů neproběhly z důvodu protikoronavirových opatření. Publikace prezentována v rámci pěti dílného podcastu ČRo Vltava: https://vltava.rozhlas.cz/listovani-knihou-chram-umeni-rudolfinum-pet-set-stran-mapuje-dejiny-budovy-od-8396075

Fotogalerie

nahoru