Muzejní publikace roku

Broučci, které bychom měli znát
Knížka vyšla jako katalog ke stejnojmenné výstavě, jež přibližovala život a dílo významného popularizátora entomologie Vladimíra Javorka. V jeho pozůstalosti se zachoval rukopis knihy s akvarely brouků a tento konvolut byl darován do sbírek muzea. Po editorských úpravách byla připravena publikace, která vyšla 22 let po smrti autora. Obsahuje reprodukce dosud nezveřejněných Javorkových ilustrací brouků, které jsou uvozeny českými i latinským jmény a krátkými texty, které popisují jejich způsob života. Výběr zobrazených druhů brouků představuje zástupce 24 čeledí, převážně druhy běžné a nápadné tvarem či zabarvením. Po krátkém úvodu následuje stručné pojednání k anatomii brouků, jejich vývoji a ochraně, vše v rozsahu přiměřeném cílovému dětskému čtenáři. Na závěr je kniha doplněna podrobným životopisem Vladimíra Javorka a doporučenou odbornou literaturou. Kniha byla vydána s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR.
20/2022
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
+420 573 032 326 (301)
+420 734 769 971
info@muzeum-zlin.cz
http://www.muzeum-zlin.cz
00089982
Zlínský kraj

Povinné přílohy

Kniha má za cíl připomenout osobnost Vladimíra Javorka a vytvořit jakousi vstupní bránu k oboru entomologie zejména pro mládež. Ocení ji i ti, kdo vyrůstali s atlasy hmyzu s ilustracemi Vladimíra Javorka v kapse. Knížka vychází 22 let po smrti Vladimíra Javorka, popularizátora entomologie, jehož práce ovlivnila několik generací českých milovníků hmyzu. Obsahuje 79 dosud nezveřejněných autorových ilustrací, doplněných českými i latinským jmény a krátkými texty popisujícími způsob života druhů, případně i některé jejich zvláštnosti. Výběr zobrazených druhů brouků sleduje průřez celým řádem tak, že čtenář zde najde zástupce 24 čeledí. Zahrnuto je i pojednání k anatomii brouků, jejich vývoji a ochraně, v rozsahu přizpůsobenému dětskému čtenáři tak, aby se z knihy stala příručka pro zájemce o obor z řad dětí. Úvodní slovo editora Dušana Trávníčka vysvětluje zrod celé knížečky od úvodního setkání s touto pozůstalostí po V. Javorkovi až po vydání. Doplněn je zde i životopis autora, v němž D. Trávníček odhaluje čtenáři skromného a vzdělaného člověka, jehož životním krédem bylo pomáhat a tvořit. Hlavně začínající broučkař ocení seznam další doporučené literatury z oboru. Několik špičkových barevných fotografií Dušana Trávníčka pak propojuje knihu se současnou podobou oboru.
Vladimír Javorek
Dušan Trávníček, rodinný archív autora
Vladimír Javorek
Andrea Kočicová
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
69 Kč
1 000 ks
fyzický prodej na recepci a na akcích Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, k objednání přes web muzea

Nepovinné přílohy

978-80-87130-63-6
– fotografie z výstavy, k níž publikace vyšla; – recenze knihy od Stanislava Benedikta v Západočeských entomologických listech https://www.entolisty.cz/wp-content/uploads/2022/09/13-06-Benedikt2.pdf

Fotogalerie

nahoru