Muzejní publikace roku

150 let muzejnictví v Moravské Třebové: 150 vyprávění o předmětech
Cílem projektu bylo vytvoření a vydání katalogu u příležitosti výročí 150 let muzejnictví v Moravské Třebové, který se věnuje historii instituce Městského muzea Moravská Třebová, její činnosti v průběhu sto padesáti let a zároveň prezentuje vybrané sbírkové předměty. Katalog také představuje základní poslání muzea, odkazuje na sbírkotvornou činnost spojenou s evidencí sbírkových předmětů a současně prezentuje sbírkové předměty veřejnosti, a to v podobě vizuálně atraktivního katalogu. Ten je obsahem i vizuální podobou dobře srozumitelný všem cílovým skupinám – návštěvníkům stálých expozic (katalog k výročí může zároveň sloužit jako katalog ke stálým expozicím), obyvatelům města Moravská Třebová a regionu (katalog je i příspěvkem k dějinám místní muzejní instituce, zároveň v něm jsou prezentovány předměty regionálního charakteru), a v neposlední řadě odborné veřejnosti.
104/2022
Kulturní služby města Moravská Třebová – Městské muzeum
Svitavská 315/18, 571 01 Moravská Třebová
+420 461 544 285
+420 739 438 725
muzeum@ksmt.cz
https://www.muzeummoravskatrebova.cz
00371769
Město Moravská Třebová

Povinné přílohy

Publikace je katalogem s názvem „150 let muzejnictví v Moravské Třebové: 150 vyprávění o předmětech“ a podtitulem „Sbírka moravskotřebovského muzea v letech 1872 až 2022“ vydaným u příležitosti výročí 150 let muzejnictví v Moravské Třebové, který se věnuje historii instituce Městského muzea Moravská Třebová, její činnosti v průběhu sto padesáti let a zároveň prezentuje vybrané sbírkové předměty. Katalog má vizuálně atraktivní podobu pro čtenáře. Po stručném nástinu dějin instituce s doprovodnými dobovými fotografiemi následuje katalogová část, kdy je vždy fotografie konkrétního předmětu doprovázena stručným textem, tedy příběhem. Cílem není detailně popsat historii instituce, ale spíše stručně nastínit její činnost a poslání v průběhu sto padesáti let s důrazem především na činnost sbírkotvornou. Proto má kniha podobu katalogu, v němž jsou prezentovány vybrané sbírkové předměty, některé z nich v moderní době vůbec poprvé, protože jim doposud nebyla věnována žádná badatelská pozornost. Během své sto padesátileté existence shromáždila moravskotřebovská muzejní instituce tisíce sbírkových předmětů. Některé z nich jsou vystaveny v rámci stálých expozic, další se nacházejí v depozitáři, a veřejnosti tedy zůstávají skryty. Jedná se o věci unikátní i zdánlivě obyčejné, všechny v sobě však nesou příběh. Příběh o sobě samých, o svých majitelích nebo nálezcích či o době, ve které vznikly. Každodenní činnost odborných pracovníků muzeu vede k odkrývání i uchovávání těchto pozoruhodných vyprávění. Výběr z nich je možné najít právě v této publikaci. Vyprávění o sbírkových předmětech poukazují na jejich význam coby kulturního dědictví, které v sobě nese specifickou historickou i regionální paměť. Publikace byla vydána s finančním přispěním Ministerstva kultury České republiky.
Lucie Žáková, Tomáš Thun
Radek Lepka
Michal Charvát (Chas – MT, s. r. o.)
Kulturní služby města Moravská Třebová – Městské muzeum
250 Kč
250 ks
Prodej na pokladně Městského muzea Moravská Třebová a zámku v Moravské Třebové (objektech spadajících pod Kulturní služby města Moravská Třebová), dále také v Turistickém informačním centru Moravská Třebová. Případně je možné zaslání publikace poštou po předchozím telefonickém či emailovém objednání.

Nepovinné přílohy

978-80-907710-4-8
– Prezentace publikace na webu a facebookové stránce Městského muzea Moravská Třebová (https://www.muzeummoravskatrebova.cz/aktuality/nova-muzejni-publikace-150-let-muzejnictvi-v-moravske-trebove-150-vypraveni-o-predmetech/ a https://www.facebook.com/photo/?fbid=643079150947312&set=a.558393509415877); – Prezentace publikace v pořadu „Východočeské výlety“ Českého rozhlasu Pardubice (https://pardubice.rozhlas.cz/vydejte-se-do-egypta-nebo-japonska-mate-na-jednu-sezonu- 8920347?fbclid=IwAR29U6_aO4hqh8Sy_2_Pdd5ZxCogjKwJoH3DvqkMYaqZHkMdwbBmNyVoozM); – Prezentace publikace v Moravskotřebovském zpravodaji, měsíčníku města Moravská Třebová, který je v tištěné verzi zdarma distribuován občanům města (online verze na https://www.moravskatrebova.cz/cs/o-meste/zpravodaj/).

Fotogalerie

nahoru