Muzejní publikace roku

Příběh vizovického pečiva
Souhrnná publikace s bohatým obrazovým materiálem nabízí čtenáři poznání současné i historické podoby fenoménu obecně známého jako vizovické pečivo. Práce vychází z terénní dokumentace a dostupných pramenných zdrojů, stranou nezůstalo ani zhodnocení sbírek paměťových institucí a dosavadního vývoje bádání. Vedle shrnujících poznatků o jeho původu, vývoji i samotných tvůrcích kniha přináší podrobný popis výrobní technologie. Obsahuje rady a tipy na přípravu těsta od současných vizovických pekařek, názorné návody pracovních postupů i detailní popis výrobního sortimentu pečiva, včetně přehledu nejdůležitějších pracovních nástrojů a pomůcek. Součástí knihy je vzorník tradičních tvarů vizovického pečiva, interaktivní sešit pro děti a přepis jedinečného rukopisu kroniky dokumentující vznik těchto miniatur z těsta.
21/2022
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
+420 573 032 326 (301)
+420 734 769 971
info@muzeum-zlin.cz
http://www.muzeum-zlin.cz
00089982
Zlínský kraj

Povinné přílohy

Kniha je prvním skutečně souhrnným materiálem věnovaným fenoménu drobného trvanlivého pečiva typického především pro valašské městečko Vizovice. Autorka Jana Koštuříková v jednotlivých kapitolách představuje čtivou formou tento unikátní projev tradiční lidové kultury, jenž je ve sbírkách Muzea jihovýchodní Moravy zastoupen asi šesti sty kusy. Autorka v knize kromě dostupných pramenů, sbírek paměťových institucí a bádání zhodnotila terénní výzkum realizovaný v letech 2017-2021. V něm se soustředila na podchycení jednotlivých výrobců pečiva v uplynulém století a na dokumentaci technologie výroby, včetně podrobných návodů ke zhotovení jednotlivých základních vzorů. To vše je přehledně a s bohatým obrazovým doprovodem prezentováno v jednotlivých kapitolách knihy. Medailony více než dvou desítek tvůrců vizovického pečiva nabízí i jejich autentické citace, poskytující mimochodem i obraz života dané doby, a především dokumentaci jejich výroby, díky čemuž jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými tvůrci. Přehledně je zaznamenána historie a vývoj výroby tohoto trvanlivého pečiva, připomenuta je i původní symbolika jednotlivých figurek a jejich proměna v průběhu času. Laik i odborník ocení podrobný popis technologie výroby s drobnými radami a tipy samotných tvůrců a s detailní fotodokumentací. Cennou součástí jsou pak detailní popisy návodů na zhotovení jednotlivých druhů figurek. Bonusem publikace je pracovní sešit pro děti, který je její součástí a který připravila lektorka muzea Adéla Šimová tak, aby se do tvoření zapojili i nejmenší, jak bývalo zvykem i ve valašských domácnostech. Kniha mimořádně zdařilým způsobem spojuje odbornost muzejní práce se čtivostí a praktickým přínosem. Nelze nezmínit čistou grafickou úpravu, která jen podtrhuje celkový dojem kvalitní publikace.
Jana Koštuříková, Adéla Šimová
Radim Ševčík a další
Eliška Chytková
Zdeněk Macháček, STUDIO 6.15, s. r. o. Zlín
Město Vizovice, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
250 Kč
1 500 ks
fyzický prodej prostřednictvím města Vizovice a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, web MJVM Zlín

Nepovinné přílohy

978-80-87130-57-5
– fotografie ze křtu knihy a besedy s autorkou na DK Vizovice; – recenze publikace od Mgr. Milady Fohlerové, Muzeum regionu Valašsko; – přepis rozhovoru J. Malovaného s autorkou knihy, kulturní magazín InZlín 9/2022 (https://1url.cz/jrsfA); – článek z webu hornipodrevnicko.cz v tištěné formě https://hornipodrevnicko.cz/krest-pribehu-vizovickeho-peciva-se-vydaril-jako-kniha-sama/.

Fotogalerie

nahoru