Muzejní výstava roku

Tajemství půdy
Projekt představuje málo známý židovský zvyk nazývaný hebrejsky geniza. Tato zvyklost vychází z nařízení odkládat předepsaným způsobem předměty, které již neplní svou rituální roli, ale z náboženských důvodů není možné je zničit. Prostřednictvím tematické výstavy ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi přinášíme výjimečné nálezy z půd českých synagog zpět do kraje, odkud z velké části pocházejí. Výstava vůbec poprvé ukazuje genizové nálezy v celé jejich šíři: od jádra nařízení, zahrnujícího svitky Tóry a jejího textilního příslušenství, postupuje přes předměty používané při židovských svátcích až po věci denní potřeby, a dále k apotropaickým objektům, které již leží za hranicí normativního náboženského příkazu. Součástí výstavy je dokument o konzervování kriticky ohrožených genizových nálezů v dílnách Židovského muzea v Praze.
2/2022
Židovské muzeum v Praze / Regionální muzeum v Chrudimi
U Staré školy 141/1, 110 00 Praha 1 / Široká 86, 537 01 Chrudim
+420 222 749 285 / +0420 469 620 330
+420 739 218 960
tajemstvipudy@jewishmuseum.cz / info@muzeumcr.cz
https://www.jewishmuseum.cz / https://muzeumcr.cz
60459263 / 00370941
Federace židovských obcí v ČR / Pardubický kraj

Povinné přílohy

Židovské muzeum v Praze realizovalo v 90. letech 20. století v České republice průzkum půdních prostor v objektech ve vlastnictví Federace židovských obcí. Celkem probádali pracovníci muzea 13 lokalit a získali v zde přes 3000 nálezů, nejstarší ze 16. století a nejmladší z 19. století. Vybrané nálezy představuje ŽMP ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi veřejnosti na výstavě Tajemství půdy. Málo známý židovský zvyk zvaný „geniza“ vychází z nařízení odkládat předepsaným způsobem předměty, které již neplní svou rituální roli, ale z náboženských důvodů není možné je zničit. Výstava vůbec poprvé ukazuje genizové nálezy v celé jejich šíři: od jádra nařízení, zahrnujícího svitky Tóry a jejího textilního příslušenství, postupuje přes předměty používané při židovských svátcích až po věci denní potřeby, a dále k apotropaickým objektům, které již leží za hranicí normativního náboženského příkazu. Díky projektu Tajemství půdy, podpořeného v roce 2021 grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014–2021, se mohou do míst svého původu krátkodobě vrátit již konzervované předměty, dokumentující život zaniklých židovských obcí. Prostřednictvím autentických nálezů z místních geniz se návštěvníci výstavy seznamují s vybavením synagogy, se svátky židovského roku a židovským kalendářem, specifiky židovského oděvu i zvláštnostmi židovských obydlí. Výstavu doprovází aktivizující animace, krátký film z místa nálezu největší české genizy v synagoze v blízké Luži a krátký dokument z restaurátorských dílen ŽMP. Součástí výstavy je doprovodný program pro školy a veřejnost a také odborný workshop pro restaurátory. K výstavě vyšel stejnojmenný obsáhlý katalog v české a anglické jazykové mutaci.
PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.
Regionální muzeum v Chrudimi
7.4.2022
30.6.2022
IV.–VI.
úterý–neděle
9–12, 12.30–17
PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.
lenka.ulicna@jewishmuseum.cz

Nepovinné přílohy

Tomáš Roháček
Tomáš Roháček
Eva Holá
A3 skládačka k výstavě, pracovní listy k výstavě, publikace Tajemství půdy (bude zařazena do soutěže o muzejní publikaci roku)
Vernisáž dne 7. 4. 2022 v Regionálním muzeu v Chrudimi; Vernisáž doprovodné panelové výstavy dne 7. 4. 2022 v synagoze v Luži; Tisková konference k zahájení výstavy dne 7. 4. 2022 v Regionálním muzeu v Chrudimi; Komentovaná prohlídka výstavy dne 12. 5. 2022 v Regionálním muzeu v Chrudimi; Workshop pro konzervátory, restaurátory a muzejní odbornou veřejnost 14.–16. 6. 2022 v Regionálním muzeu v Chrudimi
https://www.navstevnik.cz/900_637285_tajemstvi-pudy; https://www.mistnikultura.cz/tajemstvi-pudy-poznejte-vyjimecne-nalezy-z-ceskych-a-moravskych-synagog; https://novinychrudim.cz/2022/04/10/nova-vystava-regionalniho-muzea-poodhali-tajemstvi-pudy-v-ceskych-a-moravskych-synagogach; https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-pardubicky-kraj-vystava-v-chrudimske-muzeu-predstavi-malo-znamy-zidovsky-zvyk-geniza; https://www.pardubicezive.eu/chrudim-predstavuje-poklady-ukryte-na-pudach-ceskych-a-moravskych-synagog

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru