Muzejní výstava roku

1956–1989: Architektura všem
Nová sbírková expozice architektury v Národní galerii v Praze se zaměřuje na architekturu a životní styl mezi lety 1956–1989 v Československu. Expozice je rozdělena na šest hlavních oddílů, které reprezentují výstavy EXPO; bytové otázky; technologie a komunikace; práci a spotřebu; kulturu a volný čas a v neposlední řadě kritickou architekturu.
33/2022
Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
+420 224 301 122
info@ngprague.cz
http://www.ngprague.cz
23281
MK ČR

Povinné přílohy

Nová sbírková expozice se zaměřuje na architekturu a životní styl mezi lety 1956–1989 v Československu. Životní styl představuje jako fenomén, ve kterém se protínají každodenní zkušenosti a prožitky s architekturou a designem jako tvůrčími disciplínami. Expozice je rozdělena na šest hlavních oddílů, které reprezentují výstavy EXPO; bytové otázky; technologie a komunikace; práci a spotřebu; kulturu a volný čas a v neposlední řadě kritickou architekturu. Na pozadí modernity, charakterizované přechodem k postindustriální společnosti, nárůstem služeb i významným pokrokem v oblasti komunikace a audiovizuálních médií, představí výstava českou (československou) situaci jako zvláštní případovou studii s odlišnými aspekty politického vývoje v období studené války. Expozici tvoří soubor významných děl ze Sbírky architektury Národní galerie Praha autorů a autorek, jako jsou Václav Aulický, Věra a Vladimír Machoninovi, František Cubr, Karel Prager, Alena Šrámková, tvůrčích kolektivů jako Sial Liberec a další, doplněný o fotografie a filmy z Národního filmového archivu i dobové publikace. Jedná se o v tuto chvíli jedinou expozici architektury v Praze, která vznikla s cílem maximálně sbírku architektury přiblížit co nejširší veřejnosti. Téma životního stylu propojuje populárně-kulturní reference a odborně chápanou rovinu filmu. Film hraje důležitou roli, zobrazuje architekturu a design v její uživatelské rovině.
Mgr. et Mgr. Helena Huber-Doudová (Dr. des.)
Národní galerie v Praze
Jan Brož, Ph.D., doc. MgA. Dominik Lang
7.12.2022
I.–XII.
úterý–neděle
10–18
Helena Huber-Doudová

Nepovinné přílohy

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru