Muzejní výstava roku

Příběh jednoho pekařství
Výstava přibližuje existenci a provoz pekařství a cukrářství v Teplicích – Šanově ve 20. a 30. letech 20. století. Pekařství se nacházelo v domě „Zum Abendstern“ čp. 306/15 v ulici U Kamenných lázní. V tomto domě je doloženo pekařství již v 70. letech 19. století. Stěžejní částí výstavy je ukázka téměř 500 historických předmětů dochovaných z vybavení pekařství a bytu jeho provozovatelů. Jako doplňkový materiál k výstavě byla vydána brožura s vybranými prvorepublikovými recepty.
31/2022
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Zámecké nám. 517/14, 415 01 Teplice
+420 412 359 000
+420 778 476 089
info@muzeum-teplice.cz
http://www.muzeum-teplice.cz
00083241
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Na počátku tvorby výstavy Příběh jednoho pekařství nebyl námět a k němu následné vyhledávání předmětů. Naopak, měli jsme ve sbírce velký soubor předmětů a k němu jsme volili vhodné téma. Sjednocujícím elementem byla jedna rodina a jeden dům. V něm v ulici U Kamenných lázní v Teplicích za 1. republiky provozovali pekařství manželé Houštečtí. Výstava vypráví osudy rodiny, spjaté po dvě generace s pekařskou živností. Dochované osobní, rodinné a firemní doklady a bádání v archivu napomohlo zrekonstruovat její příběh. Ke vstupu do výstavní místnosti vybízí velkoformátová fotografie s výlohou pekařství, k němuž právě přijíždí na kole manželka pekaře Anna Houštecká. Poté, co návštěvník vstoupí, zaujme ho vyvýšené pódium, které navozuje atmosféru malého obchodu s pečivem a s možností posezení. Úvodní část výstavy je doplněna prezentací teplických cukráren a kaváren. Za předělovým panelem se nachází pochozí pult s ukázkami kuchyňského a zvláště pekařského náčiní. Vše je doplněno cukrářskými receptáři a mnoha vykrajovátky a formami na pečivo či čokoládu. Druhá část výstavy je zaměřena na soukromý život rodiny. Soubory osobních věcí, kosmetických a oděvních doplňků, bižuterie a hraček, to vše převážně z období 20.–40. let 20. století, vtáhnou návštěvníky do příběhu všedních dnů rodiny. Nářadí či šicí potřeby zase připomínají, čím se zabývali ve volném čase. Grafický vizuál a architektonické řešení výstavy návštěvníkům přibližuje kouzlo starých časů a mnohým z nich i vzpomínky na dětství. A jako bonus je ke vstupence na výstavu připravena brožurka s dobovými recepty rodiny Houšteckých. Výstava je velmi atraktivní, přitahuje velké množství návštěvníků nejen z Teplic, což je důvodem jejího přihlášení do Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2022.
Mgr. Pavlína Boušková
BcA. David Janošek
4.11.2022
12.2.2023
XI.–II.
úterý–pátek / sobota, neděle
12–17 / 10–12, 13–17
Mgr. Pavlína Boušková
bouskova@muzeum-teplice.cz

Nepovinné přílohy

MgA. Iva Kolorenčová
BcA. David Janošek
Leták s recepty, plakát, pozvánka, PF 2023
čtvrtek 3. 11. 2022, 17:00, vernisáž s koncertem souboru Frajerky z galérky; čtvrtek 8. 12. 2022, 17:00, komentovaná prohlídka výstavy; sobota a neděle 10. a 11. 12. 2022, 14 - 17:00, prodej pekařských výrobků regionálních výrobců v rámci vánoční dílny; čtvrtek 19. 1. 2023, 17:00, komentovaná prohlídka výstavy.
https://sever.rozhlas.cz/jak-se-pred-100-lety-pekly-housky-a-chleba-ted-mohou-zjistit-navstevnici-muzea-v-8862882; https://www.iteplicko.cz/udalost/pribeh-jednoho-pekarstvi; https://www.e-region.cz/magazin/31102022-teplicke-muzeum-vypravi-pribeh-sanovskeho-pekarstvi.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru