Muzejní výstava roku

Nová expozice Památníku obětem internace Králíky
Památník obětem internace Králíky je v současné době nejrozsáhlejší národní expozicí na toto závažné téma v České republice. Je důstojnou připomínkou III. odboje a internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a na tomto místě, v blízkém klášteře na Hoře Matky Boží, v letech 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Díky velmi živému pojetí, vtáhne expozice návštěvníky okamžitě do děje a provede je velmi těžkým obdobím našich poválečných dějin.
26/2022
Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky
Velké náměstí 367, 561 69 Králíky
+420 603 517 932
pamatnikkraliky@centrum.cz
http://www.pamatnikkraliky.cz
64329607
VHK Erika Brno, z. s.

Povinné přílohy

Památník je důstojnou připomínkou III. odboje a internace řeholníků, kteří byli na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a na tomto místě v letech 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Expozice byla v roce 2019 přestěhována z areálu kláštera na blízké Hoře Matky Boží, kde sídlila deset let a další dva roky procházela v nových prostorách náročnou rekonstrukcí. Nyní je tak mnohem rozsáhlejší, a to jak svojí plochou, tak hlavně odborným a historickým obsahem. Díky velmi živému pojetí, vtáhne návštěvníky okamžitě do děje a provede je velmi těžkým obdobím našich národních dějin. Uvidí obřadní předměty ze života řeholí, které se podařilo ukrýt či zachránit, nebo které byly v období totality zabaveny a následně vráceny řádům. Nalézá se zde i největší existující model tehdejšího Centralizačního kláštera Králíky s okolními hospodářskými budovami, který odpovídá 50. létům 20. století a byl vyhotoven speciálně pro tuto expozici na základě leteckých snímků a archivních dokumentů. Návštěvník má dále možnost vidět pečlivě zrekonstruovanou „vazební“ kancelář StB. Vynechány nejsou ani osudy některých příslušníků represivních složek a jejich metody persekuce obyvatelstva a aktivit proti duchovním, což dokladuje i část pozůstalosti jednoho z nich. Dozví se o tzv. Babických procesech, které přivedly jejích aktéry až na popraviště, a to nejen z řad duchovních. Samostatný „vězeňský barák“, vestavěný do interiéru, umožní návštěvníkům interaktivně nahlédnout do vězeňské ošetřovny s informacemi o systému chabé lékařské péče, která byla vězňům v období totality poskytována. Na závěr, ve zrekonstruovaných místnostech, na vlastní kůži zažijí neblahou historii Táborů nucené práce, otřesné podmínky ve vězeňských ošetřovnách a stísněnost cel, tzv. „korekcí“, pro odsouzené politické vězně. Zvláštní pozornost je věnována také výkonu trestu smrti a s ním souvisejícím tehdejším právním předpisům a jejich zneužití vůči politickým vězňům. Památník je v současné době nejrozsáhlejší expozicí pro toto závažné téma (Akce „K“) v České republice. Celý náročný projekt vzniku této jedinečné expozice by nebylo možné zrealizovat bez přispění Konference vyšších představených mužských řeholí, řady odborníků a především díky dobrovolníkům Muzea.
Ing. Bc. Richard Maxmilián Sicha, ThDr. Petra Gabrielová, ThD., PhDr. Jiří Plachý, PhD.
1.4.2022
IV.–X.
st–ne
10–17
Ing. Bc. Richard M. Sicha
pamatnikkraliky@centrum.cz

Nepovinné přílohy

Ing. Bc. Richard M. Sicha
Ing. Bc. Richard M. Sicha, Zdeněk Bárta
Ing. Bc. Richard M. Sicha, Zdeněk Bárta, Mgr. David Urbánek
Záštita, propagační leták k expozici
Slavnostní otevření Památníku obětem internace dne 1. dubna 2022, společně se zástupci řádů a kongregací, požehnání Památníku Kardinálem Dominikem Dukou a břevnovským arciopatem Prokopem Siostrzonkem. Mše svatá za oběti komunistické perzekuce v kostele sv. Michaela Archanděla v Králíkách, kterou odsloužil Mons. Duka – dne 1. dubna 2022.
01 – MF Dnes Pardubice – Památník připomíná osudy řeholníků (4. 4. 2022); 02 – orlický deník.cz – Zatčení pro víru. Králíky unikátně připomínají oběti komunistického režimu (4. 4. 2022); 03 – MF Dnes Pardubice – Nové muzeum připomíná oběti StB (2. 4. 2022); 04 – orlicky.denik.cz – Kardinál Duka požehnal Památníku internace. Králíky připomínají stíhané vírou (duben 2022); 05 – ČT2 – Křesťanský magazín – reportáž z Památníku (print screen obrazovky + video) – (13. 3. 2022); 06 – ČT1 – Zprávy ve 12 – přímý přenos ze slavnostního otevření Památníku obětem internace (1. 4. 2022); 07 – ČT art – reportáž o Památníku (2. 4. 2022) (print screen obrazovky + video).

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru