Muzejní počin roku

Generální rekonstrukce zámku Kinských ve Valašském Meziříčí
Rekonstrukce zámku Kinských se zaměřila na několik dílčích aspektů. Primárně si kladla za cíl odstranit havarijní stavebně-technický stav této kulturní památky, která kromě návštěvnických prostor, výstavních a expozičních sálů a konzervátorské dílny tvoří zázemí pro více než půl milionu zde uložených sbírkových předmětů. Objekt je po provedené rekonstrukci nově bezbariérový, klimatizované depozitáře (původně situované do přízemí budovy, které se vzhledem k chybějící hydroizolaci potýkalo s neřešitelnými problémy se vzlínající vlhkostí a plísněmi), nově vybavené vzduchotechnikou, zabezpečovací a monitorovací technikou, nabízejí odpovídající zázemí sbírkotvorné činnosti, stejně jako prostory přístupné návštěvníkům a výstavní a expoziční prostory nabízejí veškerý komfort vyžadovaný od muzea v 21. století.
16/2022
Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
+420 571 411 690
+420 603 304 911
muzeum@muzemvalassko.cz
http://www.muzeumvalassko.cz
00098574
Zlínský kraj

Povinné přílohy

Generální rekonstrukce zámku Kinských (kulturní památky zapsané v ÚSKP pod rejst. č. ÚSKP 27698/8-324) se zaměřila na několik aspektů. Primárně si kladla za cíl odstranit havarijní stavebně-technický stav této kulturní památky, která kromě návštěvnických prostor, výstavních a expozičních sálů a konzervátorské dílny tvoří zázemí pro více než půl milionu zde uložených sbírkových předmětů. Dále bylo třeba adaptovat výstavní a expoziční prostory jak z hlediska přístupnosti návštěvníky (bezbariérový přístup), tak pro prezentační potřeby muzea. Rekonstrukce přinesla: • vyřešení problémů se stále vzlínající zemní vlhkostí (odvětrávané podlahy, elektroosmóza, nová splašková a dešťová kanalizace, drenážní systém); • bezbariérový přístup pro návštěvníky se sníženou schopností pohybu a orientace, vertikální transport rozměrných sbírkových předmětů (jednotná výšková úroveň podlah, bezbariérové toalety, výtah); • moderní a uživatelsky přívětivé návštěvnické prostory (muzejní kavárna koncipovaná jako živá expozice výroby kávy ve Valašském Meziříčí, moderní technikou vybavený společenský a přednáškový sál, herna, místnost pro matky s dětmi, odpočinkové prostory); • podnětné prostředí pro realizaci edukačních aktivit (samostatné edukační místnosti vybavené potřebnou technikou, pomůckami, replikami i pomocným materiálem); • moderní zázemí pro realizaci krátkodobých výstav vycházejících z odborné a sbírkotvorné činnosti muzea (nové výstavní prostory opatřené vybavením proti UV záření – prachotěsnými vitrínami, moderním osvětlením s možností regulace intenzity, AV a další pomocnou prezentační technikou); • audiovizuální stálou expozici „Člověk v krajině, krajina v lidech“, která reflektuje současné požadavky návštěvníka i trendy muzejního výstavnictví; • velkokapacitní depozitáře vybavené posuvným regálovým systémem, vzduchotechnikou, zabezpečovací a monitorovací technikou, doplněné o moderní konzervátorské pracoviště); • atraktivní a návštěvníky vyhledávané prostředí kulturní památky (kromě lákavé stálé expozice především kompletní zázemí pro pořádání vlastních muzejních akcí vycházejících z vědecké, odborné, popularizační a edukační činnosti pracovníků Muzea) pro místní obyvatele i turisty, kteří do regionu přijíždějí za bohatým přírodním i kulturním dědictvím. Realizace projektu zajistila jak zabezpečení trvalého uchovávání sbírkových předmětů dle požadavků zákona 122/2000 Sb., tak i naplnění standardů poskytování služeb muzea veřejnosti – bezbariérovost, modernost a aktuální pojetí prezentace kulturního a přírodního dědictví.

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.
+420 603 304 911
spitzer@muzeumvalassko.cz

Nepovinné přílohy

Ing. Tomáš Vitásek, ředitel MRV; RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská, odborná část projektu; Ing. Jan Marek, technické řešení a vedení realizace projektu


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru