Muzejní výstava roku

Epocha salónů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)
Výstava představuje české salonní umění v jeho evropském rozměru se snahou prezentovat i díla největších hvězd evropského salonního umění. Proto na ní nechybí např. Jean-Léon Gérôme, Hans Makart, či Walter Crane a další. Časové ohraničení lety 1870–1914 zahrnuje období, kdy bylo salonní umění na vrcholu své obliby, ale i jeho pozdní, závěrečnou fázi, kdy už bylo konfrontováno s nastupující modernou a novými nároky na výstavní provoz.
39/2022
Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Pražská 13, 301 00 Plzeň
+420 377 908 511
+420 770 128 260
info@zpc-galerie.cz
http://www.zpc-galerie.cz
00263338
Plzeňský kraj

Povinné přílohy

Salonní umění patří doposud k málo známým a nedostatečně zkoumaným tématům českého výtvarného umění. Jeho základnu tvořily především výroční výstavy Krasoumné jednoty v Praze. Tyto prezentace měly svou předlohu v pařížských salonech a stejně jako ony nabízely návštěvníkům seznámení s aktuální výtvarnou scénou domácího i zahraničního prostředí včetně širšího kulturního kontextu. Na výstavách bylo žádoucí co nejširší žánrové spektrum, vystavovala se tam díla od historické a náboženské tématiky, přes zátiší, portréty a krajinomalby až po díla mravoličného a anekdotického žánru. Ač převažoval střední proud dobové produkce mezi akademismem a modernou, nechyběla na nich ani vyhraněná díla progresivních uměleckých směrů – realismu, naturalismu, symbolismu, secese a dalších. Klíčová byla především umělecká výměna mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Paříží. Do ní se podstatně zapojili umělci, kteří pocházeli ze zemí Koruny české a dlouhodobě působili v těchto metropolích, ať už to byli čeští Pařížané Jaroslav Čermák, Václav Brožík, Antonín Chittussi, Vojtěch Hynais a Luděk Marold, nebo čeští Mnichované Gabriel von Max, Adolf Hölzel, Luma von Flesch-Brunningen či Jaroslav Věšín, případně s Vídní spjatí malíři Franz Rumpler, Julius Mařák, Eduard Veith a další. Ač na výstavě Epocha salonů jsou převážně malířská díla, jsou také zastoupeni sochaři, především Josef Václav Myslbek, a grafikové. V pěti kapitolách výstavy je prezentováno více než 140 uměleckých děl a jejich mimořádnou hodnotu vyzdvihuje i architektonické řešení Jaroslava Bárty a grafické ztvárnění Matěje Bárty. K výstavě se pojí stejnojmenná obsáhlá doprovodná publikace, která získala ocenění v soutěži GM Muzejní publikace roku 2021, jež je výsledkem dlouhodobé odborné činnosti autorů výstavy Romana Musila a Aleše Filipa.
Roman Musil, Aleš Filip
28.9.2022
5.3.2023
IX.–III.
úterý–neděle
10–18
Eva Skořepová
skorepova@zpc-galerie.cz

Nepovinné přílohy

Jaroslav Bárta
Matěj Bárta
Pozvánka; DL leták; kARTY (edukační materiál)
Komentované prohlídky: 11. 10. 2022, 17 hodin, provází Aleš Filip; 8. 2. 2023, 17 hodin, provází Aleš Filip; Přednášky: 18. 10. 2022, 17 hodin, Kritika a publikum ve výtvarném umění na salonech 19. století. Přednáší Vít Vlnas; 9. 11. 2022, 17 hodin, Praha a Vídeň; vídenští v Praze a pražští ve Vídni. Přednáší Roman Prahl; 7. 12. 2022, 17 hodin, Umění na výstavách Krasoumné jednoty na přelomu 19. a 20. století. Přednáší Roman Musil; 18. 1. 2023, 17 hodin, Pražské výstavy a umělecký trh. Přednáší Tomáš Sekyrka; 1. 3. 2023, 17 hodin, Díla ze sbírky Západočeské galerie v Plzni na výstavě Epocha salonů. Přednáší Eva Skořepová; Tvůrčí dílny: 30. 11. 2022, 16–18 hodin, Novinky našeho salonu, dílna pro rodiče a děti od 7 let; 25. 1. 2023, 16–18 hodin, Příběhy salonních obrazů, dílna pro rodiče a děti od 7 let
1) Art + antiques. Salonní středoproud. Markéta Dlábková. 10. 11. 2022, s. 33; 2) Týdeník Echo. Umění před zákrokem žárlivé babice. Jiří Peňás, 1. 12. 2022, s. 42; 3) MF Dnes. Z Masných krámů se stala Epocha salonů. Ladislav Vaindl. 1. 10. 2022, s. 14; 4) Deník N. Jak vystavovat klasické obrazy a nenudit? Anna Fremrová, 17. 10. 2022, s. 16; 5) Ceskypohled.cz. Západočeská galerie představuje Epochu salonů z konce 19. století. Alois Žižka; 6) Plus.rozhlas.cz. Fáze tápání ve tmě trvala poměrně dlouho (…) Vlastimil Ježek; 7) Plzenoviny.cz. Západočeská galerie přenese návštěvníky do epochy salonního umění; 8) Prazsky-magazin.cz. Výstava Epocha salonů v Západočeské galerii. Petr Ondrášek; 9) Regionplzen.cz. Masné krámy vystavují české salonní umění a mezinárodní scénu 1870-1914; 10) Tiskovezpravy.hn.cz. Epocha salonů; 11) Zaktv.cz. Zprávy z 29. 9. 2022

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru