Muzejní publikace roku

Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou
K výstavnímu projektu vydává Galerie Benedikta Rejta v Lounech reprezentativní katalog. Publikace, stejně jako výstava, ke které vzniká, představuje hlavní těžiště sbírky Galerie Benedikta Rejta, konstruktivně zaměřené umění a historii galerie v zhruba prvním desetiletí její existence. Obsah: 1) Počátky galerie a hlavní osobnosti. Kdo galerii založil, kde původně sídlila, jakým způsobem vznikaly její sbírky; 2) Konstruktivní tendence. Úvodní text, který představí vnitřně členitý proud výtvarného umění 60. let. Seznámení s předchůdci, hlavními osobnostmi - autory i teoretiky, s klíčovými výstavami této doby; 3) TOP 30. Představení nejlepších děl ze sbírky. celostránkové reprodukce s komentářem a doplňujícími archivními materiály; 4) Seznam vystavených autorů včetně jejich stručné biografie a děl zastoupených ve sbírkách galerie.
78/2022
Galerie Benedikta Rejta, p. o.
Pivovarská 29-34, 440 01 Louny
+420 415 652 634
+420 778 728 992
vavrova@gbr.cz
https://www.gbr.cz
00360724
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Výstava a její katalog, který držíte v rukou, se věnují výraznému fenoménu nejen československého, ale i světového umění šedesátých let, pro který jsme si zvykli souhrnně používat označení konstruktivní nebo také nové tendence. Vystavená díla byla vybrána ze základního souboru sbírky Galerie Benedikta Rejta, který vznikl během jejího zakladatelského období, tedy zhruba mezi lety 1964–1972. I přesto, že jde o celek z jedné instituce, obsahuje to nejlepší z vrcholného období tohoto výtvarného směřování u nás a částečně i v zahraničí, což svědčí nejen o významu lounského kulturního prostředí a unikátním propojení mnoha osobností, ale také o prozíravé akviziční strategii prvního ředitele Jana Sekery, který dokázal pro nově založenou galerii získat špičková díla a vybudovat sbírku, která dnes předčí i mnohem větší a významnější instituce. Jeho důvěra pomohla nový typ tvorby ve své době etablovat a zároveň propojit se světovým děním. Snažili jsme se výstavou zmapovat pozadí fungování lounské galerie v jejích začátcích a také alespoň v obrysech přiblížit teoretickou a kurátorskou činnost některých významných osobností spojených s lounským prostředím – kromě Jana Sekery k nim patřili zejména Josef Hlaváček a Jiří Padrta, kteří se zásadně podíleli na formování a obhajobě konstruktivních tendencí od šedesátých let. Při studiu jejich textů a s ohledem na rozmanitý charakter tvorby jednotlivých autorů, mnohdy programově vzdorující jakémukoli zařazení, je zřejmé, jak obtížný úkol si zvolili. Doufejme společně s Josefem Hlaváčkem, že nám opět o něco delší historický odstup alespoň částečně umožní pochopit určitý rozpor mezi sdíleným programem a pravdou uměleckých děl a že dokážeme nezaujatě posoudit jejich svébytné kvality. Vzhledem k tomu, že sbírka obsahuje i díla zahraniční provenience, věnovali jsme pozornost také některým historickým souvislostem se světovým vývojem. Je zřejmé, že i přes omezené možnosti a stranou velkých center umění dokázala lounská galerie v rámci možností držet se současným děním alespoň v námi sledovaném období krok.
Pavel Kappel (ed.), Tomáš Zmeškal, Hana Gruntová Kolingerová
Barbora Kovářová, Oto Palán, Martin Polák
Adéla Svobodová
300 Kč
500 ks
prodej v galerii

Nepovinné přílohy

978-80-85051-32-2

Fotogalerie

nahoru