Muzejní výstava roku

Folklore Is Not Dead
V současném českém a slovenském výtvarném umění nechybí folklorismy – tvorba, která reflektuje lidovou kulturu. Kolektivní výstava představuje více než tři desítky autorek a autorů mladší a střední generace. A jejich díla z posledních patnácti let, která se vztahují k tradici, ať už formou instalace, videa, malby, sochy, objektu či výšivky. Prostřednictvím folkloru se vyjadřují k nadčasovým tématům, nebo naopak k otázkám zcela aktuálním: apatie, předsudky, netolerance ve společnosti, nacionalistická ideologie, perzekuce v Bělorusku. Volba autorů se neomezuje na hranice České republiky. Kurátorka přizvala umělce ze Slovenska; několik autorek dlouhodobě žije v Čechách, a zároveň jsou svými kořeny spjaté s Běloruskem, Spojenými státy, nebo třeba Ghanou. Výstava potvrzuje, že v promyšlené interpretaci folklor není reliktem, ale zdrojem inspirace a záminkou k mnohovrstevnatému dialogu.
23/2022
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o.
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
+420 416 837 301
galerie@galerieroudnice.cz
http://www.galerieroudnice.cz
00360643
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Lidové umění bylo v českém prostředí od poloviny 19. století využívané k uměleckým počinům i zneužívané ve prospěch politiky. Folklor a folklorismy tvoří bez nadsázky kulturně-společenský fenomén. Kurátorka výstavy záměrně chápe folklor v širokých souvislostech. Připadá jí všudypřítomný a hybridní. Obdobnou strategii zaujímají současní výtvarní umělci, v jejichž tvorbě se objevují nejen folklorismy, ale vědomá práce s kontextem. Reagují na odvrácenou stranu globalizačních tendencí, kritizují tupý nacionalismus. Poukazují na nesvobodu, ať už politickou, nebo třeba genderovou. Hledají vlastní kořeny a identitu. Vyjadřují se velmi různorodou formou instalace, videa, malby, sochy, objektu či výšivky, která náleží k překvapením výstavy. Jednou z dominant výstavy je instalace z projektu Kateřiny Šedé Nedá se svítit (2010–2021). V české galerijní premiéře se představuje video Terezy Buškové, která žije a tvoří ve Velké Británii, a zkrácená verze experimentálního filmu Morava krásná zem II: Zrození fašismu z ducha fašaňku (Petr Šprincl, Marie Šprincl, Lukáš Jiřička, 2016). Poprvé je vystaven černý kroj z karbonu (Natalie Perkof, 2022). Dále připomeňme výšivku coby aktivistické médium na podporu běloruských politických vězňů (Rufina Bazlova, 2022) či tisíce světelných bodů na starých dřevěných truhlách, které jsou součástí sbírek Slovenské Národní galerie v Bratislavě (Marek Kvetan, 2017). Co vybranou třicítku autorů spojuje, je to, že dialog s tradicí berou vážně. Přestože na výstavě nechybějí díla vtipná ani ironická, s folklorem a folklorismy si nezahrávají. Jsou-li původní obsahy nejednoznačné nebo vyprázdněné, pokoušejí se je naplnit. Výstava nevšedním způsobem propojuje tradici a současné umění, a to jak bez despektu, tak zároveň bez jakýchkoli předsudků. Folklore Is Not Dead Rufina Bazlova/ Tereza Bušková/ Sonya Darrow/ Dávid Demjanovič/ Martin Dušek/ Hana Glozová/ Jolana Havelková/ Anna Hulačová/ Anetta Mona Chişa/ Pavel Jestřáb/ Lukáš Jiřička/ Kateřina Komm/ Maud Kotasová/ Marek Kvetan/ Marie Ladrová/ Jarmila Mitríková/ Natalie Perkof/ Emília Rigová – Bári Raklori/ Martin Skalický/ Ivana Sláviková/ Ivana Šáteková/ Kateřina Šedá/ Barbora Šemberová/ Marie Šprincl/ Petr Šprincl/ Veronika Šrek Bromová/ Lucia Tkáčová/ Jaro Varga/ Vladimír Véla/ Lucie Vítková/ Jan Vytiska
Petra Mazáčová
29.7.2022
30.10.2022
VII.–X.
út–ne
10–17
Petra Mazáčová
mazacova@galerieroudnice.cz

Nepovinné přílohy

Petra Mazáčová, Folklore Is Not Dead, Roudnice nad Labem 2022 (katalog k výstavě). Plakát k výstavě Folklore Is Not Dead se seznamem zastoupených umělců.
Dožínková performance Yevy Kupchenko (UA) v rámci vernisáže výstavy, 28/ 7/ 2022; Zvuková performance Poliny Khatsenky v rámci Básnického odpoledne, 22/ 10/ 2022; Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Petrou Mazáčovou, 18/ 10/ 2022; Zažít Folklor jinak v rámci celorepublikové akce Zažít město jinak, 17/ 9/ 2022 (workshop společného spravování krojů; Máš ho doma? Tak ho ukaž! Konzultace nad lidovými kroji, přinešenými účastníky přednášky etnografa Jana Kuči; výtvarné dílny pro rodiny s dětmi); Den seniorů Akademie 3. věku, 7/ 10/ 2022 (komentovaná prohlídka a výtvarná dílna na motivy výstavy); Letní výtvarné dílny pro děti s galerijní edukátorkou Lucií Švec Kabrlovou, 8–12/ 8/ 2022; Přednášky a animace pro předškolní a školní skupiny s galerijní edukátorkou Lucií Švec Kabrlovou.
Jiří Machalický, Vyšívané popelnice a jiné, Lidové noviny, 5. 8. 2022, s. 7; Lenka Štěpánková, Folklore Is Not Dead, Flash Art, 17. 10. 2022, https://flashart.cz/2022/10/17/folklore-is-not-dead/; FOLKLORE IS NOT DEAD. Rozhovor s autorkou výstavy, Uličník/ Ústecký kulturní měsíčník, VII/ 2022, s. 56; https://www.ceskatelevize.cz/porady/12072033166-artzona/222542152010018/, ArtZóna ČT art, 33.–51. minuta pořadu, 13. září 2022 (prohlídka výstavou a debata kurátorky Petry Mazáčové s ředitelem Ústavu dějin umění AV ČR Tomášem Winterem); https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/222411000120808/, Události v kultuře ČT, Naše téma, 8. srpna 2022; https://www.youtube.com/watch?v=JM8AnjPRen0, pozvánka na výstavu – reportáž roudnické televize MIS, 12. září 2022. Videopozvánka Folklore Is Not Dead od Johany Víchové, studentky Katedry výtvarné kultury UJEP v Ústí nad Labem, 1:01, https://www.facebook.com/gmuroudnice/videos/3165538907031587.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru