Muzejní publikace roku

Jan Hendrych 85
Monografie předního českého figuralisty a medailéra, sochaře, emeritního profesora Akademie výtvarných umění v Praze, Jana Hendrycha, vychází při příležitosti jeho jubilejní výstavy, kterou pořádá Galerie Klatovy Klenová na jaře roku 2022 na Klenové. Tato publikace se zabývá dílem českého sochaře Jana Hendrycha v kontextu druhé poloviny dvacátého století. Podává vysvětlení jeho tvůrčích postupů, výtvarných východisek a vlivů. Zaměřuje se především na obsáhnutí jeho figurální sochařské tvorby s důrazem na téma portrétu, kresebnou a grafickou prací a v neposlední řadě i realizací v rámci architektury a veřejného prostoru. Kniha přináší svědectví o pozoruhodných dílech předního českého sochaře profesora Jana Hendrycha (*1936), vytvořených během posledních bezmála šedesáti let. Publikace obsahuje jednak ucelený přehled mimořádně kvalitních a díky svébytnému autorskému rukopisu, nezaměnitelných variací na téma sochařské formy a prostoru, a také pokus o nahlédnutí do způsobu uvažování, z něhož tato díla vzešla. Vyčerpávající obrazový a archivní materiál doprovází eseje a příspěvky předních českých kurátorů, historiků umění a filantropů, kteří se v různých časových etapách blíže potkávali s autorovou prací a byli důležitými svědky a účastníky jejího vzniku a následné prezentace. Byli to zejména Václav Erben, Josef Kroutvor, Jan Placák a později například Iva Mladičová a nebo spolueditorka této knihy a spolukurátorka předmětné výstavy, Ilona Víchová.
10/2022
Galerie Klatovy / Klenová, p. o.
Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou
+420 376 392 208
+420 602 489 097
info@gkk.cz
https://www.gkk.cz
00177270
Krajský úřad Plzeňského kraje

Povinné přílohy

Monografie předního českého figuralisty a medailéra, sochaře, emeritního profesora Akademie výtvarných umění v Praze, Jana Hendrycha, vychází při příležitosti jeho jubilejní výstavy, kterou pořádá Galerie Klatovy Klenová na jaře roku 2022 na Klenové. Tato publikace se zabývá dílem českého sochaře Jana Hendrycha v kontextu druhé poloviny dvacátého století. Podává vysvětlení jeho tvůrčích postupů, výtvarných východisek a vlivů. Zaměřuje se především na obsáhnutí jeho figurální sochařské tvorby s důrazem na téma portrétu, kresebnou a grafickou prací a v neposlední řadě i realizací v rámci architektury a veřejného prostoru. Kniha přináší svědectví o pozoruhodných dílech předního českého sochaře profesora Jana Hendrycha (*1936), vytvořených během posledních bezmála šedesáti let. Publikace obsahuje jednak ucelený přehled mimořádně kvalitních a díky svébytnému autorskému rukopisu, nezaměnitelných variací na téma sochařské formy a prostoru, a také pokus o nahlédnutí do způsobu uvažování, z něhož tato díla vzešla. Vyčerpávající obrazový a archivní materiál doprovází eseje a příspěvky předních českých kurátorů, historiků umění a filantropů, kteří se v různých časových etapách blíže potkávali s autorovou prací a byli důležitými svědky a účastníky jejího vzniku a následné prezentace. Byli to zejména Václav Erben, Josef Kroutvor, Jan Placák a později například Iva Mladičová a nebo spolueditorka této knihy a spolukurátorka předmětné výstavy, Ilona Víchová. Jan Hendrych bývá představován jako bytostný figuralista, jenž svým výtvarným názorem ovlivnil příslušníky nejednoho uměleckého směru probíhajícího českým územím převážně v druhé polovině dvacátého století a později na přelomu tisíciletí během jeho pětadvacetiletého působení na pozici vedoucího ateliéru Figurálního sochařství a medaile na Akademii výtvarných umění v Praze pomohl utříbit výtvarný názor také několika generacím v současné době stále aktivně činných autorů. Nejen jeho dílo, ale také životní příběh jsou vzácnými příklady toho, jak lze i v nelehkých podmínkách, diktujících způsob života, výtvarné názory a mnohé další, zůstat osobitě svým a nadále sledovat vlastní tvůrčí cestu, aniž by jimi byla výrazně poznamenána. Navzdory tomu mu nebyla doposud věnována žádná monografie, což je také důvodem proč jsme knihu přihlásili a myslíme si, že by cenu měla dostat! Dílo Jana Hendrycha nebylo v takové komplexní míře nikdy zdokumentováno a představeno. Tato publikace má ambici se stát důležitým materiálem pro studia výtvarného umění a odborné fondy knihovních, muzejních a galerijních institucí, kde bude jistě dostupná i zájemcům, kteří by si ji nemohli dovolit zakoupit a vzhledem k bilingvnímu charakteru knihy, také srozumitelná pro skupiny nebo menšiny nekomunikující na odborné úrovni v českém jazyce. Cílovou skupinou jsou všichni se zájmem o umění, především pak o jeho vývoj v druhé polovině 20. století a jeho význam na poli českého a evropského výtvarného umění. Jedná se tedy o publikaci určenou odborné i široké kulturní veřejnosti, která zásadním způsobem zasazuje tvorbu a důležitost autorovy práce do kulturně historického a uměleckého kontextu vývoje nejen českého umění od 60. let 20. století do současnosti. Tato publikace má ambici se stát důležitým materiálem pro studia výtvarného umění a odborné fondy knihovních, muzejních a galerijních institucí.
Petr Krátký, Ilona Víchová
BoysPlayNice, Hana Hamplová, Petr Krátký, Michal Lepší, Oto Palán, Ondřej Polák, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Jakub Sobotka, Miloš Strnad, Jaromír Žegklitz, archivy partnerských institucí a Jana Hendrycha
Anežka Hrubá Ciglerová
Galerie Klatovy / Klenová, p. o.
1 000 Kč
400 ks
Prodej

Nepovinné přílohy

978-80-88288-32-9

Fotogalerie

nahoru