Muzejní výstava roku

Cesta předurčena osudem: Květa a Jitka Válovy
Sestry-dvojčata Květa (1922–1998) a Jitka (1922–2011) Válovy patří k nejvýraznějším osobnostem českého umění od konce 50. let 20. století, kdy se staly součástí výrazného nástupu mladé umělecké generace v rámci uvolňujících se poměrů společensko-kulturního „tání“. I když je jejich umělecké svědectví jasně zakotvené v generačních a historických souvislostech, neobyčejně silný lidský „náboj“ jejich tvorby tyto hranice daleko přesahuje. Výstava představuje vybraný průřez životním dílem Jitky a Květy Válových od 40. let 20. století. Koná se u příležitosti stého výročí narození sester Válových (13. prosince 1922).
75/2022
Galerie Středočeského kraje, p. o.
Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora
+420 327 531 135
+420 608 757 715
info@gask.cz
http://www.gask.cz
00069922
Středočeský kraj

Povinné přílohy

Výstava sester-dvojčat Květy a Jitky Válových s názvem Květa a Jitka Válovy – Cesta předurčena osudem v Galerii Středočeského kraje představuje životní dílo těchto dvou neopomenutelných osobností českého umění u příležitosti stého výročí jejich narození. Klíčovou součástí expozice jsou ukázky z pozůstalosti obou sester, která byla v roce 2021 darována do sbírek GASK. Pracovnice správy sbírek GASK během jediného roku pozůstalost o počtu 1729 děl evidenčně zpracovaly a současně pod vedením kurátora Richarda Druryho spolupracovaly na přípravě výstavy. Celkem 750 děl bylo profesionálně zdokumentováno. Přes 300 prací na papíře bylo zrestaurováno a více než 400 děl postupně publikováno na portálu GASK Sbírky online. Na výstavě je z pozůstalosti prezentováno více než 200 děl. Práce na pozůstalosti sester Válových je komplexní činností, která bude pokračovat i do budoucna. Díky řadě významných zápůjček z galerijních i soukromých sbírek vznikl reprezentativní průřez celoživotním dílem sester Válových. Koncepce výstavy má objevný a tematicky ucelený charakter díky početnému zastoupení pozůstalosti obou autorek (kresby, skici, skicáky, grafiky, grafické matrice i drobná bronzová plastika). Koncepční stavba výstavy coby symbolické „pouti“ rozčleněné do dvanácti tematických okruhů (skutečnost, souběh, jatka, zápas, tíha, sevření, cesta, rozmluva, dotyk, smíření, souznění, proměna) zdůrazňuje časově přesahovou humanistickou podstatu díla sester Válových, tedy stále aktuální význam jejich lidské a tvůrčí výpovědi. Edukační program Lektorského centra GASK a program doprovodných akcí (komentované prohlídky, křest publikace k výstavě, beseda s hercem a pamětníkem sester Válových Davidem Prachařem) účinně zprostředkovává podnětný smysl výstavy širokému okruhu návštěvníků. Výstava v GASK v další rovině souvisí s dlouhodobou edukační činností umělkyně a kurátorky Dagmar Šubrtové v domě sester Válových v Kladně a s jejím soustavným projektovým připomínáním významu sester Válových v jejich rodném městě. Výstava v GASK byla fakticky koncipována jako vlajková událost „roku Válovek“, během něhož v Kladně i na jiných místech proběhl celoroční program, zahrnující výstavy a doprovodné akce.
Richard Drury
Dagmar Šubrtová, Marie Vydrová
6.11.2022
10.4.2023
XI.–III.
út–ne
10–18
Richard Drury
drury@gask.cz

Nepovinné přílohy

Schwestern – Monika Cihlářová, Iveta Šalamounová
Tištěná pozvánka na vernisáž výstavy; Plakát k výstavě; Brožura průvodce výstavou; Publikace.
Doprovodný program: • GASK mini – mezigenerační výtvarná zastavení (středa 16. 11. 2022 od 10.30) • Komentovaná prohlídka Richarda Druryho a projekce dokumentu o Jitce Válové z televizního cyklu Výtvarnické konfese za účasti režiséra Petra Skaly. (sobota 26. 11. 2022 od 15.00) • Komentovaná prohlídka ne/jen pro seniory s kurátorem Richardem Drurym (čtvrtek 1. 12. 2022 od 15.00) • Taneční workshop s Jiřím Lösslem a Monikou Švec Sybolovou (pátek 2. 12. 2022 od 10.00 do 17.00) • Komentovaná prohlídka a přednáška Moniky Švec Sybolové (sobota 14. 1. 2023 od 15.00) • Komentovaná prohlídka s kurátorem Richardem Drurym a slavnostní uvedení knižního rozhovoru Marcely Pecháčkové s Jitkou Válovou „Byly jsme dvě malý hovna ve vysoký trávě“. (sobota 28. 1. 2023 od 16.30) • Komentovaná prohlídka Dagmar Šubrtové a prezentace o přijetí pozůstalosti do sbírek GASK i restaurování/konzervace děl sester Válových (sobota 18. 2. 2023 od 15.00) • Komentovaná prohlídka Richarda Druryho a beseda s Davidem Prachařem (sobota 18. 3. 2023 od 15.00) • GASK zaměstnancům – výtvarný a zážitkový workshop pro zaměstnance GASK k výstavě sester Válových. (pondělí 5. 12. a 19. 12. 2022) • GASK dětem – pravidelné výtvarné dílny ne/kroužek GASK jehož pololetním tématem je tvorba sester Válových. Výtvarných dílen se účastnila také výtvarnice Dagmar Šubrtová, která děti vedla (v prezenční i distanční formě). Půlroční setkávání je zakončeno slavnostní vernisáží výstavy CESTA pro pra/rodiče a kamarády, kde děti prezentují svá díla, která vznikla v průběhu celého pololetí. (13. 9. 2022 – 24. 1. 2023, vernisáž: 24. 1. 2023 od 15.00). Komentované prohlídky v Domě Válovek v Kladně (12. 11. 2022, 4. 12. 2022, 12. 2. 2023, 5. 3. 2023 vždy od 11.00 a 13.00); Samoobslužný program: • GASK studio – interaktivní zastavení u Časové osy.
viz. příloha Monitora

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru