Muzejní výstava roku

Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění
Dvoustému výročí je tentokráte věnována rozsáhlá výstava představující vliv tohoto básníka na české umění od konce 19. století do současnosti. Výběr uměleckých děl více jak 90 autorů zahrnuje malbu, grafiku, fotografii, sochu i video a site-specific instalace a uvádí jak konkrétní inspirace, tak širší souvislosti. Ve výstavním prostoru se vedle soch Quido Kociana či Jana Štursy objevují fotografie Ivana Pinkavy i obrazy Martina Gerboce, kuřáky a pijáky počátku 20. století doplňují audiovizuální animace Františka Štorma, dekadentní femme fatale se setkávají s osudovými ženami Adama Holého či Siegfrieda Herze.
11/2021
Galerie Středočeského kraje, p. o.
Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora
+420 327 531 135
+420 608 757 715
info@gask.cz
http://www.gask.cz
00069922
Středočeský kraj

Povinné přílohy

Na 9. dubna 2021 připadlo dvousté výročí narození francouzského básníka Charlese Baudelaira (1821–1867). Jak zmiňuje F. X. Šalda roku 1921, sté výročí Baudelairových narozenin jsme u nás minuli mlčky. Dvoustému výročí je tentokráte věnována rozsáhlá výstava představující vliv tohoto básníka na české umění od konce 19. století do současnosti. Výběr uměleckých děl více jak 90 autorů zahrnuje malbu, grafiku, fotografii, sochu i video a site-specific instalace a uvádí jak konkrétní inspirace, tak širší souvislosti. Ve výstavním prostoru se vedle soch Quido Kociana či Jana Štursy objevují fotografie Ivana Pinkavy i obrazy Martina Gerboce, kuřáky a pijáky počátku 20. století doplňují audiovizuální animace Františka Štorma, dekadentní femme fatale se setkávají s osudovými ženami Adama Holého či Siegfrieda Herze. Architektonická koncepce výstavy následuje flanéra, bloudícího po Paříži 19. století s jejími pestrými výlohami, pasážemi i stánky bukinistů. Jednotlivé sály představují baudelairovská témata: Samota uprostřed davu, Nuda, spleen a ideál, Mršina, Umělé ráje, Osudová žena. Dokumentární část zahrnuje široký výběr knižních vydání, ilustrace a portréty básníka. Uprostřed výstavy je klidný prostor s nahrávkami Baudelairovy poezie. Každý divák dostane zdarma brožuru obsahující texty k výstavě a ukázky básní. Ve výstavě jsou pak vedle popisků na zdech instalovány citáty a úryvky básní. Doprovodný program nabízí komentované prohlídky s kurátorkou, odborné přednášky (Jiří Pelán, Otto M. Urban, Martin Jiroušek) a lektorské programy pro školy. Ve spolupráci s Arbor Vitae je k výstavě připravena kniha.
Kristýna Jirátová
Kristýna Jirátová
3.10.2021
16.1.2022
říjen–leden
út–ne
10–18
Richard Drury
drury@gask.cz

Nepovinné přílohy

Tomáš Džadoň
Tomáš Džadoň, Kristýna Jirátová
Tomáš Džadoň, 20YY Designers
Tištěná pozvánka na vernisáž výstavy, plakát k výstavě, brožura průvodce výstavou, publikace
16/10/2021 (so) – GASK plus: Komentovaná prohlídka Samota uprostřed davu, od 17.00 hodin; GASK plus: Baudelairovy Květy zla Přednáška literárního historika a překladatele Jiřího Pelána. 6/11/2021 (so) od 18.00 hodin – GASK plus: Baudelairovský film aneb poezie rozkládajícího se celuloidu. 25/11/2021 (čt) od 15.00 h – GASK bez bariér: Komentovaná prohlídka Samota uprostřed davu. 27/11/2021 (so) od 16.00 hodin – GASK plus: Komentovaná prohlídka Samota uprostřed davu. 27/11/2021 (so) od 17.00 hodin – GASK plus: Baudelaire a výtvarné umění Výklad předního historika umění a kurátora Otto M. Urbana. 15/1/2022 (so) od 15.00 hodin – GASK plus: Komentovaná prohlídka Samota uprostřed davu. od 5/10/2021 do 14/1/2022 – GASK školám, Edukační program pro studenty SŠ

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru