Muzejní publikace roku

Navždy spolu: Osudy siamských dvojčat sester Blažkových
Výpravná publikace na křídovém papíru podrobně mapuje životní osudy nejznámějších českých siamských dvojčat, sester Blažkových. Publikace je založena na pečlivém studiu archivních i rodinných dokumentů a na knize se podíleli i odborníci z dalších vědeckých oborů (antropolog a etnolog). Kniha je doplněna desítkami dosud nikdy nepublikovaných fotografií z českých i zahraničních archivů, a je první publikací v češtině, která se věnuje životu srostlých sester.
114/2022
Milevské muzeum
Klášterní 557, 399 01 Milevska
+420 382 521 093
muzeum.milevsko@muzeumvmilevsku.cz
http://www.muzeumvmilevsku.cz
00374652
Město Milevsko

Povinné přílohy

Kniha „Navždy spolu“ je podrobným a v češtině prvním vylíčením životních osudů siamských dvojčat, sester Blažkových, které se narodily v jihočeském Skrýchově roku 1878. Při práci na této knize spojili své síly nejen pracovníci Milevského muzea, ale také odborníci v Antropologického oddělení NM v Praze nebo Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Výsledkem těchto snah je podrobné a přesné vylíčení životních osudů srostlých sester od narození až do jejich skonu, k němuž došlo v americkém Chicagu roku 1822. Autoři hledali poznatky o životě sester jednak v českých i zahraničních archivních fondech, ale našli také pochopení u rodinných příslušníků sester Blažkových, kteří nám poskytli ke studiu cenné rodinné památky. Kniha je doplněna poznámkovým aparátem a má dvě části: textovou a obrazovou, která obsahuje desítky snímků, jež dosud v naprosté většině nebyly nikdy publikovány. Kniha “Navždy spolu“ je prvním dílem o srostlých sestrách Blažkových, které se k českému čtenáři dostává. Publikace je v pevné vazbě, na křídovém papíře a v pěkné typografické úpravě.
Filip Herza, Petra Kratochvílová, Vítězslav Kuželka, Vladimír Šindelář
280 Kč
500 ks
Publikace je volně dostupná k prodeji na webových stránkách muzea, v muzejní prodejně, v místním infocentru i knihkupectví.

Nepovinné přílohy

978-80-907449-4-3
Fotografie ze křtu publikace Článek z jihočeského portálu

Fotogalerie

nahoru