Muzejní výstava roku

Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku
Výstava představuje období tzv. popelnicových polí v regionu Jičínska. Časový záběr, který výstava pokrývá je období mladší a pozdní doby bronzové a starší doby železné (tj. 1300 až 500 př. n. l.). Jde o období velkých historických změn, kdy kultury popelnicových polí charakterizuje již plně rozvinutá metalurgie bronzu, dálkové kontakty od Baltského po Středozemní moře, stavba mohutných hradišť a rozsáhlé žárové nekropole. Důraz je kladen na prezentaci archeologických artefaktů daného období přímo z regionu a blízkého okolí (doplněno i artefakty z muzeí Pardubice, Hradec Králové, Turnov). Výraznou součástí výstavy je fyzická prezentace žárového pohřebiště zdokumentovaného při záchranném archeologickém výzkumu v okresní nemocnici v Jičíně 2019/2020 a dále jsou na výstavě použity velkoformátové ilustrace a 3D počítačové rekonstrukce včetně projekce žárového pohřbu.
13/2022
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín
+420 493 532 204
+420 731 240 556
muzeumhry@muzeumhry.cz
http://www.muzeumhry.cz
00084549
Královéhradecký kraj

Povinné přílohy

Výstava je zaměřena na prezentaci období, které není, oproti jiným historickým periodám (lovci mamutů, Keltové, středověk), laické veřejnosti dostatečně známé. Dále představuje výsledky nedávného archeologického výzkumu pod jičínskou nemocnicí, což napomáhá vysvětlit a pochopit smysl provádění záchranných výzkumů, které má jinak veřejnost zafixované pouze jako „zdržuje to stavbu a k ničemu to stejně není“. Tím, že je výstava poměrně úzce koncipovaná na region Jičínska, zase napomáhá utváření pout místních obyvatel k místu, kde žijí. Důraz na popularizačně-naučné kreslené ilustrace a využití 3D počítačových technologií pomáhá oslovit i mladší generace a ztotožnit se s tématem výstavy i návštěvníkům odjinud. Zároveň jde o první syntézu období mladší doby bronzové až starší doby železné na Jičínsku a výstava je tak vysoce hodnocena i odbornou veřejností. Velice dobře se podařilo zachytit i mladší generace prostřednictvím workshopů a velký zájem registrujeme u základních, středních škol i gymnázií u komentovaných prohlídek. Hlavní ideou prostorového řešení výstavy, byl moment překvapení a tajemna. A koncept zároveň rozčleňuje a kompaktně zaplňuje velký prostor galerie muzea. Návštěvník po vstupu do prostoru galerie vidí pouze úvodní panely a uprostřed před sebou jsou postavené první dvě postavy na velkoformátových panelech, které uvádějí vždy konkrétní tématický oddíl výstavy. Jednotlivé postavy a oddíly výstavy se pak návštěvníkovi odkrývají postupně při procházení mezi jednotlivými částmi. Celou dobu pak jsou ze zadní části výstavy vidět probleskující „živé“ odrazy ohně v zatemněném prostoru, což návštěvníka udržuje v napětí, co ho vlastně na závěr výstavního prostoru čeká. Návštěvník tak postupně prochází jednotlivými kapitolami (Úvod, Krajina, Metalurgie, Řemesla, Společnost, Válečnictví, Náboženství, Pohřbívání), kde se dozvídá o aspektech života tehdejší společnosti kolem roku 1000 př. n. l. Každý tématický oddíl výstavy tvoří uzavřený celek, který je členěn na úvodní banner s ilustrovanou postavou vztahující se k danému tématu (350 x 120 cm), panel s velkoformátovou ilustrací, modulovou vitrínu s vystavenými exponáty s popisky, hlavní popisný panel o dané problematice doplněný ilustracemi a 3D počítačovou grafikou. Informace jsou podány vždy tak, že na panelu je úvodní přehled o dané problematice, která je dále více popisně rozvedena ve třech částech (např. METALURGIE: Dolování a hutnění mědi – Kovolitectví a kovářství – Další kovy). Dále je vždy uvedena i konkrétní archeologická metoda vztahující se k danému tématu a důraz je také kladen i na představení širších evropských souvislostí ovlivňujících přímo region Jičínska. Pro návštěvníky, kterým se nechce číst celý text, stačí k pochopení daných reálií popisky s vysvětlením vystavených exponátů a doprovodné ilustrace. Vzhledem k tomu, že archeologické artefakty jsou pouze mrtvé předměty, které byly vytrženy ze svého kontextu a ztratily tím svůj smysl, byl zvolen bohatý doprovodný ilustrovaný fond výstavy, který výrazně pomáhá tento deficit zaplnit tím, že zvolené archeologické artefakty a nálezové situace dokáže představit rekonstruované v tehdejším živém světě. K tomuto účelu byly provedeny kresebné rekonstrukce a také více vědecky pojaté 3D počítačové modely, které dokáží vizualizovat konkrétní archeologické situace. Velkoformátové ilustrace postav daného světa pak mají návštěvníkovi pomoci s daným tématem lépe identifikovat.
Mgr. Jiří Unger, Ph. D., Bc. Lucie Novotná
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
16.6.2022
23.10.2022
červen; červenec–srpen; září–říjen
úterý–neděle; pondělí–neděle; úterý–neděle
9–17;10–18; 10–17
Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
jiran@arup.cas.cz

Nepovinné přílohy

Mgr. Jiří Unger, Ph.D.
Mgr. Jiří Unger, Ph.D.
Mgr. Jiří Unger, Ph.D.; Michal Řezníček (ilustrace); Jakub Novotný (grafika)
Katalog k výstavě (v tisku), propagační materiály (letáky, plakáty, samolepky, magnetky, bannery), pracovní list pro dětské návštěvníky.
Komentované prohlídky pro veřejnost (13. 7., 27. 7., 10. 8.): prohlídky vedené archeology (autory výstavy) se snahou představit a přiblížit návštěvníkům nejen samotnou výstavu, ale také archeologii a práci archeologů. Komentované prohlídky pro rodiny s dětmi (23. 7., 20. 8.): prohlídky vedené archeology pojaté méně odborně s cílem provést mladší návštěvníky výstavou zábavnější formou s využitím pracovního listu a možností osahat si a vyzkoušet některé předměty a činnosti. Workshopy pro veřejnost s cílem přiblížit návštěvníkům více jednotlivé části výstavy: „Co se nosilo v době bronzové“ (8. 7.), „Hlína: výroba miniaturních nádobek a hraček“ (20. 7., 6. 8.), „Oděv a šperk doby bronzové“ (30. 7.), „Co se jedlo v době bronzové“ (6. 8.), „Šperky v době bronzové“ (12. 8.), „Oděv doby bronzové“ (19. 8.), Přednáška a workshop „Na ostří meče“ (27. 6.): pro spolupracující veřejnost a amatérské archeology o traseologii a XRF analýzách kovových, zejména bronzových předmětů. Archeologické léto 2022 (7. 8., 14. 8.): procházka pro veřejnost po archeologických lokalitách Jičína s využitím virtuální reality a zakončená komentovanou prohlídkou výstavy. Jičín – město pohádky (8. – 12. 9.): prezentace výstavy v rámci každoročního jičínského festivalu prostřednictvím workshopů a ukázek replik a exponátů souvisejících s výstavou na nádvoří jičínského muzea. Mezinárodní den archeologie (22. 10.): celodenní program pro veřejnost skládající se z odborných přednášek, komentovaných prohlídek, módní přehlídky a workshopů souvisejících s výstavou. Komentované prohlídky pro zrakově postižené (11. 8., 14. 9.): prohlídky vedené archeology, kdy je nevidomým přizpůsobena trasa i výklad s možností osahat si některé exponáty. Komentované prohlídky pro školy (září, říjen): prohlídky výstavy určené pro 2. stupeň základních škol se zaměřením na představení archeologie a zakončené samostatnou prací ve výstavě prostřednictvím pracovního listu. Komentované prohlídky v anglickém jazyce (26. 8, 22. 9.): prohlídky vedené archeology v anglickém jazyce určené zejména pro skupiny zahraničních studentů (ERASMUS) a zahraniční exkurze (ICOM).
Jičínský deník: Bohové a hrdinové z doby bronzové odhalují svá tajemství v jičínské galerii – 17. 6. 2022; ČRo Hradec Králové: Největším kouzlem práce archeologa je, že má denně v ruce lopatu a krumpáč, usmívá se Jiří Unger – 6. 7. 2022. Upoutávky a pozvánky na výstavu: Kudyznudy.cz – Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku; Jicin.org – Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku; Lovecpokladu.cz – Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru