Muzejní výstava roku

Michal Cihlář: Zátiší s hozenou rukavicí
Grafik Michal Cihlář je považován za průkopnickou osobnost českého moderního linorytu. Typické je pro něj časté střídání témat, která svou rozmanitostí odpovídají nejen šířce jeho uměleckého záběru, ale i neustálému rozkročení mezi volnou a užitou tvorbou. Monotematická retrospektivní výstava „Michal Cihlář: Zátiší s hozenou rukavicí" přibližuje fenomén zátiší, který je v současné době tématem poněkud opomíjeným. Výstava obsahuje přes dvě stě exponátů a zahrnuje grafiky, koláže, kresby, ilustrace, ale i fotografie a deníky z cest po Kubě a Japonsku.
7/2022
Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Pražská 13, 301 00 Plzeň
+420 377 908 511
+420 377 908 510
info@zpc-galerie.cz
http://www.zpc-galerie.cz
00263338
Krajský úřad Plzeňského kraje

Povinné přílohy

Michal Cihlář (1960) vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1981–1987), ateliér knižní kultury a písma, od r. 1987 pracuje ve svobodném povolání v oborech volná a užitá grafika, ilustrace, koláž a fotografie. Na přelomu tisíciletí svými linoryty vytvořil originální linorytové image pražské zoo. Graficky upravil a ilustroval více než osmdesát knih, které vznikly zejména ve spolupráci s nakladatelstvími Odeon, Argo, Labyrint, Paseka a Gallery. Za svůj přínos na poli volné a užité grafiky obdržel před dvaceti lety prestižní Cenu Vladimíra Boudníka. Cihlářovy linoryty jsou precizně zvládnuté řemeslně i umělecky a zároveň otevírají prostor k diskusi, ať už nad výběrem tématu či nepochopitelnou pracností. S barevnými soutisky z postupně odrývaných matric linolea začal autor experimentovat roku 1980. Své grafiky tiskne výhradně ručně, bez tiskařského stroje a v malých nákladech. Autorova monotematická retrospektivní výstava přibližuje fenomén zátiší, který je v současné době poněkud opomíjeným tématem. Realistická zátiší s oblibou zpracovává vedle dalších témat, jakými jsou portréty, zvířata nebo knižní a novinové ilustrace. Celá koncepce výstavy je založena na myšlence, že na umění mohou do galerie chodit celé rodiny a nikdo se nemusí nudit. Instalaci výstavy autor pojal jako velkou podívanou: většina grafik je zarámována do bazarových rámů z minulého století, což vyvolává domácí atmosféru; některá linorytová zátiší najdou návštěvníci galerie pečlivě sestavená z původních autentických předmětů ve dvanácti nikách výstavní síně; další předlohy k zátiší jsou umístěny pod skleněnými poklopy přímo u vybraných grafik. Michal Cihlář tak dává možnost nahlédnout nejen do procesu své tvorby, ale didaktickým způsobem ukazuje i některé kdysi použité linorytové matrice.
Michal Cihlář, Robert V. Novák, Marcel Fišer
16.2.2022
28.8.2022
II.–VIII.
úterý–neděle
10–18
Petra Kočová
kocova@zpc-galerie.cz

Nepovinné přílohy

Robert V. Novák
Robert V. Novák
Pozvánka, DL leták
Komentované prohlídky: 22. 2. (Michal Cihlář); 27. 5. – v rámci Muzejní noci ( Marcel Fišer, Petra Kočová). Výtvarné dílny, edukační aktivity: 24. 2., 12. a 28. 3., 10., 12., 16., 18., 19. a 26. 5. – kom. prohlídky pro školy spojené s animačními programy; 5. 4. Když se řekne zátiší… I. workshop s Michalem Cihlářem pro děti a mládež; 7. 4. Dílna pro děti z Ukrajiny; 14. 5. Fragmenty ráje – vůně vryté do paměti / Linoryty Michala Cihláře přeložené do parfémů; 24. 5. Když se řekne zátiší… II. workshop s Michalem Cihlářem pro děti a mládež; 1. 6. Den dětí s galerií; 11.–15. 7. Letní tvoření v galerii ( příměstský tábor ZČG), součástí programu workshop s M. Cihlářem.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru