Muzejní publikace roku

130 let jílovského muzea (1891–2021)
Kniha představuje čtenářům dějiny jílovského muzea od jeho počátků v roce 1891 do současnosti. Jednotlivé kapitoly přehledně popisují nejen vzdálenou historii instituce, ale i současnost a pestrou nabídku kulturních aktivit muzea. Zároveň se nezapomíná na odbornou činnost instituce. V publikaci jsou využity pozapomenuté informace z archivu a dosud nezveřejněné fotografie.
12/2021
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, p. o.
Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy
+420 241 950 791
info@muzeumjilove.cz
http://www.muzeumjilove.cz/
00067881
Středočeský kraj

Povinné přílohy

Publikace přibližuje dramatický vývoj jílovského muzea od jeho založení do dnešních dnů. Kolektiv autorů ve svých textech snažil maximálně přiblížit jak dějiny instituce, tak současný stav muzea a jeho pestrou nabídku výstav a akcí pro návštěvníky. Netradiční čtvercový formát s potahem zlaté barvy předznamenává, že Jílovsko bylo po staletí spjato s těžbou zlata a největší expozice mu je věnována. První část knihy je věnována historii domu Mince, kde muzeum sídlí, následuje kapitola o dějinách instituce a osobností s ní spjatých. Poměrně velkou část knihy věnovali autoři představení činnosti muzea za posledních 19 let včetně podrobného soupisu výstav a doprovodných akcí. Velmi důležitá je pasáž o sbírkách a odborných aktivitách muzea. Jistou raritou jsou ukázky z pamětních knih od 20. let 20. století do současnosti a vzpomínka ředitele instituce, který zde působil v letech 1972–1978. Publikace na téměř dvou stech stranách přináší dosud skryté a nepublikované informace z dějin instituce; přináší čtenářům také nezveřejněné fotografie z muzejního archivu a bibliografii jílovského muzea.
Galina Breburdová, Dana Chmelíková, Šárka Juřinová, Jan Síč, Veronika Stachurová Kucrová, Zbyněk Šimůnek, Jan Váňa
fotoarchiv Regionálního muzea v Jílovém u Prahy, soukromý Archiv Zbyňka Šimůnka, Václav Chochola© Archiv B&M Chochola
Michal Lutovský, Kateřina Tomášková
220 Kč
200 ks
Prodej na pokladně muzea

Nepovinné přílohy

978-80-908224-1-2
3x fotografie ze křtu; Přední obálka; Zadní obálka; Strana 14; Strana 140

Fotogalerie

nahoru