Muzejní publikace roku

Znojmo 1918–2020: Architektonické proměny
Kniha je výsledkem spolupráce odborníků znojemského muzea, pražské Galerie Jaroslava Fragnera, Národního památkového ústavu a ateliéru ORA a přináší ohlédnutí za proměnami Znojma v posledních sto letech. Na 240 stranách shrnuje vývoj architektury i urbanismu města od vzniku samostatného Československa až po současnost, ukazuje výběr 77 staveb reprezentujících to nejlepší, co se ve Znojmě za posledních sto let postavilo a seznamuje prostřednictvím stručných medailonků také s jednotlivými autory, kteří zanechali architektonickou stopu v moderní tváři Znojma.
14/2021
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
+420 515 282 211
+420 737 260 892
info@muzeumznojmo.cz
http://www.muzeumznojmo.cz/
00092738
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Vydání knihy o znojemské moderní architektuře zastřešilo primárně Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Podílela se na něm ale také pražská Galerie Jaroslava Fragnera svojí odborností a rozhledem v soudobé architektuře. Projekt je také zapojením dalších odborníků – J. Oberreiterová, památkářka věnující se meziválečné architektuře, a J. Hora, architekt a teoretik regionální architektury a její citlivé obnovy. Díky podpoře MK ČR a JMK se mohl projekt knihy v plném rozsahu uskutečnit a naplnit své cíle. Jejím záměrem je zejména osvěta v oblasti znojemské architektury moderních dějin, jež prozatím pozornosti laické, politické či odborné veřejnosti spíše unikala. Úvodní kapitoly jsou věnovány shrnutí urbanistického vývoje za sledované období včetně komentáře k aktuální situaci, následuje chronologicky uspořádaná katalogová část 77 staveb zakončená stručnými životopisy zastoupených architektů či atelierů. Součástí knihy je také vložená mapa s vyznačenými stavbami i navrženými trasami. Kniha se stala první samostatnou publikací mapující moderní znojemskou architekturu a je výsledkem mnohaleté badatelské práce. Během ní se podařilo autorům objevit řadu dosud nepublikovaných staveb či informací – např. objevení stavby J. Víška dosud považované za nerealizovaný projekt, potvrzení autorství K. Pragera u školy v Prosiměřicích či V. Lorence u stavby vodojemu. Jednoduchost grafiky dává vyniknout obsahu i působnosti jednotlivých staveb zachycených na mnoha fotografiích a projektech. Bohatost obrazového materiálu odpovídá jedinečnému souboru fotografií ve sbírce muzea, ale také spolupráci se současnými architektonickými ateliery. Vznikla tak kniha s mnohovrstevným obsahem, v němž se snadno zorientuje laický čtenář, ale zásadní informace v něm nalezne také čtenář z řad veřejnosti odborné – a to vše v osobitém grafickém ztvárnění s respektem k funkci i formě moderní architektury.
Monika Mažárová (ed.), Dan Merta, Jana Oberreiterová, Jan Hora
Fotoarchiv JMM a Jan Hora. Dále: Alexandra Videmannová, alex shoots buildings, A-projekt, archiv Josefa Vlasáka, Archiv Vodárenská akciová společnost, divize Znojmo, Archiweb.cz, archiv Základní škola, Prosiměřice, BoysPlayNice, Die Bau und Werkkunst (1930), Ester Havlová, Filip Šlapal, Jan Hromádko, Jan Žaloudek, Jary Novák (YASHICA), Jiří Siegel, Laurian Ghinitoiu, Luděk Introvert, Městský úřad Znojmo, Muzeum města Brna, MZA – SOkA Znojmo, Ola Smejkalová, Petr Lazárek, Petr Vokurek, Petr Janda, Radek Úlehla, Robert Žákovič, Stavební archiv Obecního úřadu Prosiměřice, Tomáš Malý, Vinařství Thaya
Luděk Introvert
350 Kč
500 ks
Prodej na pokladnách objektů Jihomoravského muzea ve Znojmě, v Galerii Jaroslava Fragnera, ve znojemské Galerii a prostoru včetně e-shopu. Kniha je dostupná k prodeji také v knihkupectvích a k zapůjčení v knihovnách.

Nepovinné přílohy

978-80-86974-34-7
A) Seznam článků ve sdělovacích prostředcích: • Článek v týdeníku 5plus2 dne 29. 10. 2021; • Článek online Listy jižní Moravy 30. 10. 2021; • Reklama na prodej knihy v knihkupectví Comenius v regionálním týdeníku Znojemsko 15. 11. 2021; • Článek online v regionálním tisku Znojemsko.cz 27. 10. 2021; • Článek v regionálním týdeníku Znojemský týden 29. 11. 2021. B) Fotografie publikace: • přední a zadní část obálky (B1-foto_ Znojmo 1918-2020.jpg a B2- foto_ Znojmo 1918-2020.jpg); • fotografie před znojemskou nemocnici, o které je v publikaci zmínka (B3- foto_Znojmo 1918-2020.jpg); • fotografie ukázky rozevřené knihy (B4-foto_Znojmo 1918-2020.jpg). C) Fotografie ze stejnojmenné výstavy v Domě umění ve Znojmě: • Nejnovější publikace o moderním Znojmě v kontextu dosud vydaných knih, v nichž se alespoň okrajově moderní Znojmo zmiňuje. (C1-kniha na výstavě.jpg). D) Fotografie ze křtu knihy v přednáškovém sále Domu umění: • Křest knihy za účastí autorského týmu, architektů a ředitelky Jihomoravského muzea ve Znojmě (D1-křest_ Znojmo 1918-2020.jpg). E) Fotografie návštěvní knihy výstavy s pozitivní reakcí návštěvníků na publikaci (E1-návštěvní kniha_ Znojmo 1918-2020.jpg).

Fotogalerie

nahoru