Muzejní počin roku

Virtuální realita v Muzeu Hlučínska
Muzeum Hlučínska v roce 2022 obohatilo svou stálou expozici o virtuální realitu. Jedná se o zcela nové médium, které nabízí hluboký zážitek. Odehrává se na platformě speciálních brýlí, které zprostředkovávají vizuální a sluchové vjemy. V závislosti na technologickém provedení se divák stává součástí naprogramovaného světa, který může být animovaný, nebo nafilmovaný. Podstatné je, že návštěvník nezůstává jen pasivním příjemcem sdělení, ale může se stát aktérem vtaženým do děje. Virtuální realita zprostředkovává nejen nevšední zážitek, ale především nabízí důležité informace, které umožní návštěvníkovi lépe pochopit sledovanou problematiku. A protože je nová a neokoukaná, motivuje jej, aby vydržel sledovat obsah až do konce. V Muzeu Hlučínska se návštěvník vydá do první poloviny 20. století, kde zažije všechny důležité dějinné zvraty. Lépe pak porozumí stálé expozici.
17/2022
Muzeum Hlučínska, p. o.
Zámecká 4, 748 01 Hlučín
+420 595 041 617
+420 737 809 850
reditel@muzem-hlucinska.cz
http://www.muzeum-hlucinska.cz
71230530
město Hlučín

Povinné přílohy

Muzeum Hlučínska v roce 2022 obohatilo svou stálou expozici o virtuální realitu. Jedná se o neokoukané, atraktivní a silně imerzivní médium umožňující širokou škálu prezentací, nemluvě o interakcích a participaci návštěvníka. Virtuální realita se odehrává na platformě speciálních brýlí, které zprostředkovávají vizuální a sluchové vjemy. V podstatě nabízí věrohodnou iluzi čehokoliv. V závislosti na technologickém provedení se divák stává součástí naprogramovaného světa, který může být animovaný, nebo zcela reálný (předem nafilmovaný). Podstatné je, že návštěvník nyní nezůstává jen pasivním příjemcem sdělení, jak je tomu v případě textů, videí či audionahrávek, ale může se stát aktérem vtaženým do děje. Virtuální realita návštěvníkovi zprostředkovává nejen nevšední zážitek, ale především mu nabízí důležité informace, které mu umožní lépe pochopit sledovanou problematiku. A protože je nová a neokoukaná, motivuje jej, aby vydržel sledovat obsah až do konce. V muzeu Hlučínska plní virtuální realita roli prerekvizity, jinými slovy jakéhosi úvodního sdělení před prohlídkou expozice. Její úlohou je reagovat na stereotypy a prekoncepty návštěvníků a pomocí osobního příběhu vyprávěného animovanou postavou nabídnout osobní pohled na „velké dějiny“ zdola. Návštěvník má možnost se s postavičkou, která nese zdejší typické jméno Trudka, ztotožnit a je veden k tomu, aby porozuměl jejím postojům a rozhodnutím. Vypravěčka má nesnadný úkol provést diváka komplikovanou problematikou nacionalismů, formování identit a proměn státních celků na Hlučínsku v první polovině 20. století. Návštěvník se její perspektivou obeznámí s rozjitřenými poměry po první světové válce a připojením regionu k Československu, s hospodářskou krizí i nástupem nacismu. Během vyprávění Trudka návštěvníkovi přiblíží také předměty, které pocházejí z jejího života a jsou vystaveny v muzejní expozici. Zhruba po patnácti minutách virtuální realita končí a návštěvník individuálně pokračuje v prohlídce. Vzhledem k omezeným prostorovým kapacitám může Muzeum Hlučínska poskytnout virtuální realitu šesti návštěvníkům najednou. Během zážitku je totiž nezbytné sedět a mít okolo sebe dost místa pro pohyby rukama. Byla zvolena platforma Oculus Quest 2 bez použití ovladačů. Návštěvník tedy používá k interakcím vlastní ruce. Příprava a následná pilotáž trvala celý rok 2021. K zavedení do provozu došlo v únoru 2022 u příležitosti 102. výročí vzniku regionu. Dosavadní reakce návštěvníků jsou milé a nadšené. Ukazuje se, že se skutečně jedná o médium, které dokáže zaujmout a motivovat k návštěvě muzea. Do budoucna bude pořízen také speciální nástavec, který umožním návštěvníkům s větším počtem dioptrií, aby si virtuální realitu mohli prožít nerušeně s nasazenými brýlemi v headsetu. Domníváme se, že virtuální realita by v muzeu neměla plnit jen samoúčelnou roli zážitku a sloužit k jeho zatraktivnění. Naopak tvrdíme, že může zprostředkovávat nejrůznější obsahy, nabízet různé perspektivy a do budoucna zajisté nechá návštěvníka různými způsoby participovat na muzejní expozici. V Muzeu Hlučínska jsme se proto snažili využít celý její stávající potenciál. Návštěvník se zde ocitá v zaniklé kapličce, má možnost zažívat některé události 20. století a může se také blíže seznámit s některými muzejními exponáty. Virtuální realita je ve stálé expozici hluboce promyšlena a po všech směrech konceptuálně zakotvena, proto se domníváme, že se v tomto ohledu jedná o skutečný počin celorepublikového významu. Zároveň se jedná o jedno z prvních užití virtuální reality pro muzejní účely v České republice.

Metoděj Chrástecký
+420 737 809 850
reditel@muzeum-hlucinska.cz

Nepovinné přílohy

PhDr. Jiří Neminář, Čeněk Štrichel


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru