Muzejní publikace roku

Piruety sira Paula Dukese: Neuvěřitelný příběh pozoruhodného muže
Doprovodná populárně-naučná publikace ke stejnojmenné výstavě přibližuje inspirativní životní příběh sira Paula Dukese, jehož osud se v roce 1939 fatálně protnul s osudem majitelů vily, ve které sídlí naše muzeum. Publikace prezentuje dosud nezveřejněné informace o životě a díle sira Dukese, přičemž usiluje o zasazení nově zjištěných faktů do historického a společenského kontextu a akcentuje aktuálnost jeho poselství. Kniha důsledně vychází z Dukesova života. Noblesu, lidskost, nezdolnou sílu a břitký humor, které mu byly vlastní, prezentuje čtenářům mnoha prostředky. Texty jsou doplněny výtvarnými prvky, které hravým způsobem umocňují vlastní sdělení. Vznikla desítka autorských kreseb (Andrea Buchtová), ty jsou doplněny kolážemi umělkyně Ester Hotové. Kniha je obohacena o volné překlady z Dukesovy tvorby. Unikátní je zařazení dvou dosud nezveřejněných povídek přeložených pro účely publikace renomovaným překladatelem Milanem Pohlem.
46/2022
Muzeum Brněnska, p. o.
Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
+420 544 228 654
muzeum@mbrn.cz
http://www.muzeumbrnenska.cz
00089257
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Doprovodná populárně naučná publikace ke stejnojmenné výstavě přibližuje inspirativní životní příběh sira Paula Dukese, jehož osud se fatálně protnul s osudem majitelů vily, ve které sídlí naše muzeum. V roce 1939 sir Dukes pátral po nezvěstném Alfredu Löw-Beerovi. O své misi napsal špionážní román, který je sbírkovým předmětem muzea a se stal východiskem pro vzrůstající zájem nejen o dílo samotné ale i jeho autora. Impulzem k sepsání publikace bylo objevení pozůstalosti sira Dukese v archivu Hoover Institution ve Stanfordu. Díky vstřícnosti tamějších zaměstnanců nám bylo umožněno studovat archiválie na dálku, čímž jsme postupně odkrývaly skryté kapitoly z Dukesova života a jeho celoživotní tvorby. K doplnění informací byla využita podrobná rešerše britských a amerických periodik. Publikace prezentuje dosud nezveřejněné informace o životě a díle sira Dukese, přičemž usiluje o zasazení nově zjištěných faktů do historického a společenského kontextu a akcentuje aktuálnost jeho poselství. S ohledem na věhlas Dukese ve Velké Británie souvisejícím s jeho vyznamenáním rytířským řádem je zarážející, že doposud o jmenovaném hrdinovi nebyla publikována žádná studie či monografie. Životopisné střípky se prozatím omezovaly na Dukesovo dětství či jeho působení v tajných službách. Kniha Piruety sira Paula Dukese na základě zjištěných informací předkládá komplexní pohled na život doslova renesanční osobnosti zahrnující Dukesovo novinářskou činnost, baletní angažmá, dráhu hudebního skladatele i jógové praxe. Naší snahou bylo napsat knihu, která důsledně vychází z Dukesova života. Noblesu, lidskost a břitký humor, které mu byly vlastní, tak prezentuje čtenářům mnoha prostředky. Texty jsou doplněny výtvarnými prvky, které hravým způsobem umocňují vlastní sdělení: vznikla desítka autorských kreseb (Andrea Buchtová), jež jsou doplněny kolážemi umělkyně Ester Hotové. Kniha je též obohacena o volné překlady z Dukesovy tvorby. Unikátní je zařazení dvou dosud nezveřejněných povídek přeložených pro účely publikace renomovaným překladatelem Milanem Pohlem i s jeho odborným komentářem.
Jana Černá, Markéta Brhlíková
Andrea Buchtová, Ester Hotová
Jana Černá, Peter Jelemenský
250 Kč
100 ks
Pultový prodej na pokladně muzea Vila Löw-Beer v Brně Internetový prodej na webových stránkách Muzea Brněnska

Nepovinné přílohy

978-80-88496-01-4
Vystřihovánka figury a převleků sira Paula Dukese: autorský počin Ester Hotové, grafická úprava zaměstnanci Muzea Brněnska

Fotogalerie

nahoru