Muzejní výstava roku

Znojmo 1918–2020: Architektonické proměny
Výstava představuje souvislosti urbanistického rozvoje města Znojma i výstavby jednotlivých budov v jeho dramatické historii 20. století. Výběr jednotlivých realizací je prezentován na fotografiích, projektech i modelech. Územní plány z rozmezí let 1871–2000 shrnují celkový urbanistický rozvoj města a prostřednictvím srovnávacího videa vybraných lokalit dává návštěvníkovi možnost zhodnotit, jak se město v nedávné historii změnilo. Ve světle výstavních sálů – s odstupem a nadhledem – umožňuje objektivně vnímat souvislosti výstavby jednotlivých budov i jejich kontext vůči historickému jádru města. Znojmo tradičně vnímané právě jako město historické zde poprvé v ucelené podobě představuje svoji moderní tvář a připomíná, že je také městem současným i budoucím.
13/2021
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
+420 515 282 211
+420 737 260 892
info@muzeumznojmo.cz
http://www.muzeumznojmo.cz/
00092738
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

S cílem shrnout, vysvětlit a rehabilitovat architektonický a urbanistický vývoj města v posledních sto letech zrál jako víno záměr výstavy i publikace „Znojmo 1918–2020: architektonické proměny". Kromě shrnutí dosavadní stavební činnosti ukazuje projekt také příklady současných kvalitních realizací, odpovědný přístup architektů i investorů citlivě vstupujících do historické mapy Znojma. Napovídá tak možný správný směr v místní architektuře, čímž chce iniciovat další kvalitní zástupce současné architektury. Výstava je jedinečná nejen výše uvedeným cílem, ale také realizačním týmem tvořeným odbornými pracovníky znojemského muzea, pražské Galerie Jaroslava Fragnera, Národního památkového ústavu a architektonického atelieru ORA. Obtížnou interpretaci architektury ve výstavních sálech usnadňuje komplexnost pojetí tématu od projektu, přes model k zachycení procesu výstavby na fotografiích a prezentaci interiérů dobovými fotografiemi i autentickým nábytkem. Vznikla tedy jedinečná výstava po obsahové i vizuální stránce, kdy se architektonické a výtvarné pojetí hlásí k tradičnímu rýsovacímu prknu pro prezentaci fotografií i textových panelů a lešenářskou konstrukci využívá jako výstavní regály. Téma stavby se promítlo také do výběru použitého materiálu a žluté barvy běžně upozorňující na prováděnou stavbu. Autoři, vědomi si specifického pojetí výstavy věnované architektuře (v dramaturgii znojemského muzea se objevuje spíše výjimečně), dbali na materiál dále zpracovatelný a znovu použitelný v jiné funkci, protože i do architektury se promítá téma udržitelnosti. Výstava o místní moderní architektuře zde přesahuje svým zpracováním a obsahem hranice znojemského regionu a přispívá k jasné odpovědi na otázku moderní architektury v historické zástavbě.
Dan Merta, Monika Mažárová
Dan Merta (Galerie Jaroslava Fragnera), Jan Hora (architekt, atelier ORA)
22.10.2021
9.1.2022
říjen–leden
út–so / ne
9–11.30, 12–17 / 14–17
Mgr. Monika Mažárová
mazarova@muzeumznojma.cz

Nepovinné přílohy

Jan Hora
Jan Hora, Luděk Introvert
01-plakát výstavy; 02-pozvánka na vernisáž; 03-tištěný průvodce výstavou; 04-reklamní banner na objekt; 05-plakát – pozvánka na besedu s architekty; 06-návštěvní kniha; 07-architektonický návrh výstavy.
Pozvánkou na připravovanou výstavu byla komentovaná procházka městem pro veřejnost s názvem Moderní stopy starého města (9. 10.). Samotnou výstavu pak zahájila vernisáž (21. 10.). V pátek 12. 11. se uskutečnila beseda s architekty Znojmo dvojmo?. S omezenou kapacitou návštěvníků se podařilo zrealizovat komentovanou prohlídku v sobotu 27. 11. Výstavu dále zakončí novoroční komentovaná procházka ulicí 17. listopadu plánovaná na poslední sobotu trvání výstavy (8. 1. 2022). Ve čtvrtek 13. 1. 2022 se pak uskuteční přednáška Dana Merty, spoluautora výstavy a knihy, která celý projekt shrne a zhodnotí zásadní body a výzvy pro budoucí znojemskou architekturu. Školní skupiny navštěvují výstavu individuálně, ale častěji využívají edukační program Jak se staví dům? lektorovaný muzejním pedagogem. Pro žáky 2. stupně ZŠ, gymnázií a středních škol běží také soutěž o vizi Znojma v roce 2121.
• Tisková zpráva Jihomoravského muzea ve Znojmě; • Článek v týdeníku 5plus2 pátek 29. 10. 2021; • Článek online Archiweb.cz dne 18. 10. 2021; • Reportáž na ČT1 – Události v regionech dne 22. 10. 2022; • Článek online Listy jižní Moravy 30. 10. 2021; • Článek v regionálním týdeníku Znojemsko 18. 10. 2021; • Online článek v regionálním týdeníku Znojemsko.cz 27. 10.2021; • Článek v regionálním týdeníku Znojemský týden 18. 10. 2021; • Online článek Denik.cz dne 23. 10. 2021;

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru