Muzejní publikace roku

Čelákovický Uličník II. Záluží, Sedlčánky a Císařská kuchyně
Publikace spolu s prvním dílem přináší odborný historicko-geografický popis Čelákovic a okolních obcí se zaměřením na uliční síť. Je vybavena bohatou obrazovou přílohou v podobě fotografií, reprodukcí plánů, map a výtvarných děl, převážně ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích. Populárně naučné směřování publikací má za cíl oslovit veřejnost a posílit její vztah k místu a (nejen) regionální historii.
23/2021
Městské muzeum v Čelákovicích, p. o.
Na Hrádku 464/9, 250 88 Čelákovice
+420 326 991 192
+420 731 504 274
info@celmuz.cz
http://www.celmuz.cz
00175722
Město Čelákovice

Povinné přílohy

První díl Čelákovického uličníku (2020) se setkal s poměrně velkým ohlasem a zpětnými reakcemi spoluobčanů, které přinesly i několik zpřesnění. Druhý díl se chce této tradice – spolupráce s veřejností – nadále držet. Publikace podává historicko-geografický popis katastrálních území Záluží u Čelákovic, Sedlčánek a Císařské kuchyně. Opět si klade za cíl co nejlépe vystihnout vývoj místního názvosloví do současnosti. Postupuje od zeměpisných faktorů přes vývoj pomístních jmen až ke jménům veřejných prostranství, s uplatněním obrazové přílohy a přesahem k faktorům ovlivňujícím prostorové řešení dříve samostatných sídelních jednotek Záluží, Sedlčánky a Císařská Kuchyně. Tři kapitoly, samostatně koncipované pro Záluží, Sedlčánky a Císařskou Kuchyni, tvoří slovník ulic uspořádaných abecedně v heslech. Každé heslo začíná geografickou charakteristikou ulice, vysvětlí, proč se ulice jmenuje, jak se jmenuje, od které doby, jak, proč a od kdy do kdy se případně ulice jmenovala předtím. V případných zajímavostech na konci hesla se mohou vyskytnout informace o zjištěních z archeologických výzkumů, o městské zeleni, významných stavbách, pomnících, významných osobnostech s prokazatelným vztahem k příslušné ulici, výběrově i o ekonomických provozech, poskytovatelích veřejných služeb apod. Publikaci doprovází bohatá obrazová příloha v podobě fotografií, reprodukcí plánů, map a výtvarných děl. Do soutěže přihlašujeme publikaci proto, že bohatě čerpá z muzejních sbírek, prohlubuje znalosti o místě, v němž vydavatel působí, popularizuje toto místo, aniž by se dopouštěla prohřešků vůči odborné práci, a tím posiluje vztah mezi místem a veřejností.
Martin Dolejský, František Doubek, David Eisner, Jan Hergesell, Josef Pátek, Petr Studnička, Petr Válek, Ivan Vaňousek
Miroslav Břeský
Zdeněk Mazač, Ondřej Kačerovský
190 Kč
1 000 ks
Prodej u vydavatele a v městském Infocentru.

Nepovinné přílohy

978-80-87187-13-5
Tyto akce omezeny z důvodu epidemiologické situace.

Fotogalerie

nahoru