Muzejní výstava roku

Zlín 700
Výstava je věnována 700. výročí první písemné zmínky o Zlíně, kdy jej v roce 1322 královna vdova Eliška Rejčka koupila. Připomíná klíčové momenty historie města a život Zlíňanů od 14. do 20. století. Většina vystavených předmětů a fotografií z muzejní sbírky je veřejně představena poprvé. Jakousi samostatnou částí výstavy je Deník Zlíňanky z let 1910–1960, který přibližuje život ve Zlíně v první polovině 20. století očima jeho obyvatelky. Výstavu doplnily interaktivní prvky pro děti a vytvořeny jsou také vzdělávací programy pro školy všech stupňů. Po celou dobu trvání výstavy se bude konat řada doprovodných programů v podobě tvořivých dílen a akcí pro veřejnost. K výstavě vznikla publikace Pozdrav ze Zlína, představující soubor historických pohlednic. Výstava je realizována za finanční podpory MK ČR.
19/2022
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
+420 573 032 326 (301)
+420 734 769 971
info@muzeum-zlin.cz
https://www.muzeum-zlin.cz
00089982
Zlínský kraj

Povinné přílohy

Výstava byla připravena u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o Zlíně, kdy v roce 1322 královna vdova Eliška Rejčka koupila Zlín. Připomíná klíčové momenty historie města a život Zlíňanů v době od 14. do 20. století. V úvodní části jsou vystaveny jedinečné předměty jako např. faksimile kupní smlouvy z roku 1322 (Moravský zemský archiv v Brně) a poprvé také archeologické nálezy z výzkumů při stavbě Zlatého jablka a při rekonstrukci zlínského zámku. Mimořádný je také zlínský poklad zlatých a stříbrných mincí z 16. a 17. století (Moravské zemské muzeum v Brně). Časová osa informuje o majitelích Zlína a o významných událostech v letech 1322–1929. Cestou do Zlína 20. století se návštěvníci ocitají na tržišti z 10.–30. let 20. století s vystaveným zbožím i nástroji nejstarších zlínských řemeslníků. Poté se seznámí se stručnou historií firmy Baťa, jejíž produkci připomíná. kolekce dámské, pánské a dětské obuvi z let 1905–1945. Následuje část výstavy dokumentující život ve Zlíně v období první republiky, druhé světové války a 50.–90. let 20. století prostřednictvím unikátních dobových fotografií a předmětů. Ve výstavě jsou samozřejmě zastoupeny také exponáty dokumentující propojení Zlína se světem filmu a motorismu, které vzniklo již ve 30. letech 20. století a má ve městě silný zvuk dodnes. Výstavu uzavírá prezentace deníku z let 1910–1960, který si psala žena žijící v té době ve Zlíně a dochovala tak unikátní obraz města své doby. Pro děti a mládež je ve výstavě pamatováno na interaktivní prvky a vzdělávací programy pro školy všech stupňů. Průběžně probíhají tvořivé lektorské dílny a akce pro veřejnost. Výstava komplexně představuje život ve Zlíně od 14. do 20. století, a to z hlediska historie, archeologie a etnografie. Mnoho z fotografií a předmětů je veřejně prezentováno poprvé, hojně byly využity hlavně sbírkové fondy MJVM ve Zlíně.
Yvona Činčová
Milena Gregůrová, Zdeněk Macháček (Studio 6.15), Andrea Kočicová, pracovníci FMIB
23.9.2022
12.2.2023
IX.–II.
úterý–neděle
10-18
Yvona Činčová
yvona.cincova@muzeum-zlin.cz

Nepovinné přílohy

Milena Gregůrková – spoluautorka
3x publikace Pozdrav ze Zlína – soubor historických pohlednic města s komentářem autorky výstavy
– vernisáž výstavy 22. 9. 2022; – komentovaná prohlídka výstavy pro zaměstnance kulturního komplexu 14|15 BAŤŮV INSTITUT; – komentovaná prohlídka výstavy pro veřejnost 13. 10. 2022; – komentovaná prohlídka pro Klub přátel výtvarného umění a knihy 18. 10. 2022; – tvořivá dílna VZKŘÍŠENÍ STAROZLÍNSKÉHO ORNAMENTU 15. 10. 2022; – tvořivá dílna MIKULÁŠ JE ZA DVEŘMI 12. 11. 2022; – tvořivá dílna BAŤOVSKÉ VÁNOCE 10. 12. 2022.
– web Zlínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/muzeum-jihovychodni-moravy-ve-zline-zve-navstevniky-na-novou-vystavu-zlin-700-fotogalerie-1564.html; – web Zkola https://www.zkola.cz/udalost/zlin-700/; – Zlínský deník online https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-vystava-ukazuje-klicove-momenty-z-historie-zlina-20221001.html; – web TTGCzech: https://www.ttg.cz/muzeum-jihovychodni-moravy-ve-zline-zve-navstevniky-na-novou-vystavu-zlin-700/; – větší rozhovor vyjde v prosincovém čísle kulturního měsíčníku InZlín 12/2022.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru