Muzejní výstava roku

V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce
Výstava zachycuje příběh kouře v podobiznách českých a evropských umělců od baroka po meziválečné umění. Zaměřuje se především na dobu přelomu 19. a 20. století i na období avantgard, v kterých bylo utváření identity moderního tvůrce živou otázkou. Co vedlo malíře Jana Preislera, Karla Hlaváčka, Emila Fillu či Bohumila Kubištu k tomu, aby odložili paletu a štětec a zobrazili se s kuřáckými atributy? Výstava ukazuje, jak tento typ autoportrétu vypovídal o proměně tradičně vnímaného umělce v nezávislého tvůrce. Přináší originální pohled na české moderní umění v mezinárodních souvislostech, které dokreslují významné zahraniční zápůjčky. Dotýká se stále přitažlivého tématu osobnosti umělce a jeho umělecké tvůrčí činnosti.
32/2022
Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
+420 224 301 122
info@ngprague.cz
http://www.ngprague.cz
23281
MK ČR

Povinné přílohy

Výstava sleduje motiv zobrazení umělce jako kuřáka od baroka po meziválečné umění. Zaměřuje se na dobu přelomu 19. a 20. století i na období avantgard, v kterých bylo utváření identity moderního tvůrce živou otázkou. Sleduje, jak tento typ (auto)portrétu vypovídal o proměně tradičně vnímaného umělce v nezávislého tvůrce. Na pozadí tehdejších názorů na kouření výstava dokládá, jak se umělec svým kuřáckým gestem vyhraňoval proti stávajícím společenským pravidlům. Představuje ho jako bohéma a dandyho (Beneš Knüpfer), dekadenta (Karel Hlaváček), symbolistního tvůrce (Jan Preisler, František Kupka) či rebela umění (Emil Filla). Dýmka se jako atribut malíře a básníka objevuje v obrazech kubistů (Pablo Picasso, Bohumil Kubišta), v karikaturách meziválečné avantgardy (Adolf Hoffmeister) nebo u Josefa Váchala. Zvláštní oddíl je věnován vizualizaci dýmu ve výtvarném umění a zobrazení ženy-kuřačky (Karel Špillar, Milada Marešová). Koncept výstavy podtrhuje architektonické řešení ústředního prostoru jako místa evokujícího zakouřenou kavárnu naznačenou poloprůhlednými závoji. Za nimi se objevují citáty z děl literátů na téma kouření a básnické inspirace. V postranních sálech se odvíjí příběh kouře v podobiznách českých a evropských umělců. Na výstavě je zastoupeno 200 děl, vedle volného umění je představeno také užité umění dokládající dobovou kulturu kouření. Součástí přehlídky jsou díla z Národní galerie Praha, zápůjčky z českých sbírkových institucí a soukromých sbírek. Významné zahraniční zápůjčky z Musée d’Orsay v Paříži, z Munchmusea v Oslu podtrhují mezinárodní charakter projektu. Na výstavě jsou zastoupena plátna Édouarda Maneta, Pierra Bonnarda, či Edvarda Muncha, která jsou v České republice k vidění poprvé. Výstava přináší originální pohled na české moderní umění v mezinárodních souvislostech. Je první výstavou uskutečněnou na téma zobrazení umělce jako kuřáka nejen v České republice, ale také v zahraničí.
PhDr. Petra Kolářová, Ph.D.
23.9.2022
8.1.2023
IX.–I.
úterý–neděle
10–18
Petra Kolářová
petra.kolarova@ngprague.cz

Nepovinné přílohy

MgA. Jiří Novotný
Mgr. et MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.
Plakát k výstavě, informační leták, Obrazy do kapsy – Emil Filla. (Odborná monografie doprovázející výstavu vyjde až v roce 2023.)
Studio ve výstavě kombinující edukativní a kreativní aktivity – viz popis obrazové přílohy. Přednáškový cyklus: Václav Hájek, Mlhy, smog a kouřmo ve vizuální kultuře – 18. 10. 2022; Otto M. Urban, Dnes večer jásám nad opiem ⁠–⁠⁠ Omamné látky v kultuře a umění 19. století – 29. 11. 2022; Eva Bendová, Kavárny, ženy, cigarety – 15. 12. 2022; Roman Prahl, Moderní umělectví a kuřáctví: stručná historie vzájemného vztahu – 5. 1. 2023. Komentované prohlídky výstavy pro veřejnost a pro vysokoškolské studenty. V rýmu dýmu: Herna pro děti 1,5–5 let s dospělými na téma vizualizace dýmu – 15.–16. 11. 2022
Vizuál výstavy s motivem Kuřáka od Bohumila Kubišty – graficky zpracoval Jan Čumlivski. Recenze v tisku: 1_Radan Wagner, Tabákový dým a umělci, Magazín Pátek Lidových novin, 14. října 2022, s. 12–14; 2_Anna Fremrová, Jak vystavovat klasické obraz a nenudit?, Deník N, 17.října 2022, s. 16; 3_ Richard Koníček, V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce aneb něco o umělecké bohémě, ženách v kavárně a motivu kouře, mlhy a páry v umění, 18. října 2022 - https://www.www-kulturaok-eu.cz/; 4_Milan Pech, Doutník, cigareta a umění, Psychologie dnes, listopad 2022, s. 47; 5_Jan H. Vitvar, Kouření na fotbale, Respekt 45, 7.–13. listopad 2022, s. 56–58; 6_Zuzana Jarolímková, ‚Cigareta místo štětce.‘ Výstava V kroužcích dýmu ukazuje, jak se měnilo sebepojetí českých umělců, i Rozhlas, 17. listopadu 2022; Cigareta místo štětce. Výstava V kroužcích dýmu ukazuje, jak se měnilo sebepojetí českých umělců | iROZHLAS – spolehlivé zprávy. Zprávy TV: 27. září 2022 – Praha TV: Národní galerie zahájila podzimní sezónu | PRAHA | Zprávy | PRAHA TV; 2. října 2022 – Události v kultuře, ČT: Nové výstavy v Národní galerii – 2. říjen – Události v kultuře | Česká televize (ceskatelevize.cz).

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru