Muzejní publikace roku

Moravské Švýcarsko Jindřicha Wankla
Populárně naučná publikace představuje katalog k expozici Obrazy z Moravského Švýcarska s doprovodným kontextem. V první části publikace je obsažen katalog, průvodce expozicí a v ní prezentovaných sbírkových předmětů, druhá část publikace je věnována překladu rukopisů Jindřicha Wankla, které má Muzeum Blanenska zapsáno ve sbírce. Přepis a překlad tří originálů je opatřen komentářem předního odborníka na archeologii starší doby železné v Moravském krasu – doc. Martina Golce, třetí část publikace je reedicí Wanklovy knihy Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti. Wanklovu knihu vydalo muzeum v roce 1986 a v této nové reedici jsou zapracovány také ediční poznámky jednoho z původních autorů.
27/2022
Muzeum Blanenska, p. o.
Zámek 1/1, 678 01 Blansko
+420 778 722 278
reditelka@muzeum-blanenska.cz
https://www.muzeum-blanenska.cz
04551320
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Publikace představuje průřez dílem Jindřicha Wankla, významného badatele, který se věnoval Moravskému krasu a je považován za otce moravské archeologie. Pro Muzeum Blanenska má osobnost Jindřicha Wankla zásadní význam a řada odborníků staví na základech, které v druhé polovině 19. století pro oblast archeologie, paleontologie i speleologie. Kniha je rozdělena do tří částí. První část tvoří katalog k nové stálé expozici v muzeu, která se věnuje historii objevů v Moravském krasu a jeho prehistorii se zaměřením na pleistocenní obyvatele – jeskynního medvěda a jeskynního lva. Kniha, stejně jako expozice obsahuje řadu malebných rekonstrukcí od autorů, kteří kráčejí ve šlépějích Zdeňka Buriana, fotografií sbírkových předmětů i expozice samotné. Druhá část publikace je zaměřena na prezentaci originálů rukopisů Jindřicha Wankla ze sbírky Muzea Blanenska. Rukopisy nebyly dosud publikovány a poprvé jsou pohromadě veřejnosti představeny v původním znění i v českém přepisu. Třetí část knihy je věnována reedici Wanklova díla Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti, které vyšlo naposledy v Blansku v 80. letech. Do nového vydání jsou zapracovány ediční poznámky jednoho z původních autorů. Kniha je určena jak pro širší veřejnost, zejména pro milovníky regionální historie, ale i odbornou veřejnosti, jenž ocení zejména dosud nepublikované Wanklovy rukopisy nálezových zpráv. V závěru knihy nechybí cizojazyčná resumé v angličtině a němčině. Autorský kolektiv publikace byl kromě původních autorů textů složen z pracovníků blanenského muzea, autorem komentáře k rukopisům je doc. Martin Golec z Univerzity Palackého v Olomouci. Recenzenti byli osloveni tři, odborníci z oblasti archeologie i přírodních věd. Publikace vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Univerzitou Palackého v Olomouci.
Pavlína Komínková, Marek Novák, Milan Koudelka (eds.); Vlastislav Káňa – katalogová část, Martin Golec – komentář k rukopisům, Jindřich Wankel – Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti; Autoři překladů a přepisů – Milan Koudelka, Jiří Urban
Vlastislav Káňa, Petr Zajíček, Igor Harna, Martin Vágner, Martin Maláč, Anna Orgocká, Pavlína Komínková, Veronika Skálová
Petr Modlitba, Pavel Dvorský, Adam Kašpar, Jiří Svoboda
Miloš Dvorský, Pavlína Komínková
Muzeum Blanenska, p. o.
599 Kč
300 ks
Prodej na pokladně Muzea Blanenska, případně elektronická objednávka přes e-shop muzea. Po vyprodání bude kniha také ke stažení v elektronické podobě na webu muzea.

Nepovinné přílohy

978-80-86951-43-0
Kniha vyšla ke konci roku 2022, v prodeji je od ledna 2023. Křest plánujeme na konec února ve spojení s prezentací umístění repliky rituálního vozu z Býčí skály do expozice archeologie, nebo na duben, kdy v Moravském krasu probíhá tradiční akce Speleofórum, pořádané Českou speleologickou společností.

Fotogalerie

nahoru