Muzejní výstava roku

Archevita: Stopami věků
Cílem projektu, podpořeného Evropským fondem pro regionální rozvoj (Programové období 2014–2020, prioritní osa 3, SC 3.1, výzva č. 76 Muzea II) a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, bylo vytvoření moderního prostředí pro prezentaci archeologické sbírky, rozšíření workshopového portfolia o akce s archeologickou tematikou a komplexní obnova objektu bývalé stodoly. Archevita nabízí veřejnosti možnost poznání řady zajímavostí z různých období pravěku a raného středověku. Interaktivní a dobrodružná cesta dějinami je lemována nejen rekonstrukcemi obydlí, ale její součástí jsou i počítačové perspektivy, holografické projekce a videomapping a jsou zde vystaveny největší poklady archeologické sbírky. Expozice je doplněná infokiosky, které edukativní i hravou formou nabízejí širokou škálu informací. Pro malého návštěvníka je připraven zábavný dětský koutek s interaktivním pískovištěm.
47/2022
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.
Zámek 1, 252 63 Roztoky
+420 233 029 034
+420 606 474 839
muzeum@muzeum-roztoky.cz
http://www.muzeum-roztoky.cz
00069850
Středočeský kraj

Povinné přílohy

Archeologické sbírky Středočeského muzea v Roztokách u Prahy jsou kontinuálně rozšiřovány od doby jeho založení v roce 1957. Za 65 let existence muzea se rozrostly na více než 900 tisíc předmětů reprezentujících dějiny lidské civilizace. Vzhledem k okolnosti, že původní archeologická expozice muzea (situovaná v zámeckém přízemí) byla v roce 2002 zničena povodní, stala se snaha o vybudování nové expozice aktuálním tématem již krátce poté. Naše úsilí bylo završeno získáním souhlasu našeho zřizovatele (Středočeský kraj) s realizací projektu a obdržením dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Archevita se tak stala jedním ze tří projektů obnovy muzea po povodni. Prvním byla rekonstrukce ateliéru Zdenky Braunerové představující její osobnost a tvorbu jako malířky, grafičky a knižní výtvarnice. Druhým se stala revitalizace budovy roztockého zámku společně s vybudováním expozic akcentujících období lichtenštejnské držby panství (1623–1803) a fenomén přípražských vilových letovisek 2. pol. 19. století. Významným milníkem přípravy nové expozice se stalo i rozhodnutí jejího alternativního umístění do budovy bývalého hospodářského objektu (stodola). Tento objekt nám svou světlou výškou umožnil expozici koncipovat jako dvoupatrovou a v reálném měřítku postavit rekonstrukce staveb z různých období pravěku a raného středověku, které jsme do této doby znali pouze ze záchranných archeologických výzkumů jako negativní otisky jejich plošných půdorysů. Na jednu stranu nám tedy svojí architekturou umožnil realizaci řady reálných rekonstrukcí a technologických zajímavostí, ale na stranu druhou svou podstatou a původní funkcí realizaci komplikoval. Zmínit lze například nedostatečné založení jeho základové partie a tím i nutnost vložit do stavby ocelovou konstrukci k zajištění statiky objektu a zároveň vynesení ochozové galerie. Přínosem a zajímavým počinem projektu je i skutečnost, že představiteli našich předků v holografických projekcích a počítačových perspektivách se staly známé osobnosti – Iva Pazderková, Anna Fialová, Dan Bárta, Václav Noid Bárta, Lucie Šteflová a Petr Čtvrtníček a Kamila Janovičová. Na ochozové galerii, situované v patře, jsou představeny největší poklady archeologických sbírek. K vidění je široké spektrum nálezů, od kamenných nástrojů přes keramickou produkci z různých období pravěku a raného středověku, předměty obchodního charakteru nebo denní potřeby (ozdoby, spínací jehlice a spony, kování či amulety). Ke zhlédnutí je i řada unikátních bronzových depotů a také mincovní poklad. Nechybí ani instalace hrobů s doprovodným videomappingem. Vše je doplněno infokiosky, které společně s kvízovou částí nabízejí pestrou paletu informací. Celá expozice nabízí jedinečné propojení její „skanzenové“ části s moderní prezentací sbírkového fondu. Celou atmosféru zážitku umocňuje i využití nejmodernějších technologií (holografické projekce a velkoplošné počítačové perspektivy), a proto jsme se rozhodli náš projekt přihlásit do Národní soutěže Gloria Musaealis, kategorie Muzejní výstava roku.
Mgr. Jana Klementová, Mgr. David Daněček, Mgr. Petr Nový, Mgr. Kamil Smíšek, Mgr. Martin Černý, Mgr. Eliška Staňková
22.4.2022
I.–XII.
středa–neděle
10–18
Mgr. Jana Klementová
klementova@muzeum-roztoky.cz

Nepovinné přílohy

Ing. arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch. Tomáš Efler, Ing. arch. Tomáš Tomsa
Ing. arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch. Tomáš Efler, Ing. arch. Tomáš Tomsa
Petr Liška, Studio Divize & Reformát, s. r. o.
K expozici byl v nákladu 2000 ks vydán propagační leták a další drobné propagační tiskoviny k otevření expozice a doprovodných akcím.
1) Víkendový program k otevření expozice Archevita, 23.–24. 4. 2022, komentované prohlídky expozice a ukázka provádění záchranného archeologického výzkumu v areálu parku. 2) Den s Archevitou, 25. 6. 2022, stanoviště s ukázkami pravěkých činností program, storytelling (vyprávění příběhů pro děti i dospělé), komentovaná prohlídka. 3) Archeologické léto – komentovaná prohlídka vedená archeology Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, 18. 8 2022. 4) Mezinárodní den archeologie – Archevita, detektivní hra Krádež v muzeu. Výchozí indicií pro návštěvníky byly The Archeology Times, pracovní listy v podobě archeologických novin, které je nasměrovaly k nalezení stanovišť, rozluštění šifer a splnění úkolů, 15. 10. 2022.
1) Televize: ČD Déčko, 24. 2. 2022, Upoutávky Archevita – Zprávičky; TV Praha, 25. 4. 2022, Středočeské muzeum v Roztokách má novou expozici, Dagmar Kopečková https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/16600/stredoceske-muzeum-v-roztokach-ma-novou-expozici ; ČD Déčko, 22. 5. 2022, Archevita: Stopami věků, https://decko.ceskatelevize.cz/video/i941628. 2) Rozhlas: COLOR Music Radio, 4/2022, spoty Archevita; COLOR Music Radio, 19. 4. 2022, upoutávka Archevita, Host: Katka Eichlerová; Rádio Blaník, 20. 4. 2022, upoutávka Archevita, Host: Katka Eichlerová; Rádio Relax, 20.–22. 4. a 29. 4. 2022, pozvánky Archevita; Český rozhlas Region, 22. 6. 2022, pozvánka na Léto na zámku, Den s Archevitou, host: Kateřina Eichlerová; Český rozhlas Region, 15. 10. 2022, info o Mezinárodním dni archeologie ve zprávách, Host: Tereza Kopecká; Frekvence 1, 4. 11. 2022, Tipy na výlet, 3x vstup z Archevity – 7:40, 11:40, 14:40; 3) Výběr z tisku, webových stránek, on-line kanálů: Novinky.cz + Právo / 19. 1. 2022, Bývalá stodola odhalí v Roztokách dávnou minulost, https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/byvala-stodola-odhali-v-roztokach-davnou-minulost-40384483 ; Keltoi, 24. 1. 2022, Bývalá stodola odhalí v Roztokách dávnou minulost, https://boiohaemum.cz/stopy-predku/stopy-predku-akce/4743-byvala-stodola-odhali-v-roztokach-davnou-minulost ; Střední Čechy, blog, 25. 1. 2022, Článek 10 turistických novinek roku 2022 ve středních Čechách – Archevita, https://www.centralbohemia.cz/cs/uzitecne-info/blog/10-turistickych-novinek-roku-2022-ve-strednich-cechach.html ; Deník.cz, 28. 1. 2022, Článek Od Archevity po Kvantario: deset tipů pro nové informace, pohodlí i zábavu – Archevita, Autor: Milan Holakovský, https://berounsky.denik.cz/z-regionu/stredni-cechy-tipy-mista-vylety-karlstejn-tetin.html; Kudyznudy.cz, 29. 1. 2022, Článek 10 největších novinek turistické sezóny 2022 ve středních Čechách – Archevita, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/10-nejvetsich-novinek-turisticke-sezony-2022-ve-st; Svoboda.info, 14. 2. 2022, Článek Deset turistických novinek ve středních Čechách pro rok 2022 – Archevita, https://www.svoboda.info/zpravy/region/deset-turistickych-novinek-ve-strednich-cechach-pro-rok-2022/; Věstník AMG: Článek Archevita: Stopami věků, Autor: Markéta Urfusová; AV Media, 11. 3. 2022, Libuše Pitelková, Interaktivní archeologická expozice se návštěvníkům otevře již v dubnu, https://www.avmedia.cz/novinky/kultura/29_5003-archevita-stopami-veku-ve-stredoceskem-muzeu-v-roztokach-u-prahy_kultura ; Kam po Česku, 24. 3. 2022, Archevita: Stopami věků, https://www.kampocesku.cz/clanek/31107/archevita-stopami-veku ; # StayHappening, duben 2022, Vítejte v pravěku – otevření archeologické expozice Archevita: Stopami věků, https://stayhappening.com/e/v%C3%ADtejte-v-prav%C4%9Bku-otev%C5%99en%C3%AD-archeologick%C3%A9-expozice-archevita-stopami-v%C4%9Bk%C5%AF-E2ISUBRFSOK; # StayHappening, duben 2022, Koncert Dan Bárta & Jaroslav Friedl a Václav „Noid“ Bárta a kapela Bek Bek Klan, https://stayhappening.com/e/koncert-dan-b%C3%A1rta-andamp-jaroslav-friedl-a-v%C3%A1clav-%E2%80%9Enoid-b%C3%A1rta-a-kapela-bek-bek-klan-E2ISUBRFS7B; Archevita: Stopami věků / O víkendu 23.–24. 4. zahajuje návštěvnický provoz, Libuše Pitelková, https://www.avmedia.cz/novinky/kultura/29_5010-archevita-stopami-veku_kultura; Treking.cz, 20. 4. 2022, Článek Archevita: Stopami věků, https://www.treking.cz/archiv/expozice-archevita.htm; Místní kultura – Facebook, 20. 4. 2022, Příspěvek Archevita: Stopami věků; Pražský deník.cz, Příbramský deník.cz, Nymburský deník, 21. 4. 2022, Milan Holakovský, https://prazsky.denik.cz/kultura_region/hvezdy-praveke-expozice-jsou-jimi-dan-barta-a-vaclav-noid-barta-20220421.html , https://pribramsky.denik.cz/kultura_region/hvezdy-praveke-expozice-jsou-jimi-dan-barta-a-vaclav-noid-barta-20220421.html , https://nymbursky.denik.cz/kultura_region/hvezdy-praveke-expozice-jsou-jimi-dan-barta-a-vaclav-noid-barta-20220421.html ; Seznam Zprávy, 22. 4. 2022, Roztocké muzeum otevřelo novou archeologickou expozici se speciálními projekcemi, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-stredocesky-kraj-roztocke-muzeum-otevrelo-novou-archeologickou-expozici-se-specialnimi-projekcemi-199337; Náš region, 22. 4. 2022, Roztocké muzeum otevře novou archeologickou expozici.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru