Muzejní výstava roku

Záhada zlatých šperků
Výstava s podtitulem „Unikátní nálezy královských klenotů z období stěhování národů“, které byly objeveny v roce 2020 a 2021 na Rakovnicku, je završením dvouletého zkoumání šperků, jež spojilo množství špičkových vědeckých institucí z ČR i zahraničí. Jak vypadá zlatý poklad – opasková přezka, prsten a závěs koňské ohlávky – z úsvitu našich dějin? Čím demonstrovali moc a bohatství tehdejší vládci a jaké úrovně byly řemeslné dílny tehdejšího pozdně antického světa? Odpovědi nabízí výstava, která vede dvěma cestami – příběhovou a vědeckou, jimiž návštěvník projde do "zlaté komory", kde lze v tichu a šeru vstřebávat krásu těchto unikátů. Hlavní barvou výstavy je tmavě vínová – barva českého granátu, jehož užití na špercích se podařilo vědecky určit, a doložit tak jedno z nejstarších užití českého granátu na špercích v historii šperkařství vůbec.
30/2022
Muzeum T. G. M. Rakovník, p. o.
Vysoká 95, 269 01 Rakovník
+420 313 516 230
+420 731 449 322
cp1@muzeumtgm.cz
http://www.muzeumtgm.cz
00360155
Středočeský kraj

Povinné přílohy

Výstava je vrcholem prezentace evropsky významných archeologických objevů učiněných na Rakovnicku v roce 2020 a 2021. Cílem těchto aktivit je mimo jiné prezentovat regionální muzeum jako instituci, jež zaštiťuje mezioborový výzkum a koordinuje spolupráci mezinárodních pracovišť, které se podílely na výzkumu těchto výjimečných nálezů, jejichž vystavení v regionu přispívá k zájmu veřejnosti o regionální historii a o poslání této instituce jako takové. Unikátní poklad zlatých šperků, zdobených drahokamy přihrádkovou technikou tzv. cloisonné byl na základě srovnání a řady odborných analýz, provedených mezinárodním vědeckým týmem pod vedením Muzea T. G. M. Rakovník zařazen do 2. pol. 5. století, v našem prostředí označovaném jako stěhování národů. Spolu s nedalekým objevem masivního pozlaceného stříbrného závěsu koňské ohlávky ze závěru 6. století představují tyto artefakty atributy nejvyšší aristokracie té doby, unikátní nejen v rámci středních Čech, ale v celém širším evropském prostoru. Prezentace je zaměřena nejen na předměty samotné, ale také představuje mezinárodní mezioborový výzkum, který dosud v podobném rozsahu neprobíhal. Koncepce výstavy je vzhledem k jedinečnosti předmětů postavena především na jejich vizuálně efektní prezentaci v závěru výstavní síně za zástěnou (obdoba zlaté komory) v trezorové vitríně s vlastním osvětlením. Zlatá komora není rušena žádnou jinou instalací, jde o temný prostor se zářící vitrínou s originály. K dosažení zlaté komory s poklady vede cesta výstavní síní lemovaná po obou stranách příběhy o jejich nálezu a provedených analýzách. Jedna stěna nabízí na velkoformátových fototapetách výsledky analýz a vědecká bádání, doplněné informačním kioskem s dotykovým monitorem s vizualizacemi a 3D tisky předmětů a 2 koutky s videospoty. Protější stěna nabízí analogické předměty z Evropy a možnosti, hypotézy či příběhy, které lze z bádání vyvozovat. Vizuální stránka výstavy je řešena vlnitou vestavbou ve tvaru přihrádek šperků s velkoformátovou grafikou. Pro děti je ve 2 koutcích archeologická laboratoř a koutek s interaktivními prvky. Interaktivity jsou umístěné za závěsy za vestavbou ve 4 koutcích tak, aby nerušily vizuální zážitek z informační části. Celou výstavu sjednocuje tmavě vínová barva českého granátu, jehož použití ve špercích je jedním z nejdůležitějších sdělení výstavy. Výstava je opatřena QR kódy s anglickou verzí.
Kateřina Blažková, Jana Bezáková (Muzeum T. G. M. Rakovník), Jaroslav Jiřík (Univerzita Karlova, Prácheňské muzeum v Písku), Radek Hanus (gemolog a mineralog)
28.6.2022
23.6.2023
I.–XII.
úterý–neděle
9–17
Magdalena Elznicová Mikesková
reditelka@muzeumtgm.cz

Nepovinné přílohy

Emília Jarošová
Magdalena Elznicová Mikesková, Kateřina Blažková, Jana Bezáková
Lokša Prepress Rakovník
Informační prospekt Záhada zlatých šperků (dvojjazyčný v ČJ a AJ), barevný s fotografiemi; Pracovní listy – programy pro školy i individuálně; Komiks – aktivita k dokreslení.
Komentované prohlídky pro veřejnost - v rámci EHD, komise účastníků Generální konference ICOM. Program pro školy – vedený autory výstavy, popř. s proškolenou lektorkou, pro všechny věkové kategorie; Podzimní vzdělávací cyklus – v Přednáškovém sále a zároveň živě přenášený na youtube kanále Muzea T. G. M. Rakovník (zůstává v archivu): 12. 10. 2022 Doc Jaroslav Jiřík, Ph. D.: Evropské a rakovnické klenoty z doby stěhování národů / 26. 10. 2022 Ing. Marek Fikrle, Ph. D., Ing. Jiří Kmošek, Ing. Kateřina Šálková: Analýzy prvkového složení a primární ošetření klenotů / 9. 11. 2022 Dr. Radek Hanus, Ph. D.: Gemologická analýza a další analýzy klenotů / 23. 11. 2022 Ing. Jiří Kubišta: 3D modely a vizualizace klenotů společností CESNET / 7. 12. 2022 PhDr. Martin Frouz, Ph. D.: Fotodokumentace a prezentace klenotů. Mezinárodní den archeologie – celodenní program pro veřejnost na nádvoří muzea i v expozici (vojenství a život Germánů, rýžování českých granátů a komentované prohlídky výstavy). Soutěž o nejlepší komiks –v dětském koutku ve výstavě, dokreslení volných okýnek svojí představou o příběhu šperků, výherce získá suvenýr s motivem pokladu (tričko, tužka, buton…).
https://ct24.ceskatelevize.cz/komiks/3512521-patnact-set-let-stare-sperky-nasli-u-rakovnika-amatersti-hledaci; https://ct24.ceskatelevize.cz/3511970-patnact-set-let-stare-sperky-nasli-u-rakovnika-amatersti-hledaci; https://vltava.rozhlas.cz/odpoledni-mozaika-pondeli-11-cervence-8786092; https://www.ceskatelevize.cz/porady/10653345502-tamtam/222553110030044/cast/943124/. National Geographic č. 6/2022.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru