Muzejní výstava roku

Naděje, zklamání a strach: Život na Děčínsku v letech 1938–1946
Jedná se o komplexní výstavní počin propojující prezentaci 3D předmětů a unikátních fotografií z běžného života. Současně vstupuje do veřejného prostoru prostřednictvím sociální sítě. To vše je podpořeno hned třemi doprovodnými publikacemi: Odbornou monografií, katalogem výstavy a brožurkou představující rady hospodyňkám. Ve středu zájmu je každodenní život tehdejších obyvatel Děčínska. Na podzim roku 1938 se téměř jedna čtvrtina území tehdejšího Československa stala součástí jiného státu. Téměř tři miliony sudetských Němců, kteří zde žili, toto rozhodnutí většinově přivítali. Dalších více jak šest let se toto území vyvíjelo odlišně, jako nedílná část nacistického Německa. Výstava ukazuje mj. i to, jak snadno se lidé v běžném životě dokáží adaptovat na totalitní režim i realitu válečného nedostatku.
14/2022
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
Čsl. mládeže 1/31, 405 02 Děčín
+420 412 531 549
+420 775 088 534
blahova@muzeumcd.cz
http://www.muzeumdc.cz
00360210
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Jedná se o komplexní výstavní počin propojující prezentaci 3D předmětů a unikátních fotografií z běžného života. Současně vstupuje do veřejného prostoru prostřednictvím sociální sítě. To vše je podpořeno hned třemi doprovodnými publikacemi: Odbornou monografií, katalogem výstavy a brožurkou představující rady hospodyňkám. Výstava se nezaměřuje na válečné události, téma odboje či holocaustu. Ve středu zájmu je každodenní život tehdejších obyvatel Děčínska. Výstava podpořená odborným badatelským výzkumem ukazuje mj. i to, jak snadno se lidé v běžném životě dokáží adaptovat na totalitní režim i realitu válečného nedostatku. Příběhy Děčínska a jeho obyvatel jsou průběžně prezentovány i na facebooku muzea, který se tak stává přímou součástí výstavy. V muzeu je mj. představen výběr z unikátního souboru více než 3000 fotografií pořízených železničářem Karlem Spernolem, který dokázal citlivým okem zachytit rodinné momentky, kolegy v práci či podobu samotného města nebo nádraží. Fotografie jsou doplněny o velmi dobře zachovaná situační hlášení landráta tehdejšího okresu Děčín-Podmokly. „Trojrozměrná část“ výstavy návštěvníka v úvodu seznámí s bouřlivou atmosférou podzimu 1938 i dobovou propagandou. Po překročení hranice Říšské župy Sudety se návštěvník ocitne již ve válečných letech. Může nahlédnout do tehdejší domácnosti, kanceláře úřadu landráta či do hostince. Výstavní prostory jsou dále věnovány válečné výrobě, včetně podzemní továrny a koncentračního tábora v Rabštejně, dopravě, náletům na konci války a konečně odsunu. Atmosféra se postupně stává temnější; návštěvník si může vyzkoušet stísněnost prostor (napodobeniny) protileteckého krytu nebo o kousek dál s kufrem na váze přemýšlet, co se vejde do limitu odsunového zavazadla, a co by naopak musel opustit a nechat na místě.
Martin Veselý, Eliška Poloprudská, Vlastimil Pažourek
1.7.2022
31.12.2022
červenec–prosinec
úterý–neděle
9–17
Ivana Bláhová
blahova@muzeumdc.cz

Nepovinné přílohy

Eva Staňková, Martin Brýda, Jolana Horáková (zaměstnanci muzea)
Martin Veselý: Naděje, zklamání a strach. Život v Sudetech v letech 1938-1945. (Katalog k výstavě); Eliška Poloprudská: Jídlo roste u cesty. Válečné rady německým hospodyňkám (Brožurka dobových receptů a rad, jak šetrně hospodařit); Martin Veselý: Zklamání, strach a naděje. Život v Ústeckém kraji v letech 1938–1945, druhé vydání (ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně).
29. 6. 2022 Vernisáž výstavy; 13. 7. 2022 Komentovaná prohlídka (Vlastimil Pažourek); 27. 7. 2022 Komentovaná prohlídka (Vlastimil Pažourek); 3. 8. 2022 Komentovaná prohlídka (Eliška Poloprudská); 31. 8. 2022 Komentovaná prohlídka (Vlastimil Pažourek); 6. 9. 2022 Komentovaná prohlídka pro anglické gymnázium (Ivana Bláhová); 8. 9. 2022 Komentovaná prohlídka (Martin Veselý); 27. 9. 2022 Komentovaná prohlídka (Martin Veselý); 4. 10. 2022 Komentovaná prohlídka (Vlastimil Pažourek); 5. 10. 2022 Přednáška Oděvy z tzv. Děčínského sudetského pokladu (Ivana Bláhová); 6. 10. 2022 Komentovaná prohlídka (Vlastimil Pažourek); 22. 11. 2022 Komentovaná prohlídka (Martin Veselý). Seriál příspěvků na Facebooku muzea „Obyčejný život v Sudetech“. Jednotlivé díly uveřejněny ve dnech 29. 3.; 3. 5.; 16. 5.; 4. 6.; 27. 6.; 1. 7.; 8. 7.; 18. 7.; 28. 7.;19. 8.; 26. 8.; 1. 9.; 9. 9.; 16. 9.; 29. 9. (https://www.facebook.com/muzeumdecin).
1. 7. 2022. Deník.cz; 9. 9. 2022 Sächsische Zeitung Dippoldiswalde; Září 2022 Enter Ústí nad Labem, s. 62–63, https://www.enterul.cz/online-zari2022/enter/index.html#p=62

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru