Muzejní počin roku

Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích
V polovině května 2022 zavítali první návštěvníci do zrekonstruovaného barokního hospodářského dvora v Muzeu v přírodě Rymice. Jeho obnova byla dosud největší investiční akcí Muzea Kroměřížska. Budovy bylo nutné staticky zajistit, opravit krovy, udělat nové přípojky sítí, fasády, terénní a sadové úpravy a vyřešit ochranu sbírkového fondu. Při revitalizaci musel být dodržen půdorys původní stavby, rozměry okenních a dveřních otvorů, na střechu musely přijít bobrovky. V objektu se nově nachází turistické zázemí s pokladnou a prodejem drobných suvenýrů, expozice Od kvásku ke klásku zaměřená na tradiční postupy spojené s výrobou chleba, prostory pro etnografický a archeologický depozitář a zázemí pro konzervátory. Hospodářský dvůr včetně celého historického areálu panského dvora je podstatnou součástí urbanistické struktury Rymic a nese důležité památkové hodnoty.
35/2022
Muzeum Kroměřížska, p. o.
Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž
+420 573 338 388
+420 603 429 127
muzeum@muzeum-km.cz
https://www.muzeum-km.cz
00091138
Zlínský kraj

Povinné přílohy

Muzeum Kroměřížska, p. o., ukončilo prozatím svou největší investiční akci – revitalizaci bývalého hospodářského dvora v Rymicích. Po necelých dvou letech se tak 14. 5. 2022 otevřel celý areál veřejnosti. Slavnostního programu se mimo řady osobností z politického či kulturního života zúčastnila i Petra Burianová, vítězka prvního ročníku soutěže Peče celá země. Hospodářský dvůr je tvořen třemi křídly ve tvaru písmena U (A, B, C) a představuje nedílnou součást bývalého panského sídla v Rymicích. Areál je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 32695/7-6135 od 3. 5. 1958. Dvůr nese ve své hmotě řadu historických prvků z doby barokní a klasicistní. Patrně poslední fáze jeho oprav se datují do konce 20. let 20. století, což potvrzuje dobová fotografie z roku 1931. Dále již objekt jen chátral. V 50. letech 20. století tomu přispělo JZD, které tu až do 70. let mělo zřízenu živočišnou výrobu s administrativním zázemím. Do této doby se datují snahy o záchranu a využití budov k muzejním účelům. Ovšem k naplnění myšlenky došlo až jeho současnou revitalizací. Stavební firma provedla statické zajištění objektů, částečnou vyměněnu krovů, položila novou střešní krytinu, realizovala nové rozvody, vnitřní i venkovní omítky, výplně otvorů, podlahy, přípojky sítí, vzduchotechniku, komunikace, parkoviště pro návštěvníky a terénní a sadové úpravy. Rovněž byla řešena ochrana sbírkového fondu a veškerého majetku a vybavení instalací zabezpečovací a požární signalizace. Do křídla A byl nově umístěn etnografický depozitář a konzervátorská dílna, v křídle B je rovněž etnografický depozitář, dále kancelář etnografa, zázemí pro návštěvníky s pokladnou a etnografická expozice Od kvásku ke klásku. Křídlo C slouží archeologii, je zde depozitář, příjmový prostor, dílna a kancelář. Vybudováním depozitářů se vyřešil kritický problém s nedostatkem místa pro uložení rozsáhlého sbírkového fondu. Uvedený objekt po provedené revitalizaci, při které byly použity aktuálně dostupné moderní technologie, důstojně prezentuje svůj historický a kulturní význam. Rekonstrukce hospodářského dvora v Rymicích získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2021 v kategorii Stavby občanské vybavenosti. Celkové náklady včetně projektů a inženýrské činnosti činily 126 mil. Kč. Z dotace IROP (integrovaný regionální operační program) bylo hrazeno 85 % celkových uznatelných nákladů, z dotace Zlínského kraje 10 % a ze státního rozpočtu 5 %. V rámci expozic Muzea v přírodě Rymice zaměřených převážně na tradiční lidové stavitelství, lidovou kulturu a každodennost, je expozice Od kvásku ke klásku jeho významnou součástí a návštěvník si tak může dotvořit celkový vizuální vjem. Muzeum v přírodě má nově své vlastní logo i celkový vizuál, promítající se např. do nabídky upomínkových předmětů. Od května do září se mohli návštěvníci či děti účastnící se edukačních programů z Kroměříže do Rymic dopravit přímými autobusy Integrované dopravy Zlínského kraje. Hospodářský dvůr včetně celého historického areálu panského dvora je podstatnou součástí urbanistické struktury obce Rymice a nese důležité památkové hodnoty. Svým významem přesahuje jak region Holešovska, tak Kroměřížska. Muzeum Kroměřížska se touto rekonstrukcí zařadilo mezi moderní paměťové instituce 21. století.

Petr Hlavačka
+420 734 396 187
hlavacka@muzeum-km.cz

Nepovinné přílohy

Petra Smetánková, Pavel Klíma, Petr Hlavačka


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru