Muzejní výstava roku

Příroda: Od počátku bez konce
Nová přírodovědná expozice „Příroda: Od počátku bez konce“ dodá návštěvníkům ucelené informace o přírodovědě základních a středních škol. Expozice názorně objasňuje vznik hornin a minerálů, hlavní etapy vývoje života na Zemi, jak fungují složité děje jako fotosyntéza nebo životní cykly živočichů a představuje druhovou pestrost a významné zástupce rostlin, hub a živočichů. Pro učitele představuje expozice unikátní možnost propojení s výukou. K vidění je na 1540 exponátů, desítky modelů a interaktivních her. Na pět desítek prvků je haptických nebo interaktivních a součástí expozice jsou i exkluzivně natočené přírodovědné dokumenty. V horní části muzea tak, ve spojení se stávající stálou expozici „Příroda Olomouckého kraje“, vzniklo unikátní přírodovědné patro, kde se lehce zapomenete a strávíte mnoho hodin.
29/2022
Vlastivědné muzeum v Olomouci
nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
+420 585 515 111
+420 725 922 626
vmo@vmo.cz
http://www.vmo.cz
100609
Olomoucký kraj

Povinné přílohy

V expozici mapujeme historii Země od jejího vzniku a sledujeme celou řadu procesů a dějů, které na ní neustále „bez konce“ probíhají, od horninotvorného cyklu či pohybu kontinentů po evoluci života, kdy vznikají nové druhy organismů a jiné zanikají. Stejně tak v různě dlouhých a složitých cyklech probíhá život současných druhů rostlin i živočichů. Zároveň, ač v expozici prezentujeme nejnovější poznatky přírodních věd, víme, že ani lidské poznání není u konce – každá nově položená otázka je počátkem dalšího bádání. Expozice je rozdělená do dvou základních částí, kde v první jsou prezentovány poznatky z geologických věd a v druhé z botaniky a zoologie. Jedním z cílů expozice bylo představit návštěvníkům vědní obory, které jsou v muzeu zastoupeny a přírodovědné muzejní sbírky, které u olomouckého muzea patří k největším v naší republice. U sbírek, kde vystavení sbírkových předmětů není možné, jsme použili desítky nových exponátů, často vyrobených nebo upravených na míru přímo pro expozici. Klasická muzejní prezentace sbírkových předmětů ve vitrínách je doplněna poutavou celoplošnou grafikou s množstvím fotografií, kreseb, i textů pro ty, kteří k exponátům hledají další informace. Zároveň je v expozici množství haptických či interaktivních prvků, které vybízejí k dotyku, hře, naslouchání, zkoumání, experimentu. Tato kombinace umožní návštěvníků expozici nejen vidět, ale opravdu vnímat všemi smysly. Snahou bylo oslovit různé věkové skupiny, od malých školáků s prvky jako je obkreslování rostlin a živočichů, nebo skládání puzzle dinosaurů až po náročnější návštěvníky, kteří jsou zapojení do pochopení procesů jako je např. fotosyntéza nebo životních cyklů organismů. Místy jsou i hravé prvky jako počítačová hra s houbami a vařením guláše nebo rýžovací žlab.
Peter Adamík, Magda Bábková Hrochová, Zdeněk Bažant, Jitka Kočendová, Martin Kováček, Miloš Krist, Monika Kyselá, Tomáš Lehotský, Pavel Novotný a Veronika Provazová
ACTPRO, s. r. o.
1.9.2022
IV.–IX. / X.–III.
úterý–neděle / středa–neděle
9–18 / 10–17
Peter Adamík
adamik@vmo.cz

Nepovinné přílohy

Lukrécia Lachmanová, Marek Lachman, Tomáš Jacečko
Lukrécia Lachmanová, Marek Lachman, Tomáš Jacečko
https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Nova-prirodovedna-expozice-Vlastivedneho-muzea-ukazuje-chveni-Zeme-i-nejvetsi-seminko-na-planete-o-delce-30-cm-34535; https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlastivedne-muzeum-v-olomouci-otevrelo-novou-prirodovednou-expozici; https://www.youtube.com/watch?v=Fccrtz-HDVA; https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/26274-cele-patro-zasvecene-prirode-v-olomouckem-vlastivednem-muzeu-vznikla-nova-expozice.html; https://www.tvmorava.cz/vlastivedne-muzeum-v-olomouci-otevrelo-unikatni-expozici-o-prirode/; https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylet/olomouc/do-olomouce-na-prohlidku-nove-zazitkove-expozice-o-prirode/17159; https://olomoucky.rej.cz/clanky/kultura/1260-prelomova-sezona-vlastivedneho-muzea-olomouc-moderni-expozice-nove-atrakce-a-lakavy-program; https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/vlastivedne-muzeum-olomouc-priroda-od-pocatku-do-konce-2022.html; https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/vlastivedne-muzeum-zeme-exponaty-expozice.A220929_684217_olomouc-zpravy_hrs; https://www.youtube.com/watch?v=P4x_DDeNxkY; https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Nova-prirodovedna-expozice-ukazuje-chveni-Zeme-17978/clanek; https://olomoucky.report.cz/kultura/chveni-zeme-nebo-nejvetsi-seminko-na-planete-vmo-predstavuje-novou-vystavu/; https://prerovsky.rej.cz/clanky/zpravy/2098-nova-prirodovedna-expozice-ukazuje-chveni-zeme-i-nejvetsi-seminko-na-planete-dlouhe-30-centimetru

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru