Muzejní výstava roku

Do Nového světa!
Výstava představuje americké cesty dvou významných českých umělců, kteří jsou navíc spojeni s Památníkem Antonína Dvořáka. Jedná se o samotného skladatele, jehož jméno nese památník, a básníka, překladatele a fotografa Josefa Václava Sládka. Důležitou součástí je i historický kontext obou cest, který se snažíme zprostředkovat skrze náhledy do běžného života společnosti, bydlení a skrze představení fenoménu cestování. Návštěvníci mohou kromě osobních předmětů zmíněných umělců (jak reprodukce, tak originály) shlédnout model zaoceánského parníku, původní Dvořákovy kufry zapůjčené z vily Rusalka nebo si mohou otestovat své znalosti v interaktivním kvízu. Výstava má jednak edukační a popularizační roli, ale zároveň má být pro návštěvníka také uměleckým zážitkem při poslechu hudby, kterou Dvořák v Americe složil.
12/2022
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p. o.
Vysoká u Příbramě 69, 262 42 Vysoká u Příbramě
+420 318 618 115
+420 607 126 794
pamatnik@antonindvorak.cz
https://www.antonindvorak.cz
48956341
Středočeský kraj

Povinné přílohy

Cílem výstavy je seznámení návštěvníků s cestami dvou českých umělců do Nového světa, zprostředkování jejich zážitků a vlivů, které posléze formovaly jejich tvorbu. Důležitou součástí je i historický kontext obou cest, který se snažíme zprostředkovat skrze náhledy do běžného života společnosti, bydlení a skrze představení fenoménu cestování. Návštěvníci mají možnost shlédnout některé originály spojené s pobytem a cestou do Spojených států. Vůbec poprvé jsou veřejnosti zpřístupněny například velké lodní kufry Antonína Dvořáka, které se doposud nacházely na půdě vysocké vily Rusalka. Výstava z velké části objevuje dosud neznámé informace o americké cestě básníka Josefa Václava Sládka. Na tomto tématu jsme spolupracovali s literární historičkou Věrou Brožovou, která se podílela na uspořádávání básníkova fondu, který ještě není plně zpracovaný a veřejnosti nepřístupný, a zprostředkovala nám z něj podstatné materiály pro potřeby nové výstavy. Výstava tím přináší nové a doposud téměř nedostupné informace a fotografie ukryté v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Výstavu jsme se snažili pojmout interaktivně a prostorově, aby byla atraktivní pro širokou veřejnost a mladší návštěvníky. Součástí je i interaktivní kvíz, ve kterém si návštěvníci mohou otestovat své znalosti, a pracovní listy pro malé i velké. Touto formou v Památníku Antonína Dvořáka doposud výstavy neprobíhaly a návštěvník byl zvyklý pouze na panelový formát (roll up, clip rámy). Jedná se tedy průlom v komunikaci s našimi návštěvníky, které se snažíme více vtáhnout do výstavy a jejího obsahu.
Kristýna Maryšková, Vojtěch Poláček
Věra Brožová, Jan Šejbl, Michaela Tydlitátová
21.4.2022
16.10.2022
duben–červen; červenec–srpen; září–říjen
úterý–neděle
10–16; 10–17; 10–16
Vojtěch Poláček
reditel@antonindvorak.cz

Nepovinné přílohy

Lucie Chroustová, Lucie Kirovová
Jaro Dufek, Adéla Vosičková
Výstava byla zahájena vernisáží, během které proběhl koncert smyčcového kvarteta. Návštěvníci tak mohli slyšet známá díla Antonína Dvořáka spojená s jeho pobytem v Americe. Během různých kulturních akcí na památníku, probíhaly také komentované prohlídky výstavy s kurátorem. V srpnu jsme výstavu obohatili o výpůjčky ze soukromých sbírek. Jejich obsahem byla korespondence, fotografie a autografy obou autorů. Návštěvníci je mohli zhlédnout v průběhu celého měsíce.
Výběr: Americké putování Dvořáka a Sládka [online]. Společnost pro Divadelní noviny, z. s. Dostupné z https://www.divadelni-noviny.cz/americke-putovani-dvoraka-a-sladka; Plavecký, Radek. Dvořák a Sládek cestují do Ameriky. Právo: Praha – střední Čechy, 2022-13-4, str. 12; Výstava přiblíží americké putování Dvořáka a Sládka [online]. Opera Plus. Dostupné z https://operaplus.cz/vystava-priblizi-americke-putovani-dvoraka-a-sladka/; Americké putování Dvořáka a Sládka. Výstava v Památníku ve Vysoké u Příbrami od čtvrtka [online]. KlasikaPlus. Dostupné z https://www.klasikaplus.cz/vyhled-2/item/7158-americke-putovani-dvoraka-a-sladka-vystava-v-pamatniku-ve-vysoke-u-pribrami-od-ctvrtka; Pečenka, Jakub. Výstava v památníku ve Vysoké přiblíží americké putování Dvořáka a Sládka [online]. Rosalota, s.r.o. Dostupné z https://www.pribram.cz/clanek/vystava-v-pamatniku-ve-vysoke-priblizi-americke-putovani-dvoraka-a-sladka/22999/; Pikartová, Táňa. Americké putování hudebního skladatele Antonína Dvořáka a spisovatele Josefa Václava Sládka [online]. Vydavatelství A 11, s.r.o. Dostupné z https://nasregion.cz/americke-putovani-hudebniho-skladatele-antonina-dvoraka-a-spisovatele-josefa-vaclava-sladka-267255/; Pecháčková, Alena. Do nového světa! Výstava přiblíží setkání skladatele Antonína Dvořáka nejen s indiány. Lidovky.cz: Kultura [online]. MAFRA, a.s. Dostupné z https://www.lidovky.cz/orientace/kultura/vojtech-polacek-pamatnik-antonina-dvoraka-do-noveho-sveta-josef-vaclav-sladek-antonin-dvorak.A220419_134040_ln_kultura_ape; V památníku ukážou kufry, s nimiž plul Dvořák za oceán. Mladá fronta DNES: Střední Čechy, 2022-21-4, str. 17; Americké putování Dvořáka a Sládka. Blesk: Příloha / krásné střední Čechy / volný čas, 2022-08-08, str. 10.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru