Muzejní publikace roku

Antonín Heythum
Antonín Heythum byl výjimečnou osobností výtvarné kultury v meziválečném Československu a později v USA. Významně zasáhl do několika oborů (scénografie, architektura, nábytek, průmyslový design, pracoval jako vysokoškolský pedagog), avšak jeho tvorba byla dosud zpracována zlomkovitě, bez širšího kontextu, izolovaně a s omezením pouze na některé obory. Přípravě knihy předcházelo pečlivé zmapování jeho rozsáhlého mezioborového díla v archívech na českém i americkém území s cílem popsat a zhodnotit jeho přínos pro všechny zmíněné oblasti. Pečlivě je popsána rovněž jeho spolupráce s významnými umělci a jeho výstavní aktivity. Knižní monografie vyšla v česko-anglické jazykové mutaci. Publikace obsahuje úplný soupis inscenací, rejstřík a resumé. Text doprovází bohatý obrazový materiál z rodinné pozůstalosti, českých a amerických sbírek a poznámkový aparát.
18/2022
Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
+420 224 809 164
+420 732 517 368
info@idu.cz
http://www.idu.cz
00023205
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Výpravná monografie přibližující život a dílo Antonína Heythuma, významné osobnosti meziválečné výtvarné kultury v Československu a USA, jako vůbec první mapuje rozsáhlé mezioborové dílo tohoto výrazného tvůrce. Heythumova tvorba zahrnuje scénografii, architekturu, návrhy nábytku a průmyslový design. Jeho dílo nesporně patří k vrcholům evropského scénického výtvarnictví dvacátých a třicátých let 20. století a na jeho poznatky a experimenty pak navázala řada dalších scénografů. Heythum se věnoval navrhování ideálních minimalistických domů a později i nábytku. Vždy navrhoval vlastní zařizovací předměty. Rád experimentoval s kovovým nábytkem a byl držitelem dvou patentů. Výstavní projekty z něj udělaly vyhledávaného výstavního architekta, díky čemuž se na konci roku 1938 dostal do USA, aby zde zkoumal principy moderního výstavnictví a mohl své znalosti později uplatnit v Československu. Z USA se už ale nikdy zpět do rodné vlasti nevrátil. Se svou manželkou se věnovali výzkumu výstavních metod a pedagogické činnosti. Založili zcela nový studijní obor průmyslový design, který nahlíželi z úhlu dřívějších zkušeností vycházejících z principů konstruktivismu a funkcionalismu. Heythum také v USA spolupracoval s řadou významných osobností moderního výtvarného umění i průmyslového designu. Ačkoliv Antonín Heythum významně zasáhl do několika uměleckých i průmyslových oborů v Československu i v USA, jeho tvorba byla zatím zpracována jen zlomkovitě bez širšího kontextu. Autorky publikace Vlasta Koubská a Radomíra Sedláková jako první pečlivě zmapovaly jeho rozsáhlé dílo v archivech na českém i americkém území a dokázaly tak komplexně popsat a zhodnotit jeho přínos pro všechny zmíněné oblasti. Text monografie, která vychází v česko-anglické jazykové mutaci, doprovází bohatý obrazový materiál z rodinné pozůstalosti, českých a amerických sbírek, poznámkový aparát, úplný soupis Heythumových inscenací, rejstřík a resumé.
Vlasta Koubská, Radomíra Sedláková
Foto archiv Antonína Heythuma
Tereza Melenová
Institut umění – Divadelní ústav
1 600 Kč
350 ks
Prodej distribučními kanály Institutu umění – Divadelního ústavu; E–shop: https://prospero.idu.cz/publikace/antonin-heythum/

Nepovinné přílohy

Tisková zpráva: https://www.idu.cz/cs/o-nas/pro-media/3120-vychazi-monografie-antonin-heythum. Fotografie ze křtu: https://www.facebook.com/jsmeIDU/posts/pfbid0kM4zoJ3wWBwfMoQdcWECLizb4ByQk16TGQQ1rcsJhRijQDR4YsxrStPQvSTAjZ4sl.

Fotogalerie

nahoru