Muzejní publikace roku

Jan Knap: Můj obraz je jako pohlazení chudáka
Kniha je doprovodnou publikací k výstavě, která se konala v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze, pobočce Západočeského muzea v Plzni, ve dnech od 26. srpna do 30. října 2022. Kniha představuje především dílo renomovaného malíře Jana Knapa. Ten po svých cestách a různých životních etapách konvertoval ke katolické víře. Téma Svaté rodiny, kterým se zabývá již několik desetiletí, je výrazem této konverze i pravidelné četby Písma. V rámci publikace je také zmapována činnost skupiny Normal, která se zformovala v Düsseldorfu počátkem osmdesátých let minulého století. Vznik publikace podpořil Česko-německý fond budoucnosti.
24/2022
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň
+420 378 370 112
+420 731 446 353
info@zcm.cz
https://www.zcm.cz
00228745
Plzeňský kraj

Povinné přílohy

Kniha je doprovodnou publikací k výstavě, která se konala v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze, pobočce Západočeského muzea v Plzni, v termínu od 26. srpna do 30. října 2022. Kniha představuje především dílo renomovaného, povětšinou v zahraničí vystavujícího malíře Jana Knapa. Jan Knap odešel po roce 1968 z Československa do exilu. Působil v Německu, Brazílii, USA a Itálii. V Německu studoval u jednoho z nejznámějších malířů současnosti, Gerharda Richtera. Nyní Jan Knap žije v Plané u Mariánských Lázní. Po svých cestách a různých životních etapách, ke kterým patřil i pobyt v námořnictvu armády USA, konvertoval ke katolické víře. Téma Svaté rodiny, kterým se zabývá již několik desetiletí, je výrazem této konverze i pravidelné četby Písma. V rámci publikace je také zmapována činnost skupiny Normal, která se zformovala v Düsseldorfu počátkem osmdesátých let minulého století. Publikace tak obsahuje prvek výrazně lokální, když tematizuje umělcův život v Plané, i výrazně světový, když přibližuje práci a názory dvou českých exulantů. V řadě vrstev sdělení kniha pracuje s kulturním dialogem napříč staletími a napříč hranicemi. Vznik publikace podpořil Česko-německý fond budoucnosti.
Jan Šícha, Jiří Fajt
Jaroslav Brabec, Michal Jirát, Marcel Rozhoň, Kateřina Puncmannová, Václav Marian
Kateřina Puncmannová
85 Kč
800 ks
Prodej na recepci Muzea církevního umění plzeňské diecéze; Prodej na recepci Západočeského muzea v Plzni; Prodej v e-shopu Západočeského muzea v Plzni.

Nepovinné přílohy

978-80-7247-195-9

Fotogalerie

nahoru