Muzejní počin roku

Příběh hradu
První stálý prohlídkový okruh muzea a především hradu a pevnosti Špilberk, zaměřený na jeho více než sedmisetletou a velmi pohnutou historii. Dosud se návštěvníci o historii hradu dozvídali pouze prostřednictvím expozic a prohlídek zdejších kasemat, a to jen okrajově a dílčím způsobem. Vůbec poprvé mohou návštěvníci navštívit dosud běžně nepřístupné prostory hradu a seznámit se v autentických prostorách v historickém a stavebním kontextu s dějinami brněnské dominanty. Některé z nich již byly k vidění dříve, ale sloužily většinou výstavním účelům a návštěvník tak neměl možnost se dozvědět informace o jejich historii a funkci. Okruh je inspirujícím příkladem propojení muzejní činnosti a návštěvnického provozu při prezentaci národní kulturní památky.
11/2022
Muzeum města Brna, p.o.
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
+420 5425 123 611
info@muzeumbrna.cz
http://www.spilberk.cz
00101427
Statutární město Brno

Povinné přílohy

První stálý prohlídkový okruh Muzea města Brna, zaměřený na jeho více než sedmisetletou a velmi pohnutou historii. Dosud se návštěvníci o historii hradu dozvídali pouze prostřednictvím expozic a prohlídek zdejších kasemat, a to jen okrajově a dílčím způsobem. Vůbec poprvé mohou návštěvníci navštívit dosud běžně nepřístupné prostory hradu a seznámit se v autentických prostorách v historickém a stavebním kontextu s dějinami brněnské dominanty. Některé z nich již byly k vidění dříve, ale sloužily většinou výstavním účelům a návštěvník tak neměl možnost se dozvědět informace o jejich historii a funkci. Jedinečnost okruhu spočívá v tom, že návštěvníci nyní poznají hrad in situ – od jeho vzniku až po jeho nedávnou dostavbu Východního křídla, které je součástí prohlídky a uvidí hrad i město díky výhledům ze zdejších teras a lépe si prostorově představí tok času na bývalé brněnské pevnosti, která v 18. století společně s městem Brnem tvořila největší pevnostní soustavu na Moravě. Během druhé světové války byl hrad významně přebudován pro účely německé armády. Právě toto období je prezentováno v tzv. Vlaštovčím hnízdě s původními kachlovými kamny ze 40. let 20. století, které sloužilo jako společenská místnost pro důstojníky Wehrmachtu. Unikátním počinem bylo, díky mezinárodní spolupráci, vytvoření druhé kopie (podle původní formy a dobových fotografií, které jsou ve sbírkách Muzea města Brna) vzácné jezdecké sošky Evžena Savojského, kterou vyrobila rakouská firma Keramische Werkstätte Angermayer (výrobce originálu). Původní soška zmizela po druhé světové válce. Nedílnou součástí realizačního týmu byli odborní pracovníci napříč odděleními muzea, konkrétně restaurátoři, díky nimž mohl být vybaven historickým a historizujícím mobiliářem tzv. Renesanční salonek, poprvé v historii zpřístupněný široké veřejnosti. Některé z vzácných sbírkových předmětů byly dosud zraku návštěvníků ukryty v depozitáři. Okruh je inspirujícím příkladem propojení muzejní činnosti a návštěvnického provozu při prezentaci národní kulturní památky.

Mgr. Zbyněk Šolc
+420 542 123 611
solc@muzeumbrna.cz

Nepovinné přílohy

Michal Hančák, PhDr. Petr Vachůt, Radim Dufek, Mgr. Ctibor Ostrý, Mgr. Martin Samson, Mgr. Robert Janás, vedoucí, Ph.D., Mgr. Jindřich Chatrný, Jindřich Jurča, Mgr. Michaela Budíková, PhDr. Jiří Blažek, Bc. Petr Ivanov DiS.


Fotogalerie

nahoru