Muzejní počin roku

Phabaľin: Audiopovídky romských autorů
Audiozpracování 15 literárních děl z pera romských autorů jsou pestrou ochutnávkou romské literatury. Jde o průřez tvorbou od nejstarší (dnes již nežijící) generace až po autory současné. Audiopovídky byly nahrány jak v romském originále, tak v českém překladu, k interpretaci byli přizváni mj. také profesionální herci (Barbora Hrzánová, Jan Cina). Na projektu spolupracovalo také nakladatelství Kher. Projekt byl zahájen na Mezinárodní den romštiny 5.11.2022. K poslechu i stažení jsou povídky zdarma jak na webových stránkách muzea v sekci Online muzeum, tak také na muzejním SOUND CLOUDU. Na webu jsou povídky doprovozeny obsáhlými texty, přibližujícími osobnost autora i jeho tvorbu, v rámci kterých jsou prezentovány také sbírkové předměty z fondů MRK včetně dosud nepublikovaných materiálů z pozůstalosti přední české romistky Mileny Hübschmannové.
97/2022
Muzeum romské kultury, s. p. o.
Bratislavská 246/67, 602 00 Brno
+420 545 571 798
+420 606 609 968
sekretariat@rommuz.cz
http://www.rommuz.cz
712 39 812
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Cílem projektu bylo skrze výživnou iniciační ochutnávku čítající na 15 děl jednak a/ přitáhnout pozornost široké veřejnosti k nesporně zajímavému fenoménu, jakým romská literatura je a zprostředkovat bohatý potenciál myšlenkového, prožitkového a duchovního světa, který tato přináší a také b/ přiblížit atraktivní formou romskou literaturu posluchačům z řad samotných Romů a posílit tak jejich kulturní sebevědomí. Název projektu Phabaľin (romsky Jabloň) odráží ve zkratce myšlenku, kterou v minulosti během příprav (nikdy nepublikovaného) výboru z romské literatury zformulovala podporovatelka romské kultury a přední česká romistka Milena Hübschmannová: "Dej nám Bůh zdraví, štěstí, laskavé srdce a moudrý rozum, abychom ze své romské kultury dokázali vypěstovat zdravou jabloň, která bude každým rokem rodit co nejvíce sladkých jablek." Projekt přináší audiozpracování 10 prozaických děl a 5 básní romkých autorů. Jejich výběr byl koncipován tak, aby byly zastoupeny výrazné hlasy všech generací a zároveň pokryta co nejširší škála nosných témat (jakými jsou např. romipen/hodnoty romství, tradice a tradiční vzorce chování /i jejich kritika/, rodina a její význam, identita, hledání vlastní cesty, předsudky a boj s nimi aj.). Z nejstarší generace (cca 50. a 60. léta 20. stol.) se představují nestoři, jakými jsou Elena Lacková (úryvek z oceňované životopisné knihy přeložené do několika světových jazyků Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou: Chlapec se rodí se smyčcem v ruce, děvče vyrůstá s písní / O čhavo uľol vonoha andro vast, e čhaj baroľ giľaha), Tera Fabiánová (povídka Co se Miškovi zdálo / So džalas o Miškas sune; básně Bodlák / Phosaďi luluďi a Ajsi som phuri / Jsem stará), Andrej Pešta (báseň Mé bohatství / Barvaľipen miro) nebo Andrej Giňa (povídka Ve vlaku / Andre mašina). Dále autoři, kteří na ně v 80. a 90. letech navázali jako Margita Reiznerová (báseň Vichřice ve mně víří / E balvaj andre ma phurdel), Emil Cina (povídka I takový může být Štědrý den / The ajsi šaj avel e Viľija), někteří z nich píšící dodnes jako Ilona Ferková (povídka Jak jsme chodili do kina / Sar amen o čhave phirahas andre mozi), Gejza Horváth (povídka Nesplněné sny / Nadoresle sune) až po autory současné jakými jsou Iveta Kokyová (cyklus Chci obojí / Kamav soduj), Dana Hrušková (povídka Nešťastná Ida / Čori Ida) a zástupkyni nejmladší generace autorů jakou je Věra Horváthová-Duždová (povídka Čas bytí). Ke spolupráci na projektu přizvalo muzeum zástupce nakladatelství romské literatury Kher. Pro interpretaci v českém a romském jazyce pak obsadilo výrazné hlasy jakými jsou Barbora Hrzánová, Jan Cina, Michal Bumbálek, Barbora Goldmannová, Kamila Mitrášová, Stanislava Miková, Margita Lázoková, Štefan Ferenc, Milan Kroka a Michal Žolták. Samotné audionahrávky jsou na webových stránkách doprovozeny texty, fotografiemi a skeny ze sbírkových fondů a knihovny MRK. Mezi nimi jsou také mimořádně vzácné písemnosti z pozůstalosti doc. Mileny Hübschmannové – autorské rukopisy či strojopisy literárních děl, vzájemnou korespondenci s autory aj., které obohatily fond písemného materiálu. Muzeum romské kultury (dále jen MRK) projektem audiopovídek navázalo na své předchozí aktivity na poli romské literatury: v roce 2006 uspořádanou unikátní výstavu věnovanou romské slovesnosti a literatuře Čalo voďi / Sytá duše a v roce 2007 vydanou stejnojmennou dvojjazyčnou antologii prozaických textů romských autorů z ČR. Na zájem o tvorbu romských autorů se MRK soustředí také ve své sbírkotvorné a dokumentační činnosti, pořádá autorská a literární čtení.

Veronika Lucassen
+420 606 609 968
edukator@rommuz.cz

Nepovinné přílohy

Veronika Lucassen, Alica Sigmund Heráková, Jana Habrovcová, Radka Patočková


Fotogalerie

nahoru