Muzejní výstava roku

Otevřená cesta / The Road is open / Phundrado drom
Výstava, která vznikla v návaznosti na 30letou existenci Muzea romské kultury, nemá za cíl pojmout historický exkurz vyobrazování Romů a pokračovat tak v tradici „o nich, bez nich“. Naopak, kurátorským záměrem je komplexně představit sbírkové fondy Muzea romské kultury a poukázat na generaci Romů žijících na území bývalého Československa, kteří se svou výtvarnou tvorbou přičinili o rozvoj romské kultury a zaslouží si být viděni v rámci tradičního kánonu umění. Kombinace galerijního formátu velkých mistrů „great masters“ a muzejního pojetí tzv. otevřeného depozitáře nabízí kurátorskou sondu do sbírkových fondů muzea, dokumentujících romskou kulturu, ojedinělých co do šíře i kontinuity sbírkotvorné činnosti.
76/2022
Muzeum romské kultury, s. p. o.
Bratislavská 246/67, 602 00 Brno
+420 545 571 798
+420 778 761 848
sekretariat@rommuz.cz
http://www.rommuz.cz
712 39 812
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Část romských intelektuálů žijících na území bývalého Československa věřila, že jim „baršoniko revolucija“/ „sametová revoluce“ přinese phundrado drom / otevřenou cestu, na které budou mít poprvé v historii Romové možnost o sobě rozhodovat jako o politickém subjektu a nebýt objektem manipulace. Vytoužené se po roce 1989 skutečně začalo naplňovat skrze vznik vícero romských svazů, které se významně přičinily o rozvoj romské kultury. Příkladem může být Svaz romských spisovatelů, který jen v několika málo porevolučních letech vydal mnohonásobně větší množství publikací, než na území České a Slovenské republiky vzniklo za předchozích 500 let. Kromě toho v roce 1990 vznikla v Brně také další významná instituce–Muzeum romské kultury, které buduje svou sbírku už více než 30 let. Výstava Otevřená cesta / The Road is Open / Phundrado Drom je kurátorským „nasvícením“ výtvarných sbírek Muzea romské kultury a podtrhuje význam samotného muzea jakožto jedinečné instituce, jediné svého druhu v širším evropském kontextu. Projekt Phundrado Drom kombinuje galerijní formát „great masters“ (velkých mistrů) s muzejním konceptem tzv. otevřeného depozitáře. Sekce „great masters" představuje několik nejpozoruhodnějších umělců s osobitým stylem a lidským příběhem – Jána Berkyho, Rudolfa Dzurka, Daniela Kováče, Júlia Lakatoše a Markéty Šestákové. Sekce "otevřeného depozitáře" představuje činnost muzea, komplexnost jeho sbírek, podtrhuje silný etno-emancipační étos muzea a jeho otevřené poslání. Výstava je součástí projektu vybudování Centra Romů a Sintů v Praze, které vzniká jako další pobočka Muzea romské kultury sídlícího v Brně. Návštěvníci mohou výstavu shlédnout v budově Národopisného muzea Národního muzea v Praze (Letohrádku Kinských).
Petra Hanáková, Emília Rigová
Petra Hanáková, Emília Rigová
3.6.2022
31.5.2024
I.–XII.
út–ne
10–18
PhDr. Jana Horváthová

Nepovinné přílohy

VEVERKA, s. r. o.
VEVERKA, s. r. o.
Pozvánka na vernisáž A5 na výšku; Leták A5 na šířku; Handout A3
V rámci doprovodného programu se odehrála série komentovaných prohlídek, odborných přednášek, diskuzí a výtvarných workshopů. Komentované prohlídky pro veřejnost i pro studenty vysokých škol byly organizovány v českém i anglickém jazyce. Zde výběr: 3. 6. 2022 Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Emilií Rigovou v rámci světového festivalu Khamoro._8. 6. se uskutečnilo setkání se studenty z Univerzity Yale, diskuze na téma–Romani Lives Matter * Black Lives Matter._18. 6. Výtvarný workshop: účastníci si mohli vyzkoušet výtvarné techniky romských umělců, například obrázky ze skleněné drti podle Rudolfa Dzurka nebo fotografické koláže ve stylu Aladára Kureje._26. 10. Komentovaná prohlídka s kurátorkou fondu výtvarného umění MRK, Mgr. Žanetou Turoňovou, pro účastníky Národního setkání kontaktních míst pro Romy pořádaného Úřadem vlády ČR_24. 11. Diskuze s Emilií Rigovou na téma: Tvorba romských výtvarných umělců v kontextu současného vizuálního umění v Evropě_1. 12. Přednáška: Dějiny Romů v kontextu současné situace s ředitelkou Muzea romské kultury PhDr. Janou Horváthovou. K výstavě je připravován katalog, předpokládaný termín vydání duben 2023.
Literární noviny, 11. 6. 2022, zdroj: https://literarky.cz/kultura/2367-seznamte-se-v-narodopisnem-muzeu-s-romskou-kulturou; Romea, 3. 6. 2022, zdroj: https://romea.cz/cz/kultura/narodopisne-muzeum-ukaze-romske-vytvarne-umeni; Tuke. TV, 13. 6. 2022, zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=0LiX4tcZxIM; Radiožurnál, 5. 6. 2022, zdroj: https://radiozurnal.rozhlas.cz/vystava-v-narodopisnem-muzeum-predstavuje-romske-vytvarne-umeni-8761618; Český rozhlas – Odpolední mozaika, 8. 8. 2022, od: 9:45, zdroj: https://vltava.rozhlas.cz/odpoledni-mozaika-pondeli-8-srpna-8803510; Artalk, 24. 8. 2022, zdroj: https://artalk.cz/2022/08/24/emilia-rigova-a-petra-hanakova-z-materialnej-kultury-romov-mame-dnes-len-chabe-torzo/; Artalk, 10. 9. 2022, zdroj: https://artalk.cz/2022/09/10/otevrena-cesta-phundrado-drom-v-narodopisnem-muzeu-narodniho-muzea/; Blesk, 3. 6. 2022, zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/714078/pozoruhodne-pribehy-neskolenych-umelcu-vystava-v-musaionu-priblizuje-romskou-kulturu.html

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru