Muzejní počin roku

Rekonstrukce muzea a nové expozice
Muzeum středního Pootaví Strakonice ukončilo jednu z největších rekonstrukcí, stavební i expoziční. Po necelých čtyřech letech se tak 1. dubna znovu otevřely jeho brány. Pro návštěvníky je připraveno pět nových expozic, nové zázemí i společenské a edukační sály či muzejní knihovna s badatelnou. Expozice představují pět hlavních oblastí, které jsou pro město Strakonice typické: textilní výrobu, průmyslovou výrobu ČZ (zbraně, motocykly, současný výrobní program), dudáckou a loutkářskou tradici. V prostorách bývalé komendy maltézského řádu vznikla zcela nová, v ČR jediná, expozice věnovaná historii a současnosti řádu ve spojení s historií města. Málokdo ví, že maltézský řád sídlil ve Strakonicích téměř 700 let a tři století zde sídlilo i velkopřevorství. Za tuto dobu zasáhl téměř do všech oblastí života ve městě.
3/2022
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Zámek 1, 386 01 Strakonice
+420 380 422 608
+420 603 161 867
informace@muzeum-st.cz
http://www.muzeum-st.cz
00072150
Jihočeský kraj

Povinné přílohy

V lednu 2018 uspělo muzeum v 52. výzvě IROP. Projekt Obnova vybraných objektů v areálu NKP strakonický hrad dostal finanční podporu z EU a MMR ČR ve výši cca 109 mil. Kč (95% z celkových nákladů projektu). Jednalo se o rekonstrukci objektů ve vlastnictví Jihočeského kraje, který ze svého rozpočtu také projekt kofinancoval, předfinancoval a hradil i vícepráce vzniklé během rekonstrukce. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly cca na 140 mil. Kč. 1. 7. 2018 bylo muzeum uzavřeno a započaly stavební práce. Ty trvaly 2 a půl roku s nákladem 78 052 227,72 Kč. Předmětem rekonstrukce byla výměna všech rozvodů elektřiny, vody i kanalizace, které již byly na hraně životnosti. Narušená statika byla opravena doplněním ocelových nosníků a táhel. Krov a stropy byly vyprotézovány, uhnilá záhlaví trámů odřezána a doplněna. Odstraněny byly i všechny novodobé prvky a různé sádrokartonové příčky a stropy. Novinkou je i připojení na dálkové a podlahové vytápění. Temperováním expozic se prodloužila možnost jejich využití po celý rok. Výstavbou výtahu ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím se hradní expozice alespoň částečně zbavila bariér. K 31. 12. 2020 byly dokončeny a převzaty i restaurátorské práce na nástěnných malbách ve všech objektech a restaurování kamenných prvků v celkové výši 6 690 395 Kč. Během rekonstrukce byla učiněna řada objevů historické hodnoty. Zazděné prostory významné pro archeology, části oltáře z 16. stol., rozsáhlé nástěnné malby z pol. 18. stol. a více než 600 let staré dřevěné trámy se šablonovou výmalbou. Na stavební rekonstrukci navázala tvorba nových expozic včetně interiérového osvětlení a vybavení audio video technikou. Představují 5 hlavních oblastí, které jsou pro město Strakonice typické: textilní výroba, průmyslová výroba ČZ (zbraně, kola, motokola, motocykly, současný výrobní program), loutkářská a dudácká tradice. Při přípravách došlo k nákupu několika desítek dud z Čech i ze zahraničí, z nichž některé jsou skutečnými unikáty. Díky rozšíření dudácké sbírky se tak muzeum stalo vlastníkem největší sbírky dud ve střední Evropě. V prostorách bývalé komendy řádu vznikla zcela nová, v ČR jediná, expozice věnovaná historii a současnosti Suverénního řádu maltézských rytířů ve spojení s historií města. Málokdo ví, že maltézský řád sídlil ve Strakonicích téměř 700 let a tři století zde bylo i sídlo velkopřevorství. Expozice jsou doplněny dotykovými obrazovkami s dalšími fotografiemi, filmy, texty (také v anglické mutaci) či jednoduchými hrami. Zajímavé jsou také 2 animované filmy, které zjednodušenou formou představují příchod johanitů do Strakonic a vývoj hradu od 12. století. Návštěvníci si mohou např. poskládat dudy a zahrát na ně, pustit audio a video nahrávky dudáckých skupin či hranou pohádku v loutkovém divadle. Pohrát si v replice saracénského stanu. Převléci se za rytíře, potěžkat si repliku rukavic a meče, prolézt si model husitského vozu či interiér sanitního vlaku. Přidat plyn na vystavených motorkách a posadit se na model závodní motorky. Expozice jsou rozděleny do 2 prohlídkových okruhů. Součástí expozice maltézských rytířů je i prohlídka kapitulní síně s ambity a prohlídka expozic v Bavorském paláci je spojena s výstupem na gotickou věž Rumpál a černou kuchyní. Nové je i logo a web muzea. V prodeji jsou nové odborné publikace, komiks a omalovánky pro nejmenší. Vše s vazbou na nové expozice a jejich obsah. Muzeum středního Pootaví Strakonice se touto rekonstrukcí zařadilo mezi moderní paměťové instituce 21. století.

PhDr. Ivana Říhová
+420 603 161 867
ivana.rihova@muzeum-st.cz

Nepovinné přílohy

Řešitelé projektu jsou kurátoři jednotlivých expozic: Mgr. Irena Novotná – dudáctví, Mgr. Marie Kotlíková – loutky, Mgr. Martin Klecán – maltézský řád, PhDr. Milan Buben – maltézský řád, Mgr. Blanka Madová – textilní výroba, strojírenská výroba ČZ. Výtvarné řešení expozic navrhl kolektiv architektů: H. Fetterle, M. Čejka a V. Lstibůrek, grafické práce prováděl grafik Petr Liška.


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru