Muzejní výstava roku

Zlaté řemeslo
Výstava odhaluje tajemství zlatých pokladů ukryté v umění jejich tvorby! Vysvětluje vývoj a podstatu ušlechtilého starobylého řemesla a jakých postupů a nástrojů je potřeba, aby člověk proměnil beztvarý kov v umělecké dílo. Kovozpracující techniky dokresluje prezentace autentické dílny světově proslulého brněnského šperkaře Jiřího Drlíka a videa z rekonstrukcí historických uměleckořemeslných technik zlatnictví, při nichž specialisté v rámci stejnojmenného projektu vytvářeli též repliky konkrétních artefaktů, například velkomoravských ozdob, raně středověké sekerky, šperků či mincí. Výsledky experimentů a výzkumu jsou důležité pro kvalitní péči o sbírky, což je téma vinoucí se jako zlatá nit výstavou na příkladu restaurování relikviáře svatého Maura. Reprezentativní kolekce zápůjček z partnerských institucí (NPÚ, MZM, UPM Praha a MG Brno) ukazuje rozmanitost a proměny zlatnické produkce v čase.
4/2022
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
+420 541 421 411
+420 778 522 509
info@tmbrno.cz
http://www.tmbrno.cz
00101135
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Výstava je výstupem tříletého projektu Uměleckořemeslné techniky zlatnictví. Identifikace, ochrana a zpřístupnění podpořeného z programu NAKI II MK ČR, jehož cílem je zkoumat a prezentovat v minulosti používané způsoby zpracovávání kovových materiálů v kontextu muzejního péče o artefakty, které tvoří nejen v ČR nejcennější kolekce kulturního dědictví. Byly vyvinuty nástroje pro jejich rozpoznání, správný popis a přístup k jejich ochraně, o nichž výstava pomáhá informovat odborníky i širokou veřejnost se zájmem o starobylé a ušlechtilé řemeslo. V samostatné části Techniky jsou základní tvářecí a výzdobné postupy prezentovány spolu s autentickou zlatnickou dílnou či videozáznamy, které zachycují experimentální rekonstrukce tepání, lití, fasování drahých kamenů, cizelování, inkrustace apod. Takto byly zhotoveny repliky konkrétních exponátů, a to v celém komplexu nutných prací. Např. reliéfní ražba je zdokumentována výrobou repliky pražského groše; od přípravy slitiny a stříbrných střížků, přes výrobu ražební stolice nebo nástrojů a razidel, až po finální ražbu. Výsledky projektu jsou důležité pro ochranu sbírek, jež je demonstrována na příkladu restaurátorské péče o relikviář sv. Maura, za níž je odpovědný restaurátor a odborný garant projektu A. Šumbera. Haptický model relikviáře zapůjčený z Národního památkového ústavu mohou prozkoumat dotykem i nevidomí, v návaznosti na doprovodný program k expozici TMB Kultura nevidomých. Popularizovat nejen mizející umělecké řemeslo, ale i problematiku uchování historických artefaktů pro budoucí generace je jednou z hlavních intencí výstavy. Tento úkol leží na bedrech muzeí, jejichž bohaté sbírky představuje část výstavy Poklady. Vystaveny jsou unikáty především z pražského Uměleckoprůmyslového musea, Moravské galerie a Moravského zemského muzea, díky nimž se návštěvník seznámí s nádherou a rozmanitostí zlatnických děl a jejich proměnami za posledních více než 2000 let.
Pavla Stöhrová, Alena Selucká
24.5.2022
18.9.2022
V.–IX.
úterý–pátek; sobota–neděle
9–17; 10–18
Pavla Stöhrová
stohrova@tmbrno.cz

Nepovinné přílohy

Propagační materiály (v elektronických formátech), webové stránky projektu www.zlate-remeslo.cz
Součástí výstavy je interaktivní koutek s návodnými videi, v návaznosti na něj je nabízen i speciální program pro samostatnou výtvarně-technickou dílnu TMB (na objednávku) a tvůrčí aktivity propagující výstavu probíhají i mimo hlavní budovu TMB (např. na stánku TMB na brněnském Brazilfestu 6. 8. 2022 dílna „vytvoř si svůj pestrobarevný šperk“). Pro odbornou veřejnost byla určena konference 22. 6. 2022 představující výsledky projektu a výstavu s komentářem tvůrců a specialistů podílejících se na experimentálních rekonstrukcích zlatnických technik (https://mck.technicalmuseum.cz/akce/domaci-akce/umeleckoremeslne-techniky-zlatnictvi/). Doprovodné programy k výstavě jsou nabízeny též jako rozšíření stávající nabídky školních programů k expozicím Kultura nevidomých a Ulička řemesel. K výstavě je připravován odborný recenzovaný katalog (termín vydání podzim 2022).
Ranní plus 24. 5.; Metro 24.5.; MF Dnes 24.5.; Šalina 6/2022; Seznam zprávy 23.5.; Turistika.cz 24.5.; Reklama pro rádia MP3

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru