Muzejní publikace roku

Posvátné umění v nesvaté době: České sakrální umění 1948–1989
Publikace navazuje na stejnojmennou výstavu Muzea umění Olomouc. Cílem celého projektu je přispět k poznání jedné z opomíjených kapitol české historie a co nejkomplexněji dokumentovat roli výtvarného umění v bohoslužebném prostoru křesťanských církví v českých zemích v letech 1948–1989, v době totalitního režimu, který z pozic cílené ateizace společnosti podvazoval všechny církevní aktivity. Přesto v tomto období vznikala kvalitní výtvarná díla v architektuře, v úpravách sakrálních interiérů a tvorbě liturgických předmětů. Kniha vychází z živého odborného výzkumu v terénu zaměřeného na umělecké hodnoty realizovaných prací. Na odborné texty Ivo Bindera, Michala Sklenáře a Tomáše Mazáče navazuje rozsáhlý Katalog realizací, doplněný bohatou fotodokumentací a v další části. Autoři a zadavatelé jsou představeni v medailonech i umělci, architekti a církevní zadavatelé.
52/2022
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc
+420 585 514 111
info@muo.cz
http://www.muo.cz
75079950
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Publikace si klade za cíl poskytnout co nejkomplexnější pohled na problematiku českého sakrálního umění v letech 1948–1989. V hlavních kapitolách tří odborníků, Ivo Bindera, Michala Sklenáře a Tomáše Mazáče, přináší teoretické rozbory, nové poznatky na základě širšího historického kontextu, přehledy uměleckých aktivit v rámci katolické i evangelické církve v uvedeném období. Je zde zahrnut i pohled na působení českých umělců v zahraničí i na neuskutečněné umělecké návrhy. V rozsáhlém a přínosném oddílu knihy pod názvem Realizace je pozornost věnovaná přehledu téměř sta různorodých realizací v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jejichž zpracování se opírá především o dlouhodobý a zaujatý odborný výzkum v terénu spojený s rozsáhlou a pečlivou fotodokumentací. U tohoto výběru realizací zaměřeného především na výtvarné kvality uskutečněných prací se doprovodné popisy také často dotýkají příběhů a osudů, které vznik děl provázely. Jde o příběhy odvahy, zaujetí, obětavosti osobností zadavatelů, kněží jednotlivých farností a na druhé straně realizátorů, umělců. Ony příběhy obsahuje v publikaci i samostatný oddíl biografických medailonů. Setkáváme se v něm s početnou řadou jmen známých a méně známých tvůrců, kteří přinášeli svým dílem pokračování nekončícího proudu umělecké invence ve službě křesťanským duchovním hodnotám. Cílem publikace, na jejímž vzniku se podíleli především její editoři, je snaha přispět k poznání jedné z opomíjených kapitol české historie komplexnějším a metodicky uceleným přístupem. Činí to v širokém záběru a v takovém rozsahu u nás zřejmě poprvé. Je obrazem nejen výtvarných realizací v teritoriu Čech, Moravy a Slezska, doplňuje to také dokumentací tvůrčích výkonů významných českých umělců v zahraničí, které jsou ceněny v sakrálním umění ve Francii, Německu, Japonsku, na Filipínách aj. Tato kniha není jen souborem encyklopedických záznamů, podává poměrně komplexní pohled na danou problematiku v letech 1948–1989.
Šárka Belšíková, Ivo Binder (eds.)
Markéta Lehečková, Zdeněk Sodoma
Petr Šmalec
Muzeum umění Olomouc, Ústav pro studium totalitních režimů
800 Kč
350 ks
Prodej na pokladně MUO a přes muzejní e-shop.

Nepovinné přílohy

ISBN 978-80-88103-93-6 (MUO), ISBN 978-80-7516-016-4 (USTR)

Fotogalerie

nahoru