Muzejní výstava roku

Posvátné umění v nesvaté době: České sakrální umění 1948–1989
Křesťanství bylo v historii významným inspiračním zdrojem a iniciátorem vzniku výtvarných děl. Nástup komunistického režimu po druhé světové válce vedl mimo jiné k naprostému potlačení křesťanských církví a s ní i výtvarných projevů s duchovním obsahem. Přesto a navzdory této době vznikaly sakrální realizace vysoké výtvarné a teologické úrovně, na které se soustředí tento výstavní projekt. Výběrově představuje díla ze sakrálních prostor několika křesťanských církví, jež dokládají, jak novodobé výtvarné přístupy pronikaly do kostelních interiérů. Dosud jen dílčím způsobem zpracované téma v dějinách českého výtvarného umění seznamuje návštěvníky s realizacemi z různých výtvarných oblastí. Výstava se zaměřuje mimo domácí scénu také na původem české výtvarníky působící v daném období v zahraniční.
53/2022
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc
+420 585 514 111
info@muo.cz
http://www.muo.cz
75079950
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Výstava přináší uměleckohistorický pohled na širokou škálu realizací sakrální architektury, obrazové a sochařské tvorby, či užitého umění pro bohoslužebné interiéry. Jde o tvorbu z období komunistické totality, vytvořenou v klimatu a čase cílené ateizace společnosti a mnohdy krutých restrikcí. Přesto se podařilo v kostelích realizovat kvalitní a moderní výtvarná díla. O to víc vyniká důraz na pravdivost a étos přístupu tvůrců, kteří navíc v mnoha případech přinášeli mezi klasické formy i projevy současného a moderního vnímání umělce druhé poloviny 20. století. Za jednotlivými díly stojí příběhy odvahy, zaujetí, obětavosti osobností zadavatelů, kněží jednotlivých farností a na druhé straně realizátorů, umělců. Výběrově se představují výtvarná díla ze sakrálních prostor nejen římskokatolické církve, ale i českobratrské evangelické, československé husitské, řeckokatolické a církve bratrské. Zcela poprvé se zde prezentuje činnost architektonické kanceláře Huť Jaroslava Čermáka, z architektů věnujících se projektům sakrálních staveb jsou zastoupena realizovaná i nerealizovaná díla Jana Sokola, Lubomíra Šlapety, Ludvíka Kolka, Michala Sborwitze či Tomáše Černouška. Na jejich práci navázali svou tvorbou další umělci mladší generace jako například autoři vitrají Karel Rechlík, Jan Jemelka, Jan Exnar, sochaři Otmar Oliva, Luděk Tichý a další. Samostatnou kapitolou jsou práce českých umělců, kteří zvolili emigraci a v jiných společenských podmínkách mohli pracovat mnohdy i na monumentálních zakázkách, jako například Josef Šíma, Jan Koblasa, Zbyněk Sekal ad. Cílem celého projektu je přispět k poznání jedné z opomíjených kapitol české historie a dokumentovat roli výtvarného umění v bohoslužebném prostoru křesťanských církví působících v českých zemích v letech 1948–1989. K výstavě byla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů vydána stejnojmenná publikace.
Šárka Belšíková, Ivo Binder
27.10.2022
9.4.2023
X.–IV.
út–ne
10–18
Šárka Belšíková
belsikova@muo.cz

Nepovinné přílohy

stejnojmenná publikace, skládačka
V rámci výstavního projektu se uskuteční/uskutečnilo doprovodné akce: • koncerty zaměřené paralelně s výstavou na moderní duchovní hudbu: Duo Individual, Oboroh, Irena Troupová • přednášky: Tomáš Mazáč – Výtvarné umění v Českobratrské církvi evangelické; Michal Sklenář – uvedení knihy Postaveno navzdory, • pravidelné komentované prohlídky kurátorů výstavy pro veřejnost, • komentovaná vycházka za uměním, • výlet za umění, • výtvarné workshopy, • programy pro děti, • animační programy, • otevřené ateliéry, • videoprůvodce výstavou, • podcasty s autory.
Recenze na serveru České galerie: https://ceskegalerie.cz/cs/recenze/medek-kolek-stadnik-sakralni-umeni-v-dobe-totality?fbclid=IwAR24xXrbtel9oaNyJNMITldjj9fVx1YJOqclthHmLjKx8xvFf1C9BLHQPoM; Recenze: časopis Argument https://casopisargument.cz/?p=47397&fbclid=IwAR07YYBesJ5toYR9pgEJwQ2m71VfpSHzLteYm5YYj0l0SLFE4FkZploaHwA.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru